• Архив

СЪЩЕСТВУВА ЛИ РАЗДЕЛЕНИЕТО
НА МЪЖКА И ЖЕНСКА ЕНЕРГИЯ,
В КОЙТО И ДА Е ОТ АСПЕКТИТЕ
НА НАШАТА ПРОЯВЕНОСТ

     Съзнанието разделя енергията на мъжка и женска само в ниските светове и най-вече в земната триизмерна дуална реалност. Неслучайно акцентираме върху дуалността на тази физическа действителност, а също и на ниските и плътни вибрации в нея. Именно те допринасят за това, мъжката и женската енергии да се противопоставят една на друга в човешките умове и разбирания. Когато във вас има това усещане за различност на мъжкото и женското, за самостоятелна тяхна роля във вашия свят, или въобще във Вселената и в Мирозданието, докато смятате, че те имат някаква индивидуална обусловеност със съответната нейна проявеност, вие сте все още в заблудите на илюзията. Все още живеете чрез ума и човешкия си аз, а не чрез Сърцето и Божественото във вас. Съответно и Съзнанието не е излязло извън рамките на познатото и продължава да се лута, не успява да напусне по-ниските измерения и да полети волно и свободно в широтата на Безкрайното и Вечното.

     А по принцип Духът ви търси устремно този излаз, позволете му да го направи. Не го ограничавайте. Поемете най-сетне по Истинския Път на Познанието и Себепознанието. Към възвръщането на чистия спомен за това Кой Сте, а не на въображаемия, който мислите, че сте, или искате да бъдете. Напуснете пределите на човешките представи за Себе си, другите и Света. Не считайте, че той е устроен по тях, по вашите вярвания и идеи, които още са в кръга на човешката ви идентичност и визия за нещата и не успяват да ги надскочат, да излязат от този кръговрат на стереотипи, навици, наслоени схеми и концепции. Когато се опитвате да си обясните нещо, каквото и да било то от вашия човешки свят и живот, дори в малките детайли и подробности от ежедневието си, винаги изхождайте от по-голямото към по-малкото, от Висшето към нисшето, от Бог към всичко останало и ще откриете уникалната закономерност. Наистина всичко, и най-незначителното на пръв поглед, е устроено по Неговите Принципи и Закони. Всичко е Негово изражение и Той присъства там абсолютно и цялостно. И не само това, но всяко нещо носи Неговата базова структура и е създадено по същия начин като точен прототип, мини-копие. „Както е на Небето, така е и на Земята“ и навсякъде.

    Има ли във Върховния Бог разделение?! Има ли отделни мъжка и женска енергия?! Или Той е Цяло, абсолютно, съвършено и Единно, Обединено и завършено Присъствие винаги и във всичко?!

     Мъжкото и женското начало в Бога са в абсолютно Единство, а не са две различни половини на едно Цяло. В Него те не са дори в каквато и да било отделна проявеност – всичко е Едно, хармонично, великолепно, съдържащо в Себе си безкрайните Потенциали на всякакви възможни изразености и осъществености. Такива, каквито дори не можем да предположим, че съществуват. Същото е и при хората, и при всички Създания, родени от Бога. И да се изявят, зависи от обстоятелства, намерение, Съзнание и дела.

     Навлязохте в Новата Епоха и нали разбрахте, че Бог е във вас и че там също е проявен така – Цялостен и Единен, в пълнотата на своята Красота и Величие. С цялата си Сила, Мощ, Мъдрост, Любов и всички останали свои Висши качества и характеристики.

   Нали говорите за промяна и трансформация, за предстоящо Възнесение?! Устремили сте се към него и го очаквате с нетърпение. Защо все още в Съзнанието си разделяте енергията на мъжка и женска, а и Съществата на Богове и Богини, на мъжки и женски представители, дори от Духовния Свят?! В Светлината и в Божествената Реалност това не съществува. То е само в умовете на хората, само тук сте мъже и жени –  във видимия материален свят и то външно, но не и отвътре. Да се определяш като мъжко, или женско Същество в своя Висш Аспект, да смяташ, че в Духовното си Проявление си едно от двете, е абсолютна заблуда. Самоизмама, граничеща с пропадането в капаните на егото и в мрежите, с които ви оплитат тъмните. От тук нататък, ако повярвате в тази идея, вие се изгубвате за Истинската Духовност и отивате в нейните имитации, в изкривяванията, фантастиката и нереалните миражи на мозъка, които могат да ви подведат дори и по време на медитации и други Духовни практики и занимания. Това, че медитирате и виждате нещо, не винаги означава, че то е сигурно и вярно. Може да е плод на ваши желания, на въображението ви и фалшиви картини, поднесени от изобретателния ум, който работи в полза на егото и нисшия аз. Той умее добре да го успокоява и да му обезпечава комфорт, давайки му, което желае, за да го подхранва и осигурява доминацията на личността над Душата. А егото иска точно това и то е неговата същност – ниска, тъмна, лъжовна и манипулативна, анти-Божествена.

     Темата за измамните видения, внушения и самовнушения е дълга и няма да е акцент тук. Само знайте, че единствено безупречната ви вътрешна Чистота и Посветеност на Духа, осигуряват онази ваша светимост, способна да ви предпазва и защитава от всякакви подобни заблуди. Когато сте изцяло изгрели отвътре и сте просветнали със Светлината на Осъзнатия си, пробуден Аз, че и по-нагоре, с искрите на проявената си Същност, може да сте сигурни в общуването си с Духовния Свят, Висшите Създания и енергии. И дано нямате самозаблуди и в това отношение, иначе става страшно. Попадате в още по-голям сън, но сънувате своите измислици, без да предполагате и знаете. Тогава капаните на илюзорния филм, който сами режисирате, а и сътворявате сценария му, всъщност ви отвежда все по-навътре в мъглите на блатото, където затъвате. Отдалечавате се много от Бог и Истината, но според вас, вървите с тях.

    За жалост, такива опасни и с горчиви последици игрички на ума и егото, завладяват доста хора по Пътя им. Но те разбират, че са се изгубили и попаднали в омагьосания водовъртеж, чак накрая. Пропиляват пореден живот и дадените им шансове и възможности. Затова добре избирайте накъде да поемете, на какво и кого да се доверявате и разчитате. Давайте си ясна и искрена равносметка точно къде сте. Не бързайте, спокойното, постепенно придвижване с осъзнатост и внимание, съобразяване и най-вече способност да различавате истинските неща, ще ви водят по Верния Път. Често хора, които сами са заблудени, без да искат и знаят, че го правят, объркват и други. А някои дори и нарочно. Съзнателно хранят егото си по този начин. Формират групи около себе си като водачи и всички вкупом се носят по повърхността на невидима пързалка, водеща към пропаст, вместо към реален Възход. А точно в такива случаи тъмните много обичат да помагат. Притичват се на помощ, защото заблудата, че си в Светлината и Любовта, сама по себе си носи ниски вибрации, които добре резонират с техните. И не им се налага да правят каквото и да е, за да ви спъват, вие сами, доброволно действате  в тази посока със собствените си илюзии и съответните ви дела.

     Тъмните реално пречат само на Истински вървящите към Светлината, а за заблудените и имитиращите дори се грижат да облекчават земния живот, да осигурят сбъдване на някои от желанията им, амбициите и стремежите. Вземат ги под своя опека, тъй като все още могат, имат известна доза сила и власт да влияят и го правят подмолно с тъмни намерения. Особено, ако вибрациите на даден човек са по-ниски и Съзнанието ненапълно разтворено. Те внимателно дебнат и всяко падане на енергията ви е знак за тях да се намесят. Вече не атакуват непременно остро и агресивно, правят го хитро и внимателно – не чрез явни намеси, а чрез манипулиране на Съзнанието. Чрез засилване на заблудите ви като индуцират мисли,  чувства и подтици, добре имитиращи Духовните, но реално далечни от Божествените норми и Истина. Намесват се енергийно във вашата система и ви карат да реагирате по определен начин, но не изхождащ от дълбините на Истинския ви Аз. Провокират също и такива случки в живота ви, вие постъпвате така, както те очакват и искат, насочвайки ви. Техният арсенал за вмешателства е много голям и изобретателен. И когато хората не могат, а и не знаят как да държат винаги вибрациите си на нивото на своята Висша Същност, биват подведени и използвани. Лошото е, че повечето не си дават изобщо сметка за всичко това, а и не го подозират.  Така тъмните ви вкарват още по-дълбоко в ямата, докато вие вярвате, че се справяте прекрасно и вървите с Бога. Там, където има остатъци от его, неискреност, страхове, илюзии, закостенялост, липса на вяра, кураж, смелост, Любов и уважение първо към Себе си, а после и към другите, където липсва достойнство, чест, благородство, честност и безкомпромисност с фалша, лъжата и суетата, няма Бог. Той е в безупречността на вътрешната Чистота, в отдадеността на Душата и Съществото и посветеността им изцяло на Него и Духа. В светските човешки измислици не го търсете. Пък били те и с Духовна нотка и насоченост, с претенция за осъзнатост и будност, та дори просветленост и  възвишеност.

     Нека се вглъбим и си спомним – нашата Душа каква е – мъжка, или женска енергия?! А Свръх Душата ни, Монадата – и там ли има разделение?! Коя част от нас е точно Висшия ни Аз, или той е многокомпонентен и мултиизмерен?! Има ли той самостойна изразеност, индивидуален ли е като човека, който сме сега, или не?! Многомерен не означава съществуващ в паралелни реалности чрез отделни свои Аспекти, които водят там някакъв друг, различен, едва ли не самостоятелен живот, както се възприема погрешно от някои хора. Това би го разпокъсало, вместо направило Единен. А той е Цялостен, пълен и Завършен, и да е многомерен означава, че има способността чрез Съзнанието си да присъства едновременно в много, или във всяка точка на Творението. И го прави, ако това е необходимо и целесъобразно за нуждите на собственото му Присъствие според Задачите, които изпълнява и работата, която върши в определен отрязък от време, но винаги остава центриран, а не разделен на части. Мъжкото и женското начало в него са в пълна хармония, абсолютно обединени в своята синхронност и конвергентност. Те никога не се разпадат на единични, независими компоненти. Съзнанието на това ниво не само, че не ги дели, но то няма нито усета, нито познаването за мъжкото и женското като обособено. Неговото възприятие е само Светлинно, т.е. Цялост и Единност. То не може да ги разграничава като присъщи на единия, или другия вид енергия поотделно. В Себе си не съдържа енергия на фрагменти, тя е Едно. Тя е Светлина, която го изпълва с Любов, Мъдрост, Истина и всички прилежащи към тях други Божествени качества и техните разновидности и разнообразия в проявлението им.

     Например, Любовта е и нежност, и благост, и кротост, и милост, и съпричастност, и грижа, и внимание, и деликатност, и прочие. Всичко това са нейни нюанси, но не отделни качества, Тя е Единна. Мъдростта носи и търпение, и смирение, и знания, и умението да различаваш Истината и т.н. Любовта и Мъдростта са взаимно проникнати. Няма Любов без Мъдрост и обратно. Всички Висши Божествени качества са така поставени в нас, те са взаимносвързани и взаимнозаменяеми дори, защото само в едно от тях присъстват и всички останали. Когато проявяваш Смирение например, ти проявяваш и Любов, и Мъдрост, и Сила, и всичко останало. Те не си противоречат.  На това ниво, във Висшата Реалност, нищо не противостои на друго, защото всяко е изражение на Единния Източник и е Негов абсолютен и автентичен представител. Което и Божествено качество да вземете, то ще изразява Бога изцяло, а и всичките му други черти и свойства.

     Разделението се прави само в човешкия свят и човешкия ум. Това, че хората определят едно Същество като мъжко, или женско, идва единствено от техния навик на възприемане и категоризация. Те са свикнали така, както е на Земята и им е трудно по друг начин да опишат, обяснят, идентифицират и представят нещо. Вие идвате на тази Планета като мъж, или жена, защото така е устроен този Свят и така се изразява човешката раса в трето измерение, но нищо повече. Вие ставате изразител на мъжката, или женската енергия после, пораствайки, а не като бебета и малки деца, защото обществото и семейството ви учи на това разделение впоследствие. А и начинът ви на живот го изисква при тези условия.

     Но разликите в началото са само по външни белези, отвътре всички сме еднородни. После се случва противопоставеността на половете, защото се акцентира върху това и така всъщност се засилва. То става доминанта в умовете на хората, както и в масовото съзнание. В тази действителност действат силно инстинктите и нагоните, които допълнително оформят възгледа за себе си и другите, изграждат егото. Аз и ти поотделно става норма, а ние заедно в Единство – утопия и едва ли не неадекватност и невъзможност за реализация. С изявите на егото, самоутвърждаването и заявяването на личността, идват и разликите в енергиите и поведението. На жената е отредено да стане майка, любима и пазителка на семейното огнище и тя проявява качествата, които ще допринесат за тази нейна роля. Подготвяна е преди да слезе на Земята в поредния живот. Но в други животи тя е била и мъж, воин, и всичко останало. Така е и при мъжете. Всеки може всичко и да бъде всеки. Зависи какъв е Планът на Душата и какво трябва да учи и отработва, а също и в синхрон с мисията, с която идва. Но всяко Същество е и с мъжка, и женска енергия в Себе си по равно и носи всички техни качества в обединено състояние. Ще ги прояви ли, зависи дали е нужно и предвидено. Някои жени имат Мощ, Сила и смелост, по-голяма от тази, на който и да е мъж. А мъже пък носят нежност и чувствителност, грижовност, каквато жени нямат. И това идва от Духовните им Същности, където всички сме едновременно и двете, носим и двете енергии и сме цялостни. Проявяваме в живота си тук, на Земята, това, което е необходимо според Плана и събитията. А другото си е вътре в нас и можем винаги да го отключим. Отклоненията от Божествените ни притежания и деформациите в земните ни животи се случват поради забрава и отдалеченост от Бог и Светлината и проява на тъмните триизмерни черти на нисшия аз и егото, които по-добре виреят в матрицата и умело се нагаждат спрямо нея.

     Някой ще попита: „А защо Архангел Михаил е в мъжки род, възприемаме Буда като мъж, Кришна, Озирис, Тот, а Изида, Куан Ин, Венера, Афродита и други като жени?“ Има толкова Висши Създания, които определяме съответно с мъжка, или женска енергия. Иисус и Майка Мария по обясними причини – те са имали своя земен физически еквивалент като мъж и жена и така е останало в умовете на хората. Но те съвсем не са само и просто това. Те са Висши Духове, проявили се някога на материално ниво и изявили онези свои черти и качества, които е трябвало, за да изпълнят онова, за което са дошли, да успеят в своето земно предназначение. Но в ефирния Свят всеки от тях носи и мъжкото, и женското в Себе си поравно. За устройството в Духовния Свят е характерно, че според Задачите, които едно Същество има да изпълнява, то проявява преимуществено дадени свои качества. Но това съвсем не е завинаги, макар и да е задълго понякога, отчетено по линейното земно време, а не според сферичното в Божествения Свят. Те не само, че са многомерни Същности, но и принадлежат към Колективни Съзнания. Едно такова Колективно Съзнание дава още повече възможности за проява на многоизмерност, защото съдържа в себе си Същества с различни опитности и всяко приема тези и на останалите в себе си. И освен това се получава преливане на Съзнания и обединяването им в по-Висша конфигурация. Всяко от тях става още по-разширено и обхватно, още по-Мъдро и Любящо, подготвящо се за сливане с Абсолютното Единно Съзнание. Вашите Висши Азове също са прилежащи части към такива структури.

     За какво делене на мъжка и женска енергия изобщо може да става въпрос?! Та всички ние присъстваме като Цялостни Същества и Съзнания! Но според работата, която вършим в определен момент на Вечното Тук и Сега, проявяваме засилени едни, или други свои характеристики. Например, на Архангел Михаил преди време Бог поверява Ангелските Легиони, които да се грижат за Чистотата на Светлината, да я пазят от тъмни примеси и набези. Той е Велик Воин, борещ се срещу тъмните сили, закрилник, защитник и Пазител на Светлината. Но той не е носител само на мъжкото начало и енергия, колкото и Силен и Могъщ да е. Това не е качество само на мъжката енергия, то е качество и на женската. В нея има такава Сила, която Светове помита. А в Архангел Михаил има толкова Любов, разбиране, нежност, Чистота, грижа и съпричастност. Това е женската енергия в него. Те са по равно, проявени са еднакво двете вибрации и коя ще надделее в определен момент, пак казваме, зависи от Задачите, които трябва да изпълни. Изявяват се тези качества и от двете енергии, които биха послужили най-много за успеха на конкретна Мисия и за Делото в Служба на Духа като цяло.

     Архангел Михаил служи на Бог и Духа и пази Светлината самоотвержено, мъдро, любящо и с могъща Десница. Но е Същество без ясно очертана и детерминирана мъжка, или женска енергия. Той самият не се възприема така, не се разделя. Воините в Светлината не са само с мъжка енергия. Съществуват и прекрасни Воини с преобладаваща женска енергия. Има Великолепни Могъщи Същества с уникална Сила, които са непоклатими Стожери и проводници на Светлината, без да ги определяме непременно като Воини, или с преимуществена някаква енергия. Те по-скоро са цялостни и неделими. Ако Мисията на дадено Същество се промени, сменя се и проявлението на енергията и се изявява съответната най-подходяща, която да обезпечи успех. Така е при всички. Така е и при вас, мили хора, с вашите Висши Азове, както и с човешките ви изражения.

     Да се делим на мъже и жени, на носители на мъжка и женска енергия, особено що се отнася до Висшите ни Аспекти, е смешно и е като всяко друго делене и разграничаване – по религии, нации, етноси, раси и прочие. А каквото и да е разделение никога не е имало нещо общо с Духовното и Божественото.

   „Каквото е на Небето, такова е и на Земята!“ Във всичко! Вглеждайте се в детайлите и ще го откриете! Не се ограничавайте единствено в мъжкото си, или женско проявление, а го разширете максимално във всички посоки. Това е Богът във вас! Другото е илюзия! Всички сме Богове и Богини едновременно! И мъжкото, и женското начало в нас е абсолютно балансирано. И Могъществото, Мощта не са привилегия само на мъжката енергия. Защото това е Сила на Духа, а не друго. И е качество, което всяко Същество може да изяви. Това е въпрос на развитие и израстване, на посветеност, Чистота и разгръщане на Първородната Божественост. Така е! И така ще бъде! Амин!

     Аз Съм Селфидона и ви обичам всеотдайно и безмерно! Завинаги!

* * *

  Повечето хора мислят, че Пламъкът им Близнак е тяхната половина от противоположния пол. Ако те са мъж, то той непременно е жена и обратно. Това е идеята, която визира човешкото въплъщение. За Присъствието на двойката в Ефирния Свят смятат, че ако те са носители например на женска енергия, то Пламъкът-Близнак следва автоматично да е носител на мъжката енергия. И разделението е в ход с пълна сила във възприятията и ума. Пламъците-Близнаци са Искра от Бога, която надолу в измеренията се разклонява на две самостоятелни Души, но това не е задължително винаги да става при инкарнирането. Те може да останат като обща, единна енергия на Свръх Душа, която да работи във финия План и да слезе на Земята в човешко тяло само част от тази Обединена енергия. Освен това, дори когато има разделяне на две самостоятелни Души, които да се родят тук, енергията на тази мини-общност се разпределя точно по равно, еднакво и за двете. Всяка носи в Себе си всичко, което и другата. Изразяването чрез мъж, или жена, е само външно, визуално, но не и вибрационно. И точно поради правилото, че според задачите, които има да изпълнява една Душа, или Същество, то проявява преимуществено един, или друг вид качества и съответната енергия. Щом е предвидено да се роди в женско тяло, естествено, че ще се изявят основни черти на женската вибрация.

     Уточняваме, че наименованията женска и мъжка енергия са чисто условни и се използват поради спецификата на човешката реч за по-ясно разбиране, а не, защото са противостоящи.

      И така, вашият Пламък-Близнак носи съвсем същите, не идентични, а точно копие на Същностните ви Духовни и честотни характеристики и Потенциали. Всъщност вие с него сте Едно Същество, една вибрация, един Замисъл на Бога. Разликите в проявленията са само в по-ниските нива, защото това ваше Едно Съзнание е изразило намерение да изяви своята многопластовост и мултиизмерност и да трупа опит, да експериментира, да се самоопознава, а и да опознава Реалността около Себе си – тази на Безкрайното Творение. И тъй като е мултимерно е способно да създаде, както в случая две Души. Но Цялостта и Единството не само, че не се губи, но и в един момент призовава за Завръщане и поредно Обединение. Пламъците-Близнаци се събират, а след това отиват и още по-нагоре в своето Завръщане и вливане постепенно в по-големите конфигурации на Колективните Съзнания. И така чак до Бог.

     Докато стигнете Бога, в последните два етапа на сливането ви с Него, вече съвсем не сте еди кой си, самостоятелен и индивидуален, а сте Висша Същност. Но не я изграждате само вие, индивидуално, лично и самостойно, както по човешки се тълкува, а сте в съвсем друга, уникална форма на своето съществуване. В разширено състояние и съвместно хармонично Единение с идентични на вашите вибрации Същности, които някога и те са били отделни, но вече като вас, не са. Това е най-чистата форма на Безусловна Любов, за която толкова се говори, но едва ли се разбира в пълната ѝ цялост и мащабност. Също е изявеност и на Извисено Съзнание и постигната Мъдрост, както и пълно отдаване на Това, което Си по Рождение и на Изначалния Дух, от който всички произлизаме. То е Върховно изражение и еманация на Божествената ни Природа с всичките ѝ прилежащи качества и дарове. Да не можеш да си представиш и приемеш такова съществуване, означава, че си твърде далеч от Духовната си еволюция. А за Възнесение и дума не може да става.

     Ако гледаш на нещата по човешки, егоистично и с мисли за лични ползи в живота си, а също и в „духовния“ си Път, където търсиш себеизяви и признания, желание да бъдеш някакъв фактор, да се наложиш като такъв и другите да те следват, ти не си в Истината, а във водовъртежа на огромните земни илюзии и своето его. За съжаление, все още на Планетата повечето прохождащи и проглеждащи в Духовността, са на това ниво. Тъй като началото е вдъхновяващо с новите усещания, които дава и е твърде различно от старото с неговите тежки и болезнени енергии, хората се възприемат като много напреднали и постигнали. Съвсем далеч сме от мисълта да прекършваме полета ви, напротив, радваме се безкрайно, че се множат събудените. Но самоизмамата не е начинът за израстване, а е път към още по-драматични събития. Да знаеш мярката, а тя винаги е най-Висшето възможно, да бъдеш във всеки момент с искрени и точни преценки за Себе си и околните, да не се самозалъгваш и да не пришпорваш егото и желанията си, това е Майсторството. И винаги, всичко, което правиш, да е безкористно, с абсолютна Божествена отдаденост, с цялата Любов на отвореното ти Свещено Сърце, с Мъдростта, Смирението и спомненото Знание, което носиш в Себе си. Да си винаги в Истината и да я отстояваш смело и самоотвержено с пълната Сила на Първородния си Дух.

Това е, другото са игрички на матрицата, на човешкия ум и его, манипулации и суета.

С Обич, Селфидона

Loading

Share:

2 Comments

  1. Христина Търновска

    Благодаря, Селфидона! Притихвам и слушам думите ти разтворена и с любов…защото винаги идват навреме и казват това, което съм готова да чуя и разбера! Обичам те! <3

  2. Евгения Радинова

    Заради съществуващото его в нас, и то все още е преобладаващо почти изцяло, продължаваме да делим всичко в живота си. В момента, в който него вече го няма, ние наистина ще станем напълно цялостни и завършени, каквито винаги сме били. Скъпа Селфидона, това научих от теб, както и какво наистина е его. От всяко твое послание, което изпълва с Любов и Светлина цялото пространство и най-вече сърцата ни. Докосваш най-нежната и чиста наша струна и ни подтикваш да си спомним истината за нас самите и за съществуването ни въобще. Вдъхновяваш ни да не се отказваме и независимо от трудностите, да продължаваме смело все правдата да търсим във всяко нещо. Ти ми помогна да си спомня, че имам криле и че те познават само и единствено свободата на Духа. Знам, усещам, че това е пътят и този е начинът да се събудят отново нашите, както ти казваш, свещени сърца. С дълбока почит и поклон, благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *