• Архив

ПЪТЯТ НА СЪРЦЕТО.
КРАЯТ НА ЕГОТО

2164246_orig

     Да бъдеш Себе си, Истинският ти, който Си, е нещо твърде различно и далечно от егото и човека, реализиращ се чрез него. А доскоро това беше дори норма в човешкия Свят. Векове наред егото служеше за себеидентификация, себеизразяване и себеотъждествяване. И все още продължава да е така, с тези изключения на осъзнаващата се част от човечеството, която е поела Посоката към израстване. Човешката раса навлезе в Нова Ера на своето съществуване и Еволюция. Тя се превръща в друг вид, но не на случаен принцип. Това, което се случва, е било заложено като неин Потенциал и Замисъл още при създаването ѝ в Космоса. След като Земята е била заселена с човеците, всъщност те хилядолетия са вървели към днешната си трансформация. Това е било общочовешката ви Мисия, задачата, която да изпълните като част от Вселената, от Светлината, от всички нас. Всеки има своите такива, както индивидуални, така и по-общи и изцяло глобални, мащабни, всевалидни, касаещи Цялото. Човешкият род не е изключение. Той също служи на Светлината и Създателя, на Общото, на Единното. Вашата задача е да покажете, че материята може да бъде одухотворена. И то не само моментно, като духовно изживяване, като докосване, а цялостно и необратимо до степен на тотална промяна и преустройство. Физическото тяло, клетките, атомите, електроните могат да попият толкова Светлина, че самите те да станат Светлина и да работят по нейните Закони и принципи. Вашата енергийна система – меридиани, канали, чакри, аура, целият ви вибрационен фон и честоти могат да се въздигнат. И то дотам, където вие самите решите и определите за Себе си, а не някой друг. Умът ви, мислите, емоциите и чувствата също могат да се преобразуват и превърнат само в хармония, Любов и съвършен вътрешен мир, покой, порядък и Чиста Светлина. Всичко човешко може да бъде променено и извисено до нивата на Ново свое Проявление – все по-близко до това на Божественото.

     Егото, което до днес служеше като ориентир, доминанта, начин за оцеляване и осъществяване и най-вече отъждествяване с личността и нейния характер, желания, намерения и цели, вече спокойно може да бъде изчистено. Неговото въздигане всъщност е премахването му без остатък. Защото нито едно Божествено качество не носи и частица от егото. Затова неговата трансформация е невъзможна. Тук нещата опират до цялостно заместване на едно нещо с друго, което не притежава черти, нито полезни, или необходими части от предишното. Егото не може да ви даде нищо, което да ви послужи в Новото Време. И най-малкият остатък, зрънце от него, ще ви пречи. Затова постепенно то бива изместено и изцяло подменено с други идентификации за Себе си, които носят съответно и други мотиви, желания и стремежи. Такива, които ви доближават все повече до Бог и ви помагат да влезете в Светлината, а не ви спъват и отдалечават.

  114807856_resize   Човешката личност в един момент от поредния етап на израстване и развитие на човека бива заменена изцяло от Душата. Колкото и странно да ви звучи, това е така. И не бива да се плашите от подобни истини и твърдения, защото този процес нищо не ви отнема, а само ви дава. Той е естествен ред на еволюцията, стига обаче да успеете да го осмислите и навлезете в него. Но не със страх и съпротива, с упорство да се държите за познатото старо, а да бъдете смелите Рицари на собственото си Ново Раждане. То е като превъплъщение, но в същото физическо тяло, без да ви се налага да го сменяте. Не е нужно да умрете и да се родите отново, след като можете да го направите чрез осъзнаване и извисяване. Чрез въздигане на всички свои човешки части и Аспекти, на всичко онова, което досега ви е определяло като човек. И вие ще продължите да бъдете такъв, няма да станете представител на друг вид раса. Но ще бъдете човек от Нов Порядък, еволюирал, разгърнал и проявил целия си Божествен Потенциал и дадености по Произход от Бога. Един прекрасен, великолепен член на Вселенското Семейство на Светлината. Реализирано пълно изражение на Божествения Замисъл за него, проявило се в целия си Блясък Творение на Първосъздателя. Величаво, красиво, могъщо Вселенско Създание, пълновластен Наследник на Отеца и Негово, точно отразяващо Го, копие. Притежаващо всички родови черти и характеристики на Бащата, всичките Му гени, с Потенциал за развитие до пълно сливане с Изначалната си форма и Първоизвора.

     Може ли да има нещо плашещо и стряскащо в най-естествения процес и проява на Еволюцията, заложена във всяко Същество, в самия Създател, във Всичко и Всеки! Ако отречем собственото си развитие, отричаме живота по принцип, отричаме Всичкото, Което Е, Духа и Съзиданието, отричаме Бог и цялото Творение, които съществуват на този основен принцип – вечен растеж, промяна и усъвършенстване. Сам Бог е в постоянна Еволюция и разширение, в самоопознаване и израстване. Необятният Дух в Него е заложил неизброими Потенциали за изследване и осъществяване, които Той чрез нас изучава. И това е радост и щастие, награда, а не повод за уплаха и притеснение. Вие няма да изчезнете, а ще еволюирате. И оправдано ли е според вас да се държите все още за егото и да смятате, че липсата му ще ви обезличи?! Че ще изчезне индивидуалният ви опит, съществуване и принос в контекста на Цялото?!

     Егото не е свързано с това дали си егоист, егоцентрик, или не, дали мислиш предимно за себе си и своя интерес и комфорт (материален, емоционален, духовен, всякакъв), или не. То не зависи и от това дали се определяш, а и другите около теб го правят, като добър, или лош човек. Може да си най-хрисимият, мил, сърдечен, любезен, но това не означава, че нямаш его. Егото не е толкова свързано с егоизма и преимущественото задоволяване на собствените потребности, желания, амбиции и прищевки. То се отнася към цялостната себеизява на човека. Тя е негово огледало, отражение и рожба. Егото е това, което те кара да избереш определен начин на себепредставяне, себеналагане и реализация в Света на хората и Обществото. Това, с което решаваш да се отъждествяваш, а и другите да те възприемат чрез него. То е роля, твоята човешка роля. И тя се движи и ръководи от егото, което създава сценария и я режисира. Каквато и да е тази роля, най-хуманната, най-светлата, прекрасна, вълшебна, тя винаги си остава роля. Защото егото е факторът във вас, който ви кара да играете, да бъдете нещо, без значение какво. Дали ще сте миротворецът, добрият, любящият, тихият, скромният, смиреният, или агресорът, властният, амбициозният, егоистът, е без значение. Защото, каквото и да сте избрали да бъдете, не е важно, щом не сте Истинския си Аз, а е роля. И хората не си дават сметка, че цял живот всъщност играят роли, влизат от една в друга, или пък остават само в определена такава, която са решили да представят. Не разбират обаче, че това е избор на ума им, а не на Сърцето, на Истинската им Същност.

   14199730_10209393417686489_4914805033760983772_n  Сърцето никога не играе, то е прямо и директно, не си слага прегради, не се съобразява с наложени отвън светски схеми, обществени модели и норми на поведение. Защото то не познава лъжата, а е чисто, искрено и задълбочено по рождение от Бога. И като Негово творение не проумява защо трябва да се преструва, да премълчава, или преиначава. А още по-малко пък му е ясно защо е нужно да се нагажда, да се съобразява с нечии изисквания, претенции, правила, или его. То се чуди на тези външни рамки и ограничения, които се опитват да му налагат в човешкия Свят. Непонятно му е защо някой иска да го моделира по свои закони, след като би трябвало да е точно обратно. Вашето Сърце има не само разум, то е носител на най-Чистата, Автентичната ви Същност. То съдържа в Себе си кода, зародиша, чрез който вие сте сътворени и е изразител на цялата информация и Истината за това. Сърцето ви най-добре знае Кои Сте, за разлика от вас, объркания и забравил човек. То помни Бог, Изначалието, Любовта и Светлината, Съзидателната Сила на Всичкото, Което Е, знае нейните Закони. Други не са му нужни и изумява пред вашите всевъзможни интерпретации, нагласи и представи. Пред стремежите и старанието ви да се самопрограмирате по най-различни начини за всякакви представления и роли, вместо да бъдете Себе си.

     Дотолкова сте се увлекли в това, че дори Него, Сърцето си, се втурвате да променяте и преустройвате. Да реагира според вашите възгледи и да ви служи, както на вас ви харесва. А всъщност би трябвало да е обратно, защото Бог е създал нещата в друг ред и порядък. Той е вложил Всичко, Което Сте по рождение и произход от Духа и Светлината, точно там, в Сърцето ви. Както и онова, което имате като цялостен безграничен Потенциал и реални възможности за себеосъществяване и развитие. Нищо не е пропуснал, нито ви е ощетил, или забравил да ви даде, а още по-малко пренебрегнал. Всеки един от вас и всяка ваша частичка са създадени с толкова много Любов, грижа и всеотдайност, колкото не можете да си представите. Необятност, безграничност, широта, мощ, съвършенство – всичко това, което са качества на Бог, Той е дал и на вас, от първото до последното в огромния безмерен регистър и списък на Неговия собствен капацитет.

     Всичко е заложено във вас, в Сърцето ви. И не е ли най-естественото нещо то да е най-Мъдрата, Любяща, Силна, Светла, Истинската Част от вас?! Логично е, щом там, в него, е всъщност наследството ви от Бог. Там е вашият Първообраз, Първородният ви Аз – чистият, неподправен, необгърнат от човешки притурки, сияен и искрящ, Божествен, Великолепен, Могъщ, Знаещ и Можещ. Той е Богът във вас, Същинската Част на Съществото ви, Вестоносецът, Пазителят на Истината, на спомена ви за Дома и Себе си, най-добрият ви и искрен приятел, помощник, водач и учител. Защо търсите всичко това навън, а не виждате, че във вашето Сърце е всичко и то ви дава онова, от което имате нужда?! Любовта, която все жадувате и все не ви достига, всъщност цялата е там, друга не ви трябва. Вие сте Източникът. И не само на Любов, а и на всичко останало – на Мъдрост, Сила, Изобилие, Благодат, Благоденствие, радост, щастие, здраве, просперитет.

  aura-secrets2  Когато изгреете напълно в Светлината на Аза си, възвърнете Всемирното си Съзнание, усетите и разберете недвусмислената си принадлежност към Цялото, разгърнете Божественото си Първородство и ви залее Чистата Любов, тогава ще имате Всичко и ще бъдете Всичко. Не само няма да ви се налага да измисляте и играете роли, но дори и през ум не би ви минало да го правите. Защото ще бъдете Истинския Себе си в разцвета и Могъществото на Съществото си. Ще имате най-прекрасната себереализация, която даже не сте и мечтали, защото тя няма да зависи от човешкия ви ум, его и амбиции, от старанията ви да я осъществите. Това, което Богът, Който Сте, може да сътвори, човекът във вас не би могъл. Или, ако е възможно да го стори, то е само, когато премахнете човешкия контрол над Себе си и живота си и се разтворите за Истинския си Аз и неговия Път. А той винаги е към Дома, към Отеца и Първоизвора.

     Доверете се на Сърцето си, изгрейте в Светлината на Първородството си, разгърнете Божествената безусловна Любов към Всичко и Всички и към Себе си. Станете Божеството, което е кодирано в Същността ви, намерете ключовете за отварянето на вродените ви заложби. Те са там, търсете ги, не спирайте. Навлизайте все по-дълбоко в Себе си, в Сърцето си и ще узнаете цялата Истина. Всичко е във вас, реално е и вие го носите, дадено ви е цялото. Нима се съмнявате?! Излезте от ролите, разчупете шаблоните и схемите, махнете преградите. Ще се изненадате. Когато тръгнете да го правите, ще установите, че те всъщност само привидно са били тежки и плашещи. Вашият ум и его са ви създали страховете, а те са сътворили непреодолимите препятствия. Ще видите, че са леки като перце и бързо биват отвяти от Силата, Вярата, смелостта и Любовта на Съществата ви, от Светлинния мощен поток, който се излъчва от вас и обгръща всичко наоколо и като пречистващ вихър отнася онова, което е ограничаващо, пречещо, закостеняло и догматично.

     Но за да се случи това, първата стъпка е да осъзнаете, че не вие, не човешкият ви ум гради съществуването ви. Не той определя реалността, в която живеете, а Сърцето ви. То е двигателят, започнете чрез Него да се реализирате и изразявате. Тогава и умът ще се трансформира и ще порасне, ще се преобразува в Съзнание. То е категория на Духа във вас, а умът е продукт на материалния мозък.

  13532939_1364313203597384_7349315166802005911_n   Съзнание и ум не са едно и също и не са идентични. Умът е част от по-нисшето стъпало на вашата еволюция, независимо че досега вършеше добра работа и ви правеше разумни Същества. Но той е в еволюционно партньорство с егото, служи на него. По-висшата такава двойка са Сърцето и Съзнанието. Те са носители на новия еволюционен етап, в който сега човечеството навлиза и техните категории и енергии трябва да бъдат овладяни, за да се осъществи Преход към по-Висша Реалност. Това е началото на истинската ви трансформация. Досега беше само подготовката за нея. Най-съществената част от настоящата ви работа е тази със собственото ви Сърце и умът, който преминава в универсално Съзнание. Говорим, разбира се, не за физическото ви сърце, а за Сакралното, Свещеното Пространство на Сърцето ви и неговия Център, в който е заложена Искрата, Зародишът, Божественото Семе на Изначалното ви Първородство като Дух и Светлина. Първосъщностното Ядро, в което е внедрена чрез специфични енергийни шифри и кодове цялата ви Божественост без остатък. Всичко онова, което е сам Бог – Отецът, е дадено и на вас, вложено там. От вас се иска само да го проявите и излъчите. Вие сте тези, които трябва да го направите, защото това е ваш Път и Мисия – да се завърнете към Себе си, към Истинския си Аз и Бога, Който Сте по Сътворение. Всички ние можем само да помагаме, насочваме, даваме информация, но истинската работа я вършите вие. Вие сте тези, които се пробуждате, спомняте и се завръщате. Къде?  У Дома, разбира се, при Семейството, при Бащата/Майката, при Всички в Светлината, в Първоизвора, при Първичния Свят Дух, в Абсолютното Съзнание и Чистата, необятна, безмерна Любов. Тази, която поддържа всичко в Първоначалния му вид, която не позволява то да бъде замърсено и изкривено!

     Намерете я в Сърцето си, разгърнете я! Потопете се в Нея, закответе я дълбоко във всяка своя частичка и изгрейте като Фар, който я разпръсква винаги и навсякъде за всичко и всеки! Обичайте! Бъдете тази Любов! Не допускайте други, не се поддавайте на имитации и подобия! Запомнете, Чистотата е критерият, по който да мерите, както и отсъствието на егото!

С Обич за вас, Отецът-Абсолют и Селфидона

Loading

Share:

4 Comments

 1. Милена Вакрийска

  Нямам думи да изразя благодарността си за все по-уникалните и прекрасни послания, които ни даваш, мила Селфидона! Те са не само истина, а мъдрост и Път, който сега е нужен на всички ни! Толкова Любов усещам в тях, такова преживяно и постигнато знание! И аз разбирам, знам, чувствам го с цялото си сърце и Душа, че не просто мога да се доверя, а трябва да го следвам. Сякаш ме хващаш за ръка и освен, че ми посочваш Пътя, ме и превеждаш по него безпрепятствено. Защото го знаеш и е толкова хубаво, леко, спокойно. Уверена съм, а всъщност вече плувам в дълбоките води на познанието и Божественото, на абсолютната истина и Светлината на собственото ми Същество! Благодаря още веднъж!
  Обичам те!

 2. Светозар Бекяров

  Думите не стигат, дъхът секва при подобни енергии и думи! Но вдъхновението и възторгът ме заливат и изпълват до дъното на Аза ми и до върха на главата и пръстите на физическото ми тяло – превръщам се целия в Светлина и вибрирам, съществувам, обичам, творя! Случва се благодарение на теб, Селфидона! На тези невероятни късчета автентична Божественост, мъдрост, знания, яснота и любов, които ни даряваш. Благодаря и поклон!

 3. Христина Търновска

  Сърцето разпознава Истината. Благодаря с цялото си същество! <3

 4. Antoniya Sarieva-Chukwuma

  Благодаря ти от сърце Селфидона. Копнея и съм по пътя да се променя. Трудно ми е но знам,че ще успея.
  Имаме нужда от напътствията ти защото времето за промяна е вече тук!
  Поклон!
  АМИН!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *