• Архив

ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СЕЛФИДОНА

В ПО-ВИСША СЪЩНОСТ

ОТ СВЕТЛИНА

Развихрилата се Селфидона

Роди се в Светлина – Нова Звезда!

Божествено чедо изгря

в своята Свещена Рождествена Светлина,

в чистота и позлата, сляха се Ум и Сърце.

Любовта стана двигател и мисъл,

упование и възторг

и Единствена Сила, заляла това Същество!

Внедри се Божествена Обич и Вяра,

Огън Единен от Бог,

в Разум човешки, тяло и Дух.

Светлината превърна се в дреха –

изящна, красива, царствено пищна,

несравнима по блясък и мекота,

своите дипли разстила и гали Света.

А Сърцето изпълни се с Чистота от Кристали

в небесни сияйни нюанси и топлина,

нежността му разля се широко, дълбоко,

и изпълни Същността.

После сля се с Всемира и затуптя,

заблестя в Ново Раждане,

в Нова Същност от Светлина.

Божествено чедо мило,

завърна се У Дома!

Бог го беляза,

дари с Красота несравнима

от най-Чистия Извор на своята Светлина

и Звезда на челото постави

като Белег Свещен,

знак от Него Самия

за вечни Бъднини,

щом някой в Безкрая го види,

да знае и помни:

„Детето обично на Бога Съм Аз,

дарено с Истина Свята Една.

Мъдростта му попило,

Съзнание извисило,

до Татко си се доближило.”

А той протегнал ръце

в прегръдка Свещена,

целунал детето си свидно

и казал:

„Добре си дошла!

Но ти имаш Посока,

Задача Аз Съм ти дал!”

Обгърнал го с Мантия –

Свята Закрила

и пратил го тук,

сред човешкия род

на тази Земя.

Loading

Share:

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *