• Архив

ЕПОХИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО – КЛЮЧ КЪМ ИЗВИСЯВАНЕТО

за Съзнанието

 

      Ние съществуваме вечно в Безкрайната Реалност на Творението и със Съзнанието си пътуваме през измеренията му във Времето и Пространството. Именно неговото придвижване от едно място на друго бележи Присъствието ни в даден отрязък на Вселената – времеви, или пространствен. Това, че Времето е сферично, а и самото Пространство, в което сме всички, цялото Творение, заедно с Бог в центъра, е сфера, в случая е без значение. Не то е същественото и определящо за движението на Съзнанието, което е вибрация и може да го прави във всички възможни посоки. То е в състояние да се придвижва освен линейно (нагоре, надолу, встрани, напред-назад, навътре, навън), да извършва и различни въртеливи, постъпателни, както и сложни пространствени движения по всички възможни начини в тази сфера. За него няма никакви ограничения. Освен това може да присъства в няколко точки, на много места едновременно, а и да бъде по едно и също време навсякъде, в цялата сфера. Точно такова е Съзнанието на Първоизточника, то е винаги навсякъде. А нашето, в по-Висшите си Проявления от това на човека, е многомерно и според степента си на развитие, преминава през различните нива на Творението и съответно присъства в тях, или не. Разбира се, преди да се е сляло напълно с Единното Божествено, защото тогава ще е винаги и навсякъде, бидейки неразделна част от Него.

     И така, тази мултиизмерност на Съзнанието, което притежават по Рождение от Бога Съществата от Светлина, им позволява да се развиват и еволюират, съобразно неговото израстване, разширяване, обхват, постижения и пребиваване в различни места на Вселената и Мирозданието. Това, докъде стига Съзнанието ни, определя Присъствието на Съществото ни в Божествената Реалност. С кои нива в Нея кореспондира, резонира и в кои измерения се включва, и от кои Колективни Съзнания е станало неразделна част, отбелязва и собствения ни етап на развитие, както и съответното Проявление на Божественото и Духа в нас. Защото никой не може да проявява това, до което все още не е достигнал, и с което не се е свързал като енергия и Съзнание. Светлинната ни Същност е в състояние да общува само с подобна, близка по вибрации, Светлина.

     Днес говорим непрестанно за Духовен растеж и Възход на човечеството като цяло и поотделно на всеки. Знаем, че навлизаме в Нова Епоха. Тя, разбира се, не се измерва само с чисто физически, материални обновления и придобивки, а най-вече с духовни такива, с небивал растеж на човешкото Съзнание и отварянето му изцяло към Божествения Свят, без никакви ограничения. Преградите бяха напълно свалени по Божията Воля, Милост и Замисъл и сега ничие Съзнание не може да бъде рамкирано и е в състояние да достигне невиждани до този момент Върхове в своето развитие. И всичко зависи само от него и от притежателя му. Дали той ще успее да надскочи човешката си природа, да се свърже с по-Висшите свои Аспекти на Присъствие в Творението, впоследствие да се слее с тях, интегрирайки ги в Земното си съществуване и така да свали чрез себе си, тук на Земята, Висши Божествени Характеристики, високи Светлинни честоти и кодове, автентични Знания, Изконната Безусловна Любов, Мъдрост и Вечната Истина!

    Това е Смисълът да продължи Пребиваването си тук, на Планетата, едно Същество след като е извисило Съзнанието си – да покаже, че е възможно, да даде на хората примера си, да сподели с тях своята Светлина и осъзната, събудена и разгърнала се Божественост. Да разкаже своя Път и Постижения и с Обич и Всеотдайност да помага и вдъхновява и другите към това.

     И така, вие може би мислите, че за да извърви целия Път до Бога, на едно човешко Съзнание му е нужно чисто физическо време. Ще разсея заблудата като ви уверя, че това не е необходимо и то може да стане не само за кратко, а и бързо, дори за миг. Всичко е в чистото му отваряне към Духа и премахването на всякакви предразсъдъци, блокажи, наслоени възгледи, вярвания и ограничаващи го, по какъвто и да е начин, препятствия. Такива могат да бъдат не само мислите ви, емоциите, чувствата и постъпките ви, както и собствения ви енергиен статус, абсолютно всичко, което касае човешката ви личност, дори Душата и останалите проявления на Съществото ви в някои от по-Висшите му Аспекти.   Съзнанието не е даденост, а процес в развитие.   Докъде ще стигне и какво ще отмери, зависи от него самото. В Новото Време на Земята никой не му пречи. Това всъщност е една от основните характеристики на Новата Епоха. Важно е не да ѝ даваме всякакви названия, а да разберем смисъла на преимуществата, които ни носи и наистина Новото, което съдържа в себе си. Хората я наричат с множество определения, но тя има четири основни характеристики и ние, от Духовния Свят, искаме да ви ги дадем, за да разберете по-точно всичко, което се случва.

     Новата Епоха не е период, в който влизате и прекрачвате чисто физически, тя не се отмерва по този начин. Най-важното, което трябва да разберете е, че Епохите на Промяната се случват в Съзнанието, а не се бележат от Времето и Пространството в човешкия смисъл на тези понятия, който сте свикнали да влагате. И там, в него, една Епоха може бързо да бъде овладяна и после да дойде следващата. Затова не се учудвайте, че разликите в степента на пробуждане и осъзнаване сред хората са толкова големи. След като Бог премахна ограниченията за вашите постижения, всичко е възможно и е само в собствените ви ръце. Факт е и това, че има такива сред вас, които буквално се изстреляха като Съзнание нагоре и направиха огромни скокове. Някои, макар и само единици, са там, където никога досега не е присъствало ничие човешко Съзнание и това наистина е така, повярвайте. Искрено се надяваме да ги последвате, първо като пример, а после всички заедно да продължите смелия и вдъхновен устрем на Възхода си.

     Тези, които овладяха Епохата на Любовта чрез Сърцата и Същностите си и я внедриха в Съществата си, развиха още повече Съзнанието и влязоха в следващата – Епохата на Силата. И тук ще направим някои разяснения, за да няма неясноти и недоразумения.

     Исус донесе на Земята Епохата на Любовта със своето раждане, Присъствие и живот тук. С цялото си Дело и Учението, което даде на човечеството, както и със саможертвата си на кръста, която направи точно в името на тази Любов. За да покаже колко силна и жертвоготовна, безусловна, смирена и всеопрощаваща е Тя. Той опрости греха на хората, на своите предатели и мъчители, молейки Бог да им прости, защото не знаят какво правят. И те наистина не знаеха, но затова пък Той беше наясно и се пожертва, за да остане тук Любовта, с надеждата и вярата, че Тя, рано, или късно, ще бъде разбрана и внедрена в човешките Сърца. А с Възкресението си показа нетленността на всичко, което е от Духа и Величието, Мощта на тази Любов. Който се проникне от Нея, ще се изпълни със Силата, идваща от Светлината и Бог, способна да победи дори физическата смърт на човека. Затова ви казваме, че Любовта е първата Епоха по Пътя на вашата Божественост, която трябва да овладеете, за да се завърнете в Лоното на Отеца, в Единното Цяло, в Първоизвора.

     Тук искаме да споделим с вас нещо много съществено, което вероятно досега ви е убягвало, или сте тълкували различно. Много от вас осъществяват Духовни практики и общуват с Нас, с Душите си, с различни Извисени Същества, лично с Татко Бог. И когато по време на тези наши срещи ви казваме и повтаряме по различни начини постоянно едно и също, означава, че вие все още не сте го овладели, затова го правим. То не е станало ваше Притежание, неразделна част от вас и затова ние продължаваме да акцентираме върху него, често твърде подробно и пояснително. И го правим с едничката цел да бъдем разбрани, а и чрез енергията и кодовете в нашите слова да спомогнем за по-бързото му интегриране във вас. Говорим ви за това, от което имате нужда и което овладявате и внедрявате в дадения момент в себе си като вибрация, качества и характеристики. И ако това е Любовта и всички нейни прояви, нюанси и производни, ние ви даваме напътствия и разяснения винаги за тях. Когато ги постигнете, преминаваме нататък.

епохата на Силата2     Втората Епоха, в която човешкото Съзнание навлиза и закотвя в Себе си, е тази на Силата. Ще попитате защо тя идва след Любовта. Представете си Силата без Любов. В Светлината това е невъзможно. Винаги първо идва Любовта. Именно Тя, Първородната Божествена, изпълва всяко Същество със своята Чиста вибрация, когато то се ражда от Бога. Раждането на дадено Създание от Първоизточника е всъщност неговото откъсване от Единното Цяло, отделянето му като самостойно Съзнание, което поема по свой избор в съответна Посока на Творението. Дотогава то е Част от Изначалното Съзнание на Духа и не е обособено. Едно Съзнание може да се спуска надолу по вертикала и да стига до материалните Светове, но може и да се движи по хоризонталните кръгове на сферичното Пространство. И в двата случая му се налага да се адаптира според това и да проявява различни свои качества и свойства. Тук, в този текст, ние говорим за Съзнанията, които са слезли в трето и четвърто измерение и поемат отново по Пътя на Завръщането си към Светлината и Бог. В ниските плътни нива на Реалността, нещата имат своите особености и характеристики, различни от тези в другите такива. И нашите разяснения са съобразно тях, за да улесним разбирането ви за някои Духовни категории и подпомогнем Възхода ви.

     И така, Любовта идва първа, за да може, веднъж внедрена, впоследствие да изпълни със Себе си Силата и да я направи служеща, всеотдайна, жертвоготовна като самата Любов. Да я смекчи и потопи в Любовта, която става мотивът и стимулът за действие на Силата. Иначе тя би била просто груба агресия. Но в Света на Духа такава Сила не съществува, има я само в материалния Свят. Тази в Духовния е още по-Висше изражение на Любовта и Божествеността. Бог е Велик и Могъщ, Неговите Воини като например Архангел Михаил, Командир Ащар, Ел Мория и други – също. Някой обаче твърди ли, че при тях липсва Любовта?! Напротив, точно Тя ги прави така смели, силни, отдадени до саможертвеност в името на Бог и Светлината. Обичта им дава крилете на безусловната им посветеност и служба. Точно вярата в Нея, знанието за Нея и Притежанието ѝ, дълбоко вкоренено в тях, ги прави най-самоотвержени пазители и защитници на Светлината и Духа. Докато овладявате Епохата на Силата, ние ще ви разказваме за Нея и ще ви напътстваме по време на личните ни срещи с вас, когато медитирате, молите се, или пък се свързвате с нас по някакъв начин, който сте избрали. Щом разберете Мощта на Светлината в Себе си, усетите я и възвърнете, защото всеки от вас я притежава по рождение и Произход от Бога, както и Любовта, вие ще започнете да я управлявате и действате чрез Нея само в името на Бог и за най-Висшето Благо и Добро на всеки. Не се съмняваме в това. Воините го знаят и умеят. Докато то не стане част от Същността ви, никой няма да ви подтикне към Силата изобщо, нито пък ще ви дава Нейни кодове и вибрации да внедрявате в Себе си. Всяко нещо се случва точно, когато сте готови за него, не по-рано. Иначе би могло да ви навреди, или пък невярно да го разтълкувате и тръгнете по грешна Пътека и неправилна употреба. Тогава то може да се изкриви и придобие някакви други форми на прояви и изражения, твърде отдалечени от Божествените такива. А това не е Целта. Тя е да проявявате всичко, което Сте и притежавате като Същност от Отеца в името на Единното Цяло и да му служите. Процесът на вашето Възраждане отново от човек към Божество е внимателно направляван от Духа, от Водачите, Учителите, Наставниците, Помощниците и грешки не се допускат.

     И така, навлизаме в следващата, третата Епоха, която трябва да бъде овладяна от вашето Съзнание – тази на Мъдростта. Мъдрост се постига само с притежание на Любов и Сила. Без Любовта като двигател и мотив, Мъдростта просто не би била Мъдрост, а нещо друго. Тя не може да съществува самоцелно, сама за себе си. И Любовта е тази, която ѝ дава Посоката. Мъдростта е, за да бъде раздавана, споделяна. Без да е постигната и обгърната с Любов, това е невъзможно, защото има опасност да бъде деформирана и да се превърне в амбиция за изява и доказване, високомерна показност на знания и информираност. Тя може дори да се изкриви в опити за обсебване, налагане и издигане в култ. Тогава вече няма как да е Мъдрост, затова е нужно първо да е овладяла Любовта. А Силата ѝ трябва, за да отстоява себе си твърдо, решително и смело, когато знае Коя Е, без това да е с агресия, или пък на всяка цена, а само с и от Любов в името на Истината. Няма Майстор и Мъдрец в Светлината, който да не притежава Силата. Но онази, Духовната, от Светлината, а не човешката представа за тази Божествена категория и съответните неверни твърдения, умозаключения и разбирания за Нея.

епохата на Истината

     А когато дадено Съзнание постигне Любовта, Силата и Мъдростта в Едно, идва четвъртата Епоха – тази на Истината! И смятаме, че тук е дори излишно да обясняваме, защото, ако предходното ви е станало ясно, изводите ще направите сами.

     Има ли Истина без Мъдрост, без Сила и Любов?

    Мъдростта е Вечното Истинско Знание, Любовта винаги е първопричината за всичко, а Силата е необходима, за да устоявате на провокации, несъгласия, вмешателства и недоразумения, докато знаейки Истината, самоотвержено и отдадено я отстоявате! С толкова Любов, искреност, Чистота и с такава Мощ, че да се внедри Тя безапелационно в Сърцата и да даде вяра, надежда, смелост и воля на хората да променят себе си, живота си и Света, в който пребивават Сега.

      Пътят е само чрез Истината!

   И когато постигнете тази Епоха в Съзнанието и Съществото си, вие вече сте възвърнали Първородната си Божественост. А това е Смисълът изобщо на Съществуването ви в Творението и на Великолепното Пътуване на Съзнанието ви през неговите измерения и Светове, докато решите да се завърнете в Първоизточника завинаги. И да влеете в Него своята собствена Светлина и натрупана Мъдрост, Сила и Любов! Да го обогатите с тях и да греете оттам, в Единството, с Божествената Истина и Благодат за Всички!

* * *

     Виждате как всяка следваща Епоха надгражда предходната като я обогатява и внася в нея нещо ново и различно. И те започват да се проникват взаимно и в Епохата на Истината съвсем се сливат! А накрая, в последната – тази на съществуването във Вечната Божествена Благодат, Изобилие, радост и щастие – всичко е Едно, но е постигнато чрез категоричния Път на Съзнанието през измеренията и Извисяването на Духа във вас.

     Не си представяйте нещата по човешки. Те не се случват така, както на Земята отмервате Времето и рязко отделяте, рамкирате и отграничавате едни от други годините, различни събития и т.н. Вие го възприемате линейно, а то, както казахме в началото, не е такова, а е сферично и многомерно. Затова и рязко разграничаване на Епохите в Съзнанието не може да се прави и не е необходимо. Вие не прекрачвате от едната в другата, така, както сте свикнали да отбелязвате и осмисляте в чисто физически план. То е съвсем символично, защото Епохите на Съзнанието не се измерват с Времето (линейно, или сферично), а с вътрешните промени в нагласите и възгледите. Метафорично ги нарекохме така, тъй като по проявленията на израстването и трансформациите, случващи се във вас, се постигат и ознаменуват наистина цели Епохи. Овладяването и пълното внедряване във вас на съпътстващите ги енергии и Божествени качества не протича успоредно и едновременно, необходимо е да се постигне някаква степен на предходното, за да се осмисли, осъзнае и пробуди следващото.

    Затова ви ги представихме по този начин, за да придобиете точна и ясна визия за тях, тъй като те са кардинална и базисна Посока на Възхода ви. Без да бъдат овладяни от Съзнанието и Съществото ви, Той не би могъл да се случи реално, а ще е само илюзия.

* * *

епохата на Любовта     Първата Епоха, тази на Истинската Божествена Любов, се овладява най-бавно и трудно, това показа опитът ни с човечеството. Вече две хиляди години тази енергия не може изцяло и с всичките ѝ съпътстващи я характеристики да се внедри в човешките Същества, Съзнание, Сърца и Души. Все нещо остава половинчато, неясно, а за жалост, често и под изкривена форма. Много от вас разбират Любовта неправилно, или пък се ограничават само в човешките ѝ изражения и представи за Нея. Други се вкопчват в досегашните тълкувания за Нея от Библията и делото на Исус, но без да се задълбочават, понасяйки се по повърхностното общоприето, което се тиражира навсякъде, а не чувствайки я и разбирайки със Сърцето си. Прави се общо взето все един и същ прочит на Любовта в най-общите ѝ прояви. И се повтаря постоянно, дори се твърди, че хората не могат да изпитват такава Безусловна Извисена и саможертвена Любов. Исус дойде като обикновен човек точно затова, за да покаже не само, че е възможно, но и какво точно представлява Истинската Любов и как се проявява Тя. Чрез пълна Чистота и отдаденост на Бог, при абсолютна липса на егото, личното, своето. С искрена посветеност на другите и Божествената Истина, безкомпромисност в Нейно име, но с благост, кротост, смирение и всеопрощение.

     Тази прошка, за която все се говори сега, е на много нисък етап от вибрационното си внедряване като енергия на Планетата и в хората. Някои толкова трудно я дават и дали наистина успяват, е под въпрос. Други пък казват, че никой и нищо не е в състояние да ги накара да простят и се обгръщат в злоба и отмъщение. Трети изобщо не проумяват, че трябва да прощават, или все не са наясно защо. Това не е Исусовата прошка. Но Неговата не е и онази нарочно показната, която едва ли не цели да те вкара в зависимост, да се чувстваш задължен, виновен, или малоценен. Тя не е обслужваща егото на принципа: „Ето, виж, аз ти прощавам, благоволявам да го сторя. И ти трябва да се съобразяваш с това, да ми благодариш и да ме зачиташ като по-Висше осъзнато Същество.”

     Исусовата прошка, както и Любовта му, са толкова Чисти и Възвишени, че в Сърцето му няма и нотка на съмнение. Той обича с онази Вечна безпределна Любов, която не само не търси вини, но и не ги вижда, затова и не се налага да прощава. Той толкова безрезервно е приел всички хора и знае, че те са обичани Божии деца, също като него и носят същия Потенциал в себе си, просто не са го осъзнали и проявили. На такова високо място ги е поставил в Сърцето си и ги обича така силно и истински, че приема всичките им действия и право на избор, затова и смирено върви към Голгота, носейки сам кръста си. От Любов към тях, без да им се гневи и сърди, дори ги оправдава, защото това е нивото им, това знаят и постъпват според него. Той е простил по принцип, изобщо, даже предварително. Такава Любов не се раздробява на парчета от прошка след определени деяния и грешки. Тя дори не ги отчита, отбелязва, а обича всеобхватно, цялостно, безпределно. Не издребнява, нито търси реванш, или изясняване на обстоятелства и постъпки. Тя е Истинска Любов, Христова, Божествена, Единствена и сама критерий за Себе си. Не може да бъде сравнявана и измервана. Това е Любовта на Новата Епоха и към Нея трябва да се стремят хората, защото Тя е внедрена като код в Сърцата им, само трябва да бъде разпозната. И тук е ролята на всеки, на неговото чисто, искрено желание и осъзнат Път към и в Светлината и Бог.

     Много хора сега на думи красиво говорят за Любовта, опитват се да я обясняват, или убеждават, че я носят, но Тя не може да бъде разказана. Или я имаш в Сърцето си Цялата по този начин, или не. Само Нейни отделни фрагменти не те правят Неин притежател. И ако някой все с Любовта като лозунг иска да ви спечели за някаква кауза, или постоянно твърди, че обича всичко и всички, все набляга на това, означава, че той не я е внедрил в себе си. За Любовта не се говори, а се действа в Нейно име, заради Нея и с Нея в Сърцето като причина и водач. Тя е тиха, блага и дълбоко всеотдайна, без излишни коментари и демонстрации и е много мъдра. Винаги знае кога да се прояви, как и под каква форма. Често хората не разбират, че когато трябва, мълчанието и бездействието също са проява на Любов и то твърде далновидна и светла. Всичко зависи от конкретния случай и ситуация и не бива да се тълкува по принцип и да се смята за незачитане и пренебрежение. Винаги по-добро и полезно за другите е да ги оставите сами да проумеят нещата и стигнат до съответните изводи, отколкото да им се дадат наготово. Не изземайте функциите им, не бързайте да вършите тяхната работа, а ги научете сами да се справят. Като ги щадите, улеснявате и опитвате да ги предпазвате, вие не им помагате, а им пречите да пораснат и всъщност ги лишавате от собствения им опит, вяра в Себе си и смелост. Те не успяват да проявят Силата, волята, уменията си и да разгърнат потенциала си. Вашата криворазбрана Любов не ги дарява и обогатява с нищо, а по-скоро ограбва и осакатява, лишава ги от възможността за израстване. Освен всичко това и не успявате да ги защитите, а напротив. Така те стават още по-уязвими. Свикват да разчитат за всичко на други, вместо на собствения си Аз и постоянно търсят чуждо присъствие и опора. Винаги трябва да има до тях някой, който да ги разбира, изслушва, съветва, подкрепя и най-вече оправдава за собствените им грешки, които обаче са резултат от личните им избори и решения.

     Така, за жалост, постъпвате най-вече с децата си, а често и с любимите, близките, приятелите, дори понякога с колеги и съмишленици в общия ви Път. Но това не е Любов, а заробване, стигащо до границата на обсебването, криворазбрана, лъжовна и неистинска. От другата страна пък е онази любезната, куртоазната, сервилна, угодна и фалшива, нагаждаща се, целяща да ви се хареса, за да ви приспива. Да ѝ повярвате и приемете, за да започне да ви управлява, ръководи, да властва над вас като ви манипулира умело. По този начин тя обгрижва егото на притежателя си и подхранва илюзията на собствената му „значимост, уникалност и величие”.

     Истинската Любов така ви изпълва, че се слива с вас и Съществото ви и вие не можете да я отделите, за да я разисквате и разглеждате. Тя просто е част от вас самия като най-естественото нещо на Света и да я изваждате на преден план, мотивирайки се с Нея за каквото и да е, сочи, че не сте наясно и вероятно не я притежавате.

     Днес много станаха познавачи и „корифеи” по въпросите на Любовта и прошката като част от Нея. Ако все я обсъждат, показва, че са зациклили някъде в Епохата на Нейното овладяване и още са там. Няма нищо лошо в това, но да разширят кръгозора си и да погледнат Истината в очите. Да осъзнаят, че твърде често онова, което касае и е валидно за тях, не е такова и за останалите. Те са някъде другаде и нещо различно е актуално за тях в този момент. Не се стремете да дърпате всеки във вашата Посока и да налагате личните си истини, тези, до които сте достигнали вие. Те не са общовалидни, щом все още овладявате първата Епоха – тази на Любовта и не сте разгърнали изцяло Съзнанието си. Чак когато навлезете в Епохата на Истината, можете да сте сигурни, че споделяте Божествените Истини с другите. Всеки има своя Посока и тя е според нивото му. И тъй като с Любовта и Исус твърде често се спекулира, недейте чрез тях да се опитвате да манипулирате човешкото Съзнание и да искате да се изявявате като съвременен Духовен лидер, Учител, или пък да изглеждате много вещи и напреднали в Духовността. Любовта е абсолютно необходимо условие и не подлежи на коментар дори. Но други са качествата, които още трябва да притежавате и то в изобилие, за да станете такъв. На първо място освен Любовта е абсолютната Чистота, следват Мъдрост, Знания, Смирение, далновидност, прозорливост, нюх за фалшивите Духовни Проявления, Сила на Съществото и яснота за Истината. Трябва да сте овладели и четирите Епохи на Съзнанието, напълно да сте приключили с егото си, най-вече с Духовното такова.

     От Селфидона, Вивамус, Кутхуми и Исус

Loading

Share:

3 Comments

 1. Много е силно!
  На моменти направо ми се пълниха очите със сълзи.
  Не мога да дам обяснение защо…..но някак на умиление и благодарност. Че въпреки моите падения и грешки…заблуди и гордост….върху ми се излива такава Благодат. И ми се подава такава мощна и любяща небесна ръка.
  Благодаря от все сърце!
  Нямам повече думи!
  Дори и сега плача.
  Много е силно, наистина!
  И мъдро и любящо!
  Благодаря!

 2. Благодаря!

 3. Аз Съм Присъствието

  Благодарности и от мен!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *