• Архив

ВЕЛИКИЯ ДАР НА БОГА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
КРЪСТОВДЕН

Обикновено хората все намират за какво да се жалват, оплакват от съдбата и живота си. Ако не едно, то друго, но все нещо не е наред, или не им харесва.

Само истински мъдрите, осъзнати и най-силните могат да приемат безусловно, да прегърнат и заобичат, дори благославят Кръста си и своята Голгота. И извървяват този Път с достойнство.

Нужна е огромна Любов и Сила, Истина, Мъдрост, Вяра, Воля, Смирение, търпение и пълно Посвещение.

Те знаят – всеки има своята Голгота и Кръст и му се дават според нивото.

Колкото по-високо си в Духовния си растеж, толкова те са по-тежки. И след като преминеш оттам и понесеш изпитанията на Кръста си, преодолееш Голгота и изчистиш всичко, тогава идва Голямото Въздигане – Възнесението.

Въздигат се високо Съзнанието и Духът ти, а всички твои останали части и структури ги следват.

Благословия за всеки е, че му е даден този Дар. И всеки от нас го има по Изначално Сътворение и по Абсолютното право на своето Рождение и Божествен Произход.

Някога Иисус дойде, за да ни покаже точно това и с Присъствието си закотви тези енергии и вибрации тук на Земята. Те останаха и се внедриха като кодове, за да се отключват постепенно според Пробуждането и развитието на човечеството. Той ни бе изпратен по безкрайната Любов, Милост и Щедрост на Отеца.

Днес ние сме в Ерата на собственото си Просветление и пълен Възход като раса.

Чрез Иисус стана възможно всичко това. Със своя Духовен подвиг и саможертва и сливане с Христовия Дух и Христовото Съзнание, той начерта ясно директивата за хората. Даде Истинската посока и остави Учението си като Завет, който да следваме.

Когато осмислим, че това е единствената Истина и Спасение – чрез Промяната и Любовта, тогава и ние, Просветлени и Извисени, ще заживеем в абсолютната Благодат на Вечния Живот при Бог.

Наш ред е, мили братя и сестри, да извървим своя Път към и през Голгота, понесли Кръста си с чест, осъзнато, любящо, мъдро и смирено, с пълна Вяра, разгърнали Мощта и Изконната си Божественост! Това е Велик Божи Дар за всички нас!

Ние сме Благословени!

Честит Кръстовден!

С вечна Любов, Селфидона

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *