• Архив

РЕАЛНИ СТЪПКИ ЗА ЖИВОТ В И ЧРЕЗ СЪРЦЕТО

     Не мислите, мили мои, не мислите все още със Сърцето и не живеете чрез него. Продължавате да препускате в ежедневието си неосъзнато и да вършите нещата по инерция и по навик. А защо толкова много искахте да чуете Истината и да знаете принципите в Светлината? Дадохме ви ги с цялата си Любов и Мъдрост. И пак не ги внедрихте така, че да живеете според тях. Информацията, която ви заля, не е, за да попълва празните ниши в егото и ума ви, а за да ви изведе на Ново равнище в Битието ви. Тя не дойде при вас, за да се удивлявате от чутото и да вдъхновява емоциите ви, а точно обратно – за да ви смири напълно и на практика да приложите всичко онова, що узнахте и отчасти познахте. Опитът, който ще натрупате, правейки го, ще е всъщност двигателят в следващите стъпки на Въздигането и Възхода ви, а не Знанието само̀ по себе си.  Без да живеете по него, то остава само като хубава прочетена книга, която после сте сложили на някой от рафтовете във вашата библиотека. Знаете, че е там, че я има, дори ви е любима и често я отваряте отново и препрочитате част от материала. Припомняте си го като мислите, че това ви стига и то е достатъчно, за да ви държи във Висините.

     Не, мили мои, вие сте в огромна заблуда. Дела трябват, дела и реални стъпки в тази посока. Осмислен Път и живот според правилата на Духа и Божествените норми. Всеки Свят има свои самосъздали се такива, които всъщност го пазят и поддържат, за да не се разбърква и замърсява и да не попаднат в него несвойствени енергии, които евентуално биха го разрушили и унищожили след време. Много бдителни са всички Светове за това, защото се самозащитават и самоподхранват. Затова и вашият триизмерен Свят така упорито се съпротивлява и инати, закотвен в своите ниски вибрации и не иска да мърда от познатото му и удобно статукво. Но той е нисш Свят и като такъв подлежи на естествена Еволюция по Законите на Съзиданието и Цялото Творение. А в Божествените измерения са постигнати вече някакви Върхове и това се е доказало във Времето. Не, че те не се променят, но се разширяват и Въздигат, а не се връщат обратно. Затова в тях не се допускат енергии и Същества, които биха внесли по-нисше Съзнание и честоти. Несъвместимостта е един от защитните механизми, заложен от Създателя точно по такива причини. Принципът на синхронността и законът, че подобното привлича подобно – също са едни от тях. И в това няма нищо нередно, а и не противоречи на Любовта. По естествен начин съхранява Светлината и Божественото, там, където то вече е внедрено и закотвено. Дава ви се шанс да го достигнете, променяйки се, а не агресивно да се опитвате да навлезете. Това няма как да се случи, системата за предпазване работи безупречно. С его, амбиции, страхове от какъвто и да е порядък, нежелание за промяна, криворазбрани Божествени качества и стойности, изопачавания на Духовните параметри и характеристики, не може да пристъпите в тези Светове.

     Човечеството продължава точно това да не проумява. Или по-скоро сякаш не желае да го чуе и осмисли. Смята, че всички са му длъжници по някакъв начин и винаги търси и намира причини в полза на тази идея. Хората и помежду си общуват така, и го пренесоха и в своите Духовни намерения, стремежи и цели. Все изискват, без да отчитат те самите какво реално дават и без да могат да се видят отстрани и да преценят къде точно са и какво правят. Без да включват его, обиди, самочувствие, гняв и заблуди. Да действат със смирение, търпение, разтвореност и Любов. Това, че не може да влезете в Божествения Свят, без да сте преобразували старите си навици, мислене, възгледи и енергии, не означава, че някой нарочно не ви го позволява и ви ограничава. Обратно, този някой иска за вас най-Висшето, а то винаги е най-доброто. Понякога изглежда по-далечно и трудно постижимо, но само на пръв поглед и в началото, когато не сте достатъчно зрели. След това нещата се подреждат от само себе си. Колкото повече се задълбочавате в истински Духовното, толкова то още повече ви привлича и вие разбирате неговите принципи, а и започвате да получавате Даровете на Промяната. И постепенно осъзнавате, че всичко, което е било и което сега се случва, е за вашето най-голямо Благо и благодарността ви изпълва. Разтваряте се все повече, избуяват Любовта, Силата и Мъдростта и вие наистина поемате по Пътя, а не само в намеренията и желанията си. Всяко действие е дълбоко Духовно мотивирано и осмислено. Както и евентуалното бездействие – то също може да бъде признак на израсналост, зависи от ситуацията. В такива случаи важна е Божествената, Върховната гледна точка, а не човешката, общоприета и наложена, или тълкуванията на нечие его.

     Израз на Висша Любов е да искаш най-доброто за някого, да му казваш нещата без заобикалки и без по човешки разбирана деликатност, любезност и куртоазия. Те не са Любов, а волна, или неволна измама. Фалш, който още повече затлачва, обърква, а не помага. Любов е да накараш някого да разбере, че буксува, затова и погрешно възприема, интерпретира и действа. Любов е да го накараш да проумее, че той самият трябва да се промени, а не да се опитва да променя другите и Света около Себе си и да го нагажда по своите представи. Величието на човека и неговата Същност се състои именно в това – в способността му и възможността да постига неподозирани от него самия Върхове в собственото му съществуване и себеосъществяване. Но не във външния, а във вътрешния му Свят. Там е неговата Сила. След като я овладее, може да я проектира в околния Свят и да започне да го преподрежда. Но вече преустройството ще се случва на друга основа. На базата на Истинското самопознание и Универсалното Знание. А тогава се задейства и принципът на Любовта, Мъдростта, на спокойствието, мира и хармонията. На тихата вътрешна радост и сладост, с която правим и постигаме всичко. Защото сме Божествено осъзнати и просветлени, смирени, щастливи, Духовно зрели, знаещи и можещи.

     И точно сега, в дните на страстите Христови преди Великден, е добре всеки да се замисли в тази посока и да наблюдава всяко свое житейско решение, избор, чувство, мисъл и проява. Откъде идва, кой е импулсът, кое го подтиква, предизвиква, сътворява?! Време е да започнете да живеете чрез разширеното си Съзнание, а не само да говорите и знаете за Него. Да изоставите вкоренените във вас навици, схеми, шаблони и инерция. Спрете ги, спрете спускането си по пързалката, колкото и безпроблемно да е то и да ви харесва, защото по него няма спънки, а е гладко и създава усещане за комфорт, скорост и устрем. Но това е илюзорно, защото летите бързо надолу, а не към Висините. И не със собствените си криле, които са ваше притежание по рождение, а чрез средствата и способите, създадени от някой друг. Вие не знаете какво е вложил в тях той, когато ги е измислил. Още повече, че са част от матрицата и триизмерността, а не от Духовния Свят. И щом служат на тях, са най-често за сладко приспиване и омайване в помощ на манипулацията, а не кореспондират с Истината.

     Открийте Себе си, намерете своите цели и стремежи, тези на Съществото и Душата си, а не на човека във вас, който е възприел чуждите и ги е усвоил до степен, че да мисли, че са негови собствени, и че са единствените верни и правилни, щом Обществото, семейството, приятелите, познатите, вървят според тях. Масовото зомбиране на човешкото Съзнание е реален факт във вашата история, но днес то приключва. Не става отвън, не го правят външни сили, а трябва вие самите да се събудите и прогледнете. Да видите с чисти очи и ясен поглед. А това ще стане, когато отворите Сърцето си изцяло, навлезете в Същността си, която е вложена вътре в него и разберете, че то е вашите Истински очи, уши, ум и Аз. Сърцето ви е всичко това в Едно, но издигнато на по-Висше ниво от човешкото ви съществуване. Чрез него вие живеете в Истинската Реалност.

     Когато започнете да осмисляте това и вашето Сърце да ви служи за възприемане на реалността, чрез него да съществувате и да се проявявате, вие ще навлезете в Новата Ера и в Новия Свят като пълновластни Изразители на Светлината и Бог. И всички ще са щастливи да ви посрещнат там. И това няма да е физическото ви преместване на друго място, а Духовно и енергийно прекрачване в ново измерение. Веднъж постигнали го, чрез вибрациите си, Съзнанието, Любовта, Мъдростта, Знанието и всички други ваши Божествени черти, вие вече принадлежите към Висшия Духовен Свят. И сами сте стигнали дотам, отворили сте вратите, преминали сте през Небесните порти и никой не ви е спрял да се присъедините, а напротив. Чакали са ви на Прага с радост и възторг, че още едно Същество от Семейството се прибира У Дома, синхронизирайки, изпълнено със съответстващи вибрации и Светлина. Но Пътят дотам, до Върховния щастлив Миг на Завръщане, Посрещане и Всеобщ възторг, успяхте да извървите вие самият, а не някой друг вместо вас. Независимо колко, кои и какви помощници, наставници и съратници имахте, заслугата е основно ваша и Победата също. Победа над тъмнината, егото, страха, невежеството, ограничеността и илюзията.

     И сега, възродени, сте седнали на Златния трон на собствената си Божественост и приемате Нейните благословени Дарове. А те са абсолютната, тотална Свобода, универсалната Любов и Съзнание, както и Вечния живот в Единствената Истинска Реалност – Божествената. Завинаги! Амин!

     Искате ли да го постигнете? Тогава действайте смело, вдъхновено и устремно, без страх, колебание и съмнение. Дерзайте, а не се помайвайте! Вашият Същностен Светлинен Аз и неговият реален живот ви очакват. Великата Среща ви предстои! А тя е най-уникалното и неповторимо преживяване, което може изобщо да ви се случи и за което някога сте мечтали. Нищо по-величествено и красиво от това не можете да си представите, защото подобно не сте виждали в досегашната си човешка опитност. Затова, мили мои, не се отказвайте, не зацикляйте, не унивайте и не упорствайте инатливо в плен на човешкото си невежество и незнание. Учете и се вглъбявайте, дълбайте в Недрата на Истинската Духовност, а не се прехласвайте по Нейните имитации. Очаква ви най-прекрасното и величаво Събитие в Битието на вашето Вечно Аз Съм Присъствие!
Бъдете благословени по Пътя на Великолепното си Пътуване!
Обичаме ви и вярваме във вас!

     Селфидона, Архангел Михаил и Татко Бог

Loading

Share:

One Comment

  1. Благодаря за посланията, мила Селфидона! Благодаря за всяка дума и всеки ред! Безусловната Любов на Съществото ти събуди Светлината в мен отново и сърцето ми вече следва Божествения зов. Пробуждам се с всеки изминал ден и си припомням Себе си, и знам, че мога да извървя Пътя обратно към общия ни Дом! Истински благословени сме всички до един! Само да можехме да го осъзнаем. Вярвам, че ще се случи рано, или късно! Обичам те!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *