• Архив

ЧОВЕШКИ И СВЕТЛИННИ ГЕНИ И КОДОВЕ

РАЖДАНЕТО НА НОВИЯ ЧОВЕК

     В човешкото ДНК има генетични кодове, които носят информация. Чрез нея съществуват телата ни и живеят, изразявайки я. Тази информация определя състоянието ни на физическо ниво, болестите, външните черти, някои качества на характера и прочие. Всъщност всичко, свързано с човешкото ни проявление. Информацията от генетичните кодове на човешкото ни ДНК се провежда от живите клетки в живото ни физическо тяло чрез жизнената енергия, силата, която наричаме ки, чи, ци, прана, или по друг начин в различните култури, но то е едно и също. Тази жизнена сила, енергия, е Космическа субстанция, Божествена частица от Живия Първичен Дух, която присъства навсякъде в Творението и носи, дава Живота в Него. Тя е Живото Дихание на Първоизвора и Бога, то е наситено с нея и с нейните Първични атоми. Така всяко Същество, всяка по-малка, или по-голяма структура – Планета, Система, или други образувания, Галактики, Вселени в Мирозданието, притежават тази частица на Жизнената Сила. Тя е обединяваща всички помежду им и помежду ни. Тя е основният градивен елемент, без който нищо не може да съществува, без нея то не е живо, няма разум, Съзнание и не е способно да твори и създава, да бъде живото проявление на тази Първична жизнена енергия, да се изразява и реализира. Нейното присъствие във всичко и всички е това, което ни прави Едно Цяло.

     Тя е и това, което ни движи по Пътя. Без нея нас реално нямаше да ни има. И пак тя е тази, която ни кара да се стремим към самоизучаване и самопознание, защото съдържа този код в себе си, кодът на Бога. А Той иска да се разширява в своето самопознание и самопроявление. В разгръщането си, развитието си и своята Еволюция чрез обогатяване на собствения си набор от възможни изражения, който проучва и осъществява и го прави чрез всички нас. Ние сме Неговите живи изследователи, представители, посланици и служители. В същото време сме Части, родени от Него самия, по същество копия, без никаква разлика. Разликите ги измисляме сами и създаваме с ума си, а когато започнем да им вярваме, тогава ги и проявяваме.

     Отдалечеността от Цялото е факторът, който стимулира този процес и се случва постепенно забравата. Но Живецът, Искрата, Първичната Жизнена Сила на Първородния Дух и нейните атоми са в нас и генерират енергия, която носи информацията на Истината. Просто трябва да ѝ позволим да тече безпрепятствено и спокойно в нас, да се оставим да насища клетките, структурите и телата ни и да не се поддаваме на външни провокации от източници, които ни манипулират и подават неверни сведения и сигнали. Нито пък да се съпротивляваме на тази Истина, просто защото не я помним и вече сме пренастроили ума си и сме повярвали в друго. Ако държим винаги будна в нас тази жизнена Първородна енергия, всичко ще си дойде на точното място. Трябва съзнателно да го пожелаем и да я помолим да ни изпълва, пречиства от лъжи и заблуди, погрешни схващания и представи, противоречащи на Божествената Правда, на Единствената и Абсолютна Истина.

     Жизнената Сила има Съзнание, тя е жива субстанция, чиста Частица от Бога в нас. Тя изпълва целия Всемир и е свързващото ни звено с Цялото, с Вселената, Семейството, Бог и Духа. Тя е градивният елемент на Божествената Искра в нас, на Душата ни и на всички наши Божествени Части над Нея като енергийни структури, на Висшите ни Аспекти. Изгражда и телата ни, и чакрите, и Аурата. Без нея не би могъл да работи нито един орган, или система в нашето тяло, нито една клетка. Тя е Животът, който носим в нас, вдъхнат ни от Бога. Тя е най-естествената среда на Битието ни, на пребиваването ни във всяка произволно избрана точка на Времето и Пространството в Творението. Където и да отидем, тя е там и в нас. И зовът на нейните вибрации е това, което ни привлича към дадено място, измерение, Същество и т.н., щом неговата и нашата жизнена енергия синхронизират. И това е, което, щом израстваме, ни тегли още по-силно към Бога. Кодът, резонантната вибрация.

     Кодът е всичко, той е ключът към Универсалното Познание и Мъдрост, към Любовта и Светлината, към Истинското ни Себе. Ние сме проникнати от него, но при непробудено Съзнание, той е спящ, заключен. Когато стартира процесът на осъзнаването ни, се задвижва постепенно, спира временно при грешни възприятия и проявления, заблуди, неизчистени нисши енергии и техните изражения в нас. И отново се активира, щом ги преодолеем. С всяка стъпка, направена по благодатния Път на Завръщането ни към Себе си и Бог, той се задейства и щедро дарява, обсипва ни с Духовни блага, качества и притежания на Съществото ни. Възможности, потенциали, които се разгръщат, когато сме тъждествени и в унисон с неговите честоти.

     Всеки от нас притежава, както човешки, така и Светлинни гени. Информацията от генетичните кодове на Светлинната ни ДНК се провежда чрез Съзнанието. Светлинното ни ДНК носи съответните кодове за нас като Същество в Творението. Съдържа информацията за Духовното ни Семейство, за Монадата, към която принадлежим, за Мисиите, в които сме участвали в Мирозданието, както и за конкретната, свързана с човешкото ни превъплъщение. За по-общата, цялостната ни Мисия, свързана със Земята и човечеството, и за тази, касаеща настоящия ни живот.

    Светлинните ни кодове започват да се отключват, щом изцяло се припознаем като Дух и Светлина, изчистим човешкото си его и започнем да творим и се себеизразяваме чрез Душата си. Тогава стартира процесът и се разширява все повече и напредва в глобален мащаб с израстването ни нагоре към по-Висшите ни нива на Присъствие и Проявление – чрез Висшия ни Аз и неговите следващи етапи на разгръщане до Единното Могъщо Аз Съм Присъствие и Бог.

     Хора, отключили този информационен етап от битието си, вече нямат тайни за Себе си – Кои реално Са, откъде идват и в какъв План на Създателя за тях участват, съвместно договорен с Душата им чрез посредниците – техните Духовни наставници, Учители, помощници и  Кармичния съвет. Имат живи реални спомени за събития от живота си в Духовния Свят, дълбоко усещат и знаят с кого там са в родствени връзки, какъв е Духовният им корен, към кое Семейство от Светлината принадлежат, какви Задачи имат и са си поставили, кои са Водачите им. Имат силна връзка с Духовния Свят и се посвещават изцяло в служба на Светлината и нейните Сили. Стават пълнокръвни техни членове в работата им на Земята за Всеобщия Възход и Благо.

     Светлинните ни гени всъщност са тези, които подготвят и осъществяват нашето Възнесение.

     Гените по принцип имат способността да се видоизменят, да мутират. Също може да са изцяло задвижили всички кодове в Себе си, или да са в минималния капацитет на действие. Това съответно определя проявлението и изявите на дадения човек, или на Съществото. Мутациите и деформациите се случват при несъответстващо Съзнание за Светлинните гени, а при човешките – при доминиране на ума и егото. Както и при дълбоки заблуди от изградени вярвания и възгледи, привързващи хората повече към материята, отколкото към Духа. Светлинните гени, както и човешките, имат своите общи характеристики, но и разновидности. В тях има участъци, които отговарят и предават кода за принадлежност съответно към човешката раса, а в случая със Светлинните гени – за принадлежност към Светлината по принцип и Единното Божествено Начало. И тези гени са Изначални и еднакви за всички. Но имат и други структури, които определят, например при хората, индивидуалните особености, наследени по родство. При Светлинните – също. Едни Същества са част от Ангелското Царство, други идват от различни Звездни Семейства, раси и цивилизации и носят техните конкретни качества и свойства. Това характеризира определени способности, заложени в нас. Но те се отключват, когато започне възвръщането на Родовата ни Светлинна памет. Цялото разнообразие от Същества във Вселената може да се прояви и на Земята, ако всеки израсне достатъчно, че да стартира етапът на неговото спомняне, пълно Пробуждане и осъществяване на Истинската му Природа и Същност. Както на Небето, така и на Земята. Или с други думи казано, Раят може да бъде свален тук, но зависи от нас самите. Само ние чрез своето развитие сме способни да го направим, а не да чакаме някой да го изгради за нас и да ни го поднесе наготово. Светлинните ни гени ни призовават към действия за Възход и Промяна. Те ни привличат все по-силно към дълбоките недра на Светлината. Да навлезем навътре в Нея без да се плашим и страхуваме. Да не я считаме за нещо ново и непознато, защото Тя не е такава, а е нашият Роден Дом. С Нея сме свикнали повече, отколкото с човешката си реалност и битие, просто трябва да си го припомним и да се Завърнем към Себе си и Истинската ни среда на живот – Високите Божествени измерения. И това ще го направим чрез разширяване на Съзнанието си, следвайки Пътя на Вселенските си гени, просветлявайки и трансформирайки по този начин и човешките си такива.

     Ражда се Ново Вселенско Създание – Новият Човек и Новата Човешка Раса.

     Бъдете благословени и отдадени на този Процес, който касае всички ни! За всеобщото най-Висше Благо в полза на Цялото! Во веки! Амин!

     С много Обич, Селфидона и Санат Кумара

Loading

Share:

2 Comments

 1. Добринка Драгова

  Ражда се Ново Вселенско Създание-Новият Човек и Новата Човешка Раса.Звучи прекрасно!А ние от сегашната раса със сигурност сме подготвяли условията за идването на Новата епоха и Новите хора.Може би ще си идем с мир за заслужена почивка до следващата ни мисия в Еволюционния процес.

  • Селфидона

   И това е вярно, Добринка, някои участват в този Процес на подготвянето и ще си заминат, но истината е, че раждането на Новата раса се случва чрез трансформацията и осъзнаването на настоящата, която пребивава на Земята. Това е Замисълът на Създателя. Но всичко се случва успоредно, идват и се раждат в някои от сегашните деца и много високоразвити в Светлината Същности. Но те идват подготвени и без цялата вродена амнезия (забрава), която съпътстваше досегашните инкарнации на хората, затова и ще внесат Нови вибрации и растейки сред нас, ще виждаме все по-ясно колко са различни, сякаш Същества от друго измерение – Духовни, любящи, чисти и светли. Ние, които сме вече тук и живеем на Планетата, сме дошли с Великата Мисия на собственото си преустройство и преобразуване до степента на Новата раса. Така че ние сме Стожерите, основата, тези, които ще бъдат по-голямата представителна част от нея, а новодошлите ще се влеят в редиците ни. И така всички заедно ще продължим напред! Това е Смисълът на посланието. Не толкова подготовката, а личната, осъзната Промяна. Всичко зависи от нас, от всеки поотделно. Той сам трябва да направи своя собствен избор и да действа за осъществяването му. Велики Духове в човешки тела са слезли на Земята, защото само такива са в състояние да преминат през тази трансформация. Без физическа смърт и ново раждане, а чрез тоталната си себереализация като Изначален Дух, Светлина и Бог в Проявление.
   С Обич, Селфидона

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *