• Архив

БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРИНЦИП НА ТОВА ДА ЖИВЕЕМ ТУК И СЕГА
Стана много популярно да се твърди, че няма бъдеще и минало, а само настояще, че съществува единствено моментът Тук и Сега и това масово се използва като терминология, вече се превърна сякаш в клише.

Прочетете още…

ПРОСТО ВЯРА, ИЛИ ИСТИНСКО ПОСВЕЩЕНИЕ.
ПРЕМЕСТВАНЕ ЦЕНТЪРА НА АЗА В СЪРЦЕТО
Само Вярата в Бога е нищо, само тя не стига. Истината е в пълното посвещаване, отдаване на Бог.

Прочетете още…

ЧОВЕШКИ И СВЕТЛИННИ ГЕНИ И КОДОВЕ РАЖДАНЕТО НА НОВИЯ ЧОВЕК      В човешкото ДНК има генетични кодове, които носят информация. Чрез нея съществуват телата ни и живеят, изразявайки я. Тази…

Прочетете още…

РЕАЛНИ СТЪПКИ ЗА ЖИВОТ В И ЧРЕЗ СЪРЦЕТО      Не мислите, мили мои, не мислите все още със Сърцето и не живеете чрез него. Продължавате да препускате в ежедневието си…

Прочетете още…

ВИБРАЦИИ, МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕШКИЯ СВЯТ. НЕРЕАЛНАТА ПРИРОДА НА СТРАДАНИЕТО ЧАСТ I      Всичко е енергия и вибрация. Първо се явява и съществува в този си чист вид, а…

Прочетете още…

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИСШИТЕ НИ АСПЕКТИ ТУК И СЕГА. СЪСТОЯНИЯТА НА ТЯХНАТА ПЪЛНА ПРОЯВЕНОСТ И ОСЪЗНАТОСТ      Когато се чувстваме удобно, комфортно сами със Себе си, усещаме се спокойни, щастливи, отворени,…

Прочетете още…

БЕЗСМЪРТИЕ И ВЕЧНОСТ ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ      Всяка емоция ни привързва към това, което я предизвиква. А всичко, което ни привързва, ни ограничава. Така никога не постигаме бленуваната…

Прочетете още…

САКРАЛНА ПОРЕДИЦА ОТ ПОРТАЛИ, ТРАСИРАЩА ВЪЗНЕСЕНИЕТО. МОЩЕН, ТРАНСФОРМИРАЩ ПОТОК ЗАЛИВА ЗЕМЯТА И ХОРАТА. УНИКАЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА КОСМИЧЕСКИЯ ПОРТАЛ ОТ 11.11.2016г.      Със своето Духовно Пробуждане и развитие дотук, човечеството успя…

Прочетете още…

ДЕНЯТ НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ       Днес църквата отбелязва деня на Свети Архангел Михаил. Вие, мили Светлоносци, както и тези, които сте стъпили на Духовния Път, знаете, че той…

Прочетете още…

НОВОТО ВРЕМЕ НАЛОЖИ НОВИ ДОГОВОРИ НА ДУШИТЕ С БОГ И СВЕТЛИНАТА      Новата Епоха е белязана от едно уникално Духовно събитие, което се случва в Светлината, но хората не знаят…

Прочетете още…