• Архив

ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ.
ОТКЪДЕ ИДВА, НОСИМ ЛИ ГО
И В КАКВА ПОСОКА ДА ГО ПОЛЗВАМЕ И НАСОЧВАМЕ

073e048b0b236db54e3a87ab4d1e539c

     Има един Източник на Знанието в нас и Той не е в ума и Съзнанието, а е в Сърцето.  Единствената Истинска информация и Мъдрост получаваме оттам. Само, идващото от дълбините на Сърцето е вярно, умът винаги може да сгреши и често го прави. Чак когато започнете да четете Знанието в Сърцето си, с и чрез Него да получавате всякакви сведения, насоки и напътствия, може да сте сигурни, че са точни и изцяло да им се доверите. Тогава, без всякакво съмнение и колебание, го споделяйте с другите. Защото този е критерият, че то носи кода на Истината и няма да заблудите никого. А вие сте безспорно отговорни какво давате и поднасяте на другите и дали волно, или неволно може би някого обърквате.

     На Земята днес присъстват голям брой, преобладаващо мисловни Същества, идващи от различни части на Галактиката, от т.нар. Ментални нива, където пребивават много такива раси и цивилизации. Преди време е било взето това решение, което се е осъществило, за да се подсили Менталното тяло на Обединената човешка Аура. Енергиите, които са започнали да се излъчват оттам към хората, са допринесли за повишаване на техния интелект и умствени възможности по принцип. Но като всяко нещо, и това е можело да бъде преекспонирано и изкривено в някакви посоки. За жалост, до известна степен, точно така се е и случило на нашата Планета, макар не в застрашителни размери, които да попречат на Еволюционното развитие на човешката раса. Човекът решил, че е повече мислещо Същество, отколкото Духовно и започнал да залага предимно на ума и интелекта си, вместо на интуицията, озарението Свише, Любовта и Истинското Познание, заложено и внедрено по Произход в Сърдечния му Център.

     Такъв тип хора сега има много на Планетата, дори бихме казали са преобладаваща част. Те започнаха да пренасят и в Духовността своята повишена менталност и да ѝ придават повече разум, разсъждение и аналитичност, отколкото притежава и е необходимо. Да, във всяко Божествено нещо има Духовна логика, но тя е свързана повече с Мъдростта, идваща от Светлината и с Първородното, Автентично, неподправено Знание, кодирано в Сърцето, а не с активиране на ума, способността му за тълкуване, мнения и становища, както и интелектуалните възможности. В тях винаги може да се получи по-голяма доза субективизъм и лично виждане, което е отражение на създалите се вече личностови особености, а не е израз на тези, идващи от Изконната ни Същност и Изначалния Дух.

     Не разчитайте на ума си и неговите способности за умозаключения, доводи, аргументи и анализи. Той е ограничено творение на материята, създадено да служи единствено като пособие на мозъка, чрез което вие да изразявате интелекта си. Но нищо повече. Той не може да отиде до дълбоките нива на Вечното Божествено Познание. Съзнанието е това, което стига до тях, улавя кодовете, енергията и информацията и ги препраща към Сърцето, където всъщност се извършва проверката на достоверността им. Само там, в Сърдечното Пространство на Съществото ви, има механизми за това. И те са заложени още с раждането ви в Светлината. Вие никога не губите тези способности, дадени ви като най-точния ориентир от Отеца за всяка подробност от Битието и съществуването ви.

  28c6733a02bc7b30a6f9a7c1703db044   Сърцето е неизчерпаем Извор на Абсолютното Вечно Познание, бликнал и струящ като нескончаем Поток от дълбините на Аза ни, от Центъра на Свещеното ни Сакрално Пространство, там, където е заложено всичко Божествено в нас. Лее се като прекрасен, мощен водопад от Светлина, Любов, Мъдрост и Сила, а основният му компонент, който го изгражда, е Истината. Представете си неговите кодове, вибрации и енергия като малки диамантени светулки, които го изпълват и му придават неподправен и неподражаем Блясък, Автентичност и Красота. Множество светещи, гонещи се сякаш, една от друга по-ярки и по-красиви, перлени, сребристи, златисти, бисерни, брилянтно лъчисти, кристални и диамантени точици, движещи се във всички посоки като вихър, стелещ се буйно, но всъщност подредено и плавно. От този техен своеобразен танц се създава музика, която се долавя, звънтяща с най-прекрасните и хармонични тонове, които можете да си представите и които някога сте чували. А Великолепието и Светлината, нейните отблясъци са най-вълшебното нещо, което някога сте виждали. Всички възможни цветове и нюанси, примесени в Едно Цяло. Водопад от Светлина, Красота, Величие и Съвършенство. Същевременно порядък, съзвучие, синхронност, покой, нежност, топлота и благост. И всичко това, съчетано с огромна Мощ, Величие и Сила. Грандиозно, истинско, любящо, мъдро и вечно. Усещате, че никога не може да ви подведе, предаде, или отхвърли. То винаги ви обича безкористно и безмерно. Приютява ви, закриля, помага и ви дава само Истината – онази Абсолютна, Универсална, Общовалидна и Вездесъща во веки, върху която се гради Цялото Творение и която е Същностният Зародиш и Код на Бога. Това, което най-добре Го характеризира, определя и поддържа. Защото и най-малкото отклонение от Нея би Го превърнало автоматично в нещо друго, различно, но не и Бог, не Първоизточника.

     Това, че Познанието е вложено в Сърцето и идва оттам, съвсем не означава, че то е емоционално натоварено, че е пропито от чувства и емоции и е подвластно на тях. Хората са свикнали, когато чуят сърце, или се спомене нещо, свързано с него, да отъждествяват всичко с емоциите и чувствата. Но това е по човешки навик и останали стари схващания. Правят го, защото все още не са изчистили напълно Сърдечното си Пространство. В Него наистина има твърде много наслоени емоции и чувства, които дори играят важна роля в живота ви. Според тях вземате решения и по тях се водите в мислите и делата си.

     А Сърдечното Пространство всъщност е най-Чистият, неподправен Извор на собствената ви Божественост. Оттам идват най-Чистите бисерни Потоци на Светлината и Истината. Не само тези на Любовта, както вие все още смятате. В Сърцето ви се съдържа всичко онова, Което Сте и което носите от Създателя по рождение, както и всичките Му благословени и благодатни Дарове, отправени към вас през Времето на цялостното ви съществуване до днес. Точно там, вътре, е и Автентичното, Абсолютно Знание, идващо от Центъра на Вселената, от Сърцевината на Великото Централно Слънце. То се съхранява в нея под формата на кодове, енерго-информационни структури и честоти, наречени Вселенска Банка на цялото Познание. Първоначално те извират като пулсации от Сърцето на Бога и от Зародиша на Първородния Изначален Дух, след това се спускат към Източника на Вселената, оттам към Ядрото ѝ. От Вселенската Банка потичат към съответната Галактическа такава, после към Хелиос (нашето Слънце в Слънчевата система) и накрая към Центъра на Земята. А хората ги усвояват чрез вибрациите и кодовете в Сърцето си, които са по принцип сънастроени резонантно с тях. Чрез Сърдечното си Пространство ние винаги сме свързани с това на Бога, на Майката Земя, както и с Галактиката и Вселената.

     Божественото Познание, с цялата си Истина, извира от Зародиша на Първичния Дух и изпълва Сърцето на Бога. От него се внедрява в Искрата на всеки един от нас, защото ние всички произлизаме, идваме оттам. Ние сме отделили се Части от Бог, разпръснати Негови Зрънца, които съставляват цялото Творение. Носим и най-малката йота от Бога, която изгражда Него самия. В миниатюрни варианти в нас е кодирано всичко, няма нищо, което да липсва. И това е шифър, заложен в Съществата ни, обозначаващ завинаги Произхода ни. Не е важно малко, или голямо е семенцето, а това, че изобщо го има. То носи като информация Първоначалния вибрационен зачатък на нашето Първородство. Това е Вечен белег, печат, който се съдържа в нас. Там, вътре в Същността ни, заедно с него, са внедрени и ключовете, които да отворят и задействат целия този заложен арсенал от потенциали, капацитет, характеристики и свойства, които притежаваме. Всичко това винаги може да бъде дешифрирано и разгърнато, така че да прояви изцяло Първообраза на Първосъздателя си, на нашия Общ Първородител. Всичко зависи от Пътя, който поемаме и изборите, които сами правим.

     И така, ясно е, че цялото Знание, както и всичко друго, което толкова вълнува и занимава сега човечеството и то все го търси, е всъщност вътре във всеки човек. Той така е сътворен – като мини копие на Отеца. И какво ще прояви, е въпрос на низ от собствени решения. Такова Величаво Създание не е оставено на произвола на Съдбата, разбирате, нали?! Бог се е погрижил за всичко. Но на хората им е по-лесно и удобно да обясняват и оправдават своето сегашно ниво и състояние не със собствените си действия във Времето, а с поредици от уж независещи от тях, “случайни” събития и ситуации, в които са попадали. Да, било е така и е имало тежки и трудни моменти, но вие какво правихте тогава, как постъпвахте и накъде поемахте?! Включихте ли целия набор от Божествени възможности за преодоляването им, които носите в Себе си?! Вие ги имате в изобилие. Извадихте ли ги наяве, впрегнахте ли ги в работа за Себе си и за справяне със ситуациите, в които се оказвахте?! Защо решихте, а и все още очаквате, че всичко трябва да е леко, по мед и масло, без никакви предизвикателства, сътресения и изпитания? Та тогава съществуването ви би било скучно, еднообразно, без растеж и Еволюция. Но това е в пълен разрез с творческата ви Природа, която носите от Бога. Сам Той е в постоянно развитие, себеопознаване и разширяване. Как искате тогава вие да стоите статични и все в една и съща позиция, на едно и също място?! Дори умовете ви да приемат подобна вероятност и възможност, то самата ви Същност ви тласка непрестанно към действия и промяна, навлизайки от едно в друго, чрез експериментиране, учене и помъдряване. И това е безкраен Процес, защото така е заложен още от създаването ви. Такива са Светлинните ви гени, идващи от Първосвещения Огън на Вечния Свят Дух. И така ще бъде, то е непроменяемо. Затова по-добре започнете да го осъзнавате. Посветете се на Истинския Смисъл на съществуването си изобщо, а не на човешкия си малък свят, в който сега се въртите. Излезте оттам, от неговите дребнавости и ограничения и погледнете Себе си от другата перспектива, мащабната и Вечната.

     Не искате ли да опознаете Светлия си Аз, а и нея, Същинската Реалност – Божествената? Не ви ли стигнаха толкова животи на Земята, подредени все според едни и същи закони и принципи? Не искате ли да видите и изследвате и други такива, на други места във Вселената, в други Светове и измерения? Нима е възможно това тук да ви е достатъчно, да задоволява вашите желания, мироглед и кръгозор? Нямате ли други мечти, стремежи и цели?   Та вие Сте Богове по Рождение!  Нима на Бог може да му е достатъчно подобно съществуване?! Помислете си! И винаги, когато искате да сверявате часовника си и да узнавате Истината, си задавайте само един въпрос:  „Какво би сторил Бог, как Той би постъпил?”  Отговорите са във вас, вие знаете, защото всичко е там, в Сърцето ви. И това е винаги най-верният критерий и най-точният компас, по който да се ориентирате. А чудото, от което трябва да сте щастливи и благодарни е, че Той е здраво бетониран вътре в собствените ви гени и структури, в Същността и в Сърцето ви.

   eb628f59512458d81b6a22f5dfb57870  Когато навлезете в него, в енергийното Сърдечно Пространство на Сакралното Първородно Ядро на Аза си, тръгнете да пътувате навътре и все по-навътре, а не навън. Отвън нищо не чакайте, то няма да дойде, защото не е там. А и няма кой да ви го даде, тъй като Знанието и Бог – Източникът на Всичкото, Което Е, са вътре. Това, което търсите, е дълбоко във вас, в недрата на Съществото ви. Ще стигнете до бистрите, Чисти Потоци от Светлина и колкото повече навлизате в техните дебри, толкова повече ще си спомняте, ще откривате Себе си. Ще милеете, обичате, неистово ще желаете да стигнете до края на Великолепното си Пътуване, защото ще знаете, че с всяка крачка, която правите, всичко ще ви е все по-познато и скъпо. Все по-красиво и вълнуващо за Душата ви. Все повече ще сте си У Дома и ще копнеете да се Завърнете Завинаги. При Семейството, братята и сестрите си, при Отеца, при Първоизвора. А покоят и хармонията, щастието, радостта и възторгът на Съществото ви ще са неописуеми. Те ще станат ваше перманентно състояние и осъзнатост. Битие, изпълнено с блаженство и сладост във Вечното и Единно Аз Съм Присъстие на Аза ви. Вие сте У Дома, в Светлината, при Татко Бог, при Цялото, при Всичко и Всички. Бъдете благословени!

     С Обич, Селфидона и Татко Бог

Loading

Share:

2 Comments

 1. Димитър Николов

  Скъпа Селфидона,
  това е едно от най-дълбоките послания, които съм чел от дълго време насам. Дори бих казал, че такава енергия, мъдрост, любов и искреност не съм срещал другаде. Още от самото начало следя всичко, което излиза във Вашия сайт, но след последното написано, реших и аз да коментирам, тъй като наистина по необикновен начин докосна сърцето и Душата ми и ме наведе на много сериозни размисли, които променят изцяло посоката на живота ми, както и гледната точка за всяко нещо в него. Оставям всяко напътствие от Вас и Светлината да стигне до зрънцето, което Бог е посял в мен и както казвате, дано някой ден като буен огън се разгърнат всички кодове, спомени и възможности на съществото ми, за да служа тъй чисто и самоотвержено на Светлината като Вас.
  Сърдечно Ви прегръщам и най-искрено Ви благодаря за всичко, което правите за всички нас…благодаря ви от Душа, че отваряте очите и сърцата ни за пътя към Дома, за Истината, Светлината и Бог!

 2. Катя Петрова

  Не съм настроена патетично както Димитър Николов, но бих казала, че и аз чета посланията от Селфидона. Благодаря!
  Познанието е вътре в нас!
  Дълбоко отвъд материалното ни сърце седи всичко, което се нарича Божествено Съзнание.
  Добре е това, но с какво да го осъзнаем, след като се отхвърля човешкия ум?
  Чувство, усещане – да, но въпреки това и те се дешифрират с нашия ум.
  Ето и това, което е написано в посланието се възприема чрез умът ни.
  Нямам представа как ще изглежда Творението, когато започна да го осъзнавам чрез сърцето си, но вероятно това ще бъде изключително красиво, или пък изцяло непознато.
  Да навлезем в света на сърцето и да изоставим проявената си земна същност e предизвикателство, с което всеки тръгнал по пътя на духовното ще трябва да се справи.
  Успех на всички ви и на мен разбира се!
  Благодаря, Селфидона!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *