• Архив

ЦАРСКАТА ДУХОВНА КОРОНАЦИЯ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Скъпи приятели, в момента човечеството и Земята са включени в такъв енергиен вортекс, в такова вибрационно кипене, в каквото никога не са били досега. И това така силно ни дърпа нагоре, същевременно разширява и буквално раздробява, разбърква и после много точно отделя всичко остаряло, закостеняло в нас, всяка отживелица, остатък от миналото, който пречи за придвижването ни, т.е. отсява се зърното от плявата в нас и в нашия живот.

И това става единствено и само според Всевалидните Божествени Принципи и Норми в Творението. Няма празни ходове, нито случайности, дори понякога да не изглежда така.

Това енергийно торнадо преподрежда, пренастройва и преобразува, трансформира всеки детайл, всяка частичка в нашите структури на физическо, емоционално, умствено и Духовно ниво. Отключва кодове, изчиства, намества, за да влезем в своето Божествено Изражение, надскачайки вече личностовото си човешко позициониране в общата Реалност. И да започне Процесът на Духовните ни, абсолютни настройки спрямо етапа на Еволюцията, в който се намираме сега като раса.

Какво точно се случва и предстои като отзвук от Лъвския Портал, през който преминахме сега?

Небивали енергии, от които последваха забележителни събития, кардинални за Еволюцията и епохални за историята на човечеството. Чисто вибрационно той ще продължи още известно време, постепенно затихвайки, но в съдбовен план този Портал е уникален, несравним и единствен.

Кое го прави толкова различен от всички останали Духовни и Космически енергийни вливания на Земята досега? Разлика има и то съществена и изключителна.

Преминахме през честотния му пик – 08, 09, 10-ти август, през интензивния фотонен вихър на невероятно силните му, величествени Божествени вълни и Светлина от Центъра на Сърцето на самия Майка/Татко Бог.

И сега, потопени в неговите Сакрални, Диамантени енергии, летим директно към Ядрото на Вселената с бързи обороти, заедно със запаления Лъвски, мощен турбо двигател. Определени излъчвания от Сърцевината на Великото Централно Слънце вече са в синхрон с нашите, благодарение на честотите, в които се потопихме, и като магнит ни привличат и дърпат към най-Висшите нива.

Това е Космическо Събитие с небивал размах и огромна историческа значимост за човешката раса. Еволюционен Преход, в който участва всеки един от нас и всичко живо на Планетата.

Бог, с присъщите Му Щедрост, Милост и Любов, ускори тези Процеси за нас чрез настоящите Портални Лъвски вливания на Духовни енергии. Това бе решение, взето екстремно, буквално дни преди отварянето на Порталните Врати лично от Създателя, по Негов Промисъл и Воля.

То е извънредно включване на Божествена намеса за развитието на човешката раса по Чисто, Мъдро и Любящо, Абсолютно Божествено намерение и ръководство, което дава началото на Нов етап в хода на Просветлението и Извисяването ни.

Намеса, която Бог е решил за уместна и абсолютно належаща, защото човечеството от известно време насам буксуваше в своите форми на Проявление и развитие. Сега се дава мощен тласък за ускорен процес на Възход. И всичко това с огромната Божия Благословия и подкрепа в небивал досега вид и мащаб.

Това беше свещенодействие, осъществено от най-Висше Небесно ниво. Човечеството беше коронясано. Сложиха Диамантени царски корони на главите ни като Божествен Дар, но и знак за Могъществото на Съществата ни по Род и Произход. Същевременно разгръщаме тотално Христовото Съзнание и Любовта.

Здраво се хванахме за гривата на Космическия Лъв и с него преминахме едно огромно препятствие, което досега ни пречеше и спъваше. Прелетяхме със скок, прескочихме Предела между човешкото и Божественото във вътрешния план, между ограниченото, затвореното и абсолютно свободното, между триизмерния свят (матрицата) и Висшите Вселенски измерения, които сега станаха абсолютно достъпни, без всякакви условности за нас.

При всеки човек всичко ще се развива с огромна скорост и сила. Ще се променя, дори и при тези, които тепърва се пробуждат. Масово ускоряване на всички Процеси на Еволюционния Скок при цялото човечество – общо и поотделно, единно и индивидуално. Сляха се и се смесиха в пълен синхрон множество натрупани вече енергии.

Овладяваме едновременно Любовта, Мъдростта, Силата и Мощта като в същото време се стремим да бъдем винаги спокойни, хармонични, смирени, радостни и блажени. Без изригвания на емоции, еуфории, залитания в сладникавост, или имитации на Духовност, без постоянно скачане от едно в друго, без прехласване, възвеличаване и пристрастия по Пътя си. Най-важното сега е да намерим абсолютния баланс в Себе си и да бъдем центрирани изцяло, поставени в Сакралната Сърцевина на своята Духовност и Божественост, с постоянното усещане за вътрешен мир, покой и благодат, за това, че сме в Потока на Божествената Истина.

В Сърцето на всеки разцъфва сега едно красиво Цвете, готово да внесе и отприщи там Безусловната Всемирна Любов. С небивалото си ухание и невероятен аромат, то ще зарежда всичко наоколо, ще прониква дълбоко и въздига в Новите нива на нашия личен, вътрешен, както и във външния Свят. Потоци Любов и Светлина, в своите най-Висши форми на изразяване и прелест, ще струят оттам. Светлинни излъчвания, фотони от многоцветни, прекрасни, пламтящи дъги.

Колко красота, разтваряне, мащабност, вдъхновение, приключване с трудни досега за отработване неща и дълбоко пренастройване на вътрешните пластове и нива във всеки един от нас!

Изчистване на затлачени, носени от животи насам закостенялости, модели на възприемане и нагласи към все еднакви схеми на усещане, чувстване и тълкуване. Новите енергии буквално изляха невиждана високочестотна Светлина и пречистващи, въздигащи вибрации, които осветиха всяко кътче в нас и Същността ни и ги запечатаха завинаги в нашето Съзнание и всичките ни Духовни и енергийни структури, а сега и във физическите.

Никой вече не е и няма да бъде същия човек, дори да не си даде сметка за това. С Лъвския Портал дойде и един своеобразен завършек на този етап от нашето развитие.

И встъпихме в Новия такъв – предоставено ни бе царственото изразяване на Духовната ни Същност, Мощта, мащабността, смелостта и благородството.

Лъвска Сила, която да направи Сърцата ни абсолютно смели и безстрашни в Проявлението на Истината, Мъдростта и Любовта – по-категорични и безкомпромисни отвсякога и отдадени без остатък на Божествения Зов за Завръщането ни към Първородното ни Естество и Изконна Същност.

Сложиха царската корона на главите ни и казаха: „Ето, това сте вие по Рождение“. Действайте, поемете си предопределението и сана с достойнство и чест. „Толкова много искахте, молехте се, ето сега вече имате пълната Свобода и всички права и да видим какво можете, какво ще направите.“ Всеки сам влиза в собствените си владения и сяда на своя Трон, който отдавна го чака там. Атрибутите на царската власт Бог ни ги даде като Великолепен Дар.

С делегираните абсолютни правомощия всеки трябва да започне да действа. Какво и как ще сътвори, зависи лично от него. А от сбора на всичките, ще се позиционира нивото на човешката раса във Вселената. Така че отговорността е голяма, от нас зависим не само ние самите, но и останалите, а и Цялото. Сега ще проличи Божествената ни Осъзнатост, етап на Пробуденост и Висотата на нашите Духовни Същества, които са всъщност сбора от всичките ни Аспекти на Проявление и Присъствие в Творението.

Всеки един от нас, знае, или не, усеща, или не, всъщност преживява своята човешка Духовна коронация.

Какво значи това? Всеки е посветен в Царския си Сан по Божествен Произход и предназначение. Това е навлизане в най-Висшия етап от Проявлението ни на Земята като Духовна Същност, облечена в човешкия вид. Връчиха ни и скиптър, и жезъл, и покриха раменете ни с великолепна, разкошна, царствена Мантия от Светлина, излъчваща прекрасните цветове на дъгата, както и такива, които не могат да се видят тук на Земята, всички в своето най-Висше, Диамантено сияние. Упълномощиха ни, предадоха полагащите ни се по право и род права, но и предоставиха на нас собствените ни отговорности.

Влязохме във Владение на своите Азове и оттук нататък всичко ще зависи само от нас – как ще управляваме собственото си Царство, т.е. нашия вътрешен Свят, Душите, Сърцата, Съзнанието си и как това ще бъде проявено във външния Свят, на Земята, във Вселената и цялото Творение.

И който успее да встъпи в своята царска, Духовна власт, която му се дава сега Свише, ще се придвижи напред в развитието си и ще осъществи Лъвски Квантов Скок по спиралата на Еволюцията си като Божие Създание.

Какво означава да влезеш във владение на собственото си царуване? Това значи да усвоиш своите Божествени качества и ги развиеш в максимална степен, според нивото си в този момент. И да продължаваш да търсиш вдъхновено Истината и все повече да се стремиш към отваряне кодовете на Рождената си Божественост. И да не се спираш, да не стоиш на едно място, а постоянно да израстваш и навлизаш във все по-дълбоките пластове на Духовността.

Тогава и ти самият, и животът ти ще се променят. Съществуването ти ще придобие за теб друг смисъл и значение и това ще трасира Новите ти Пътища и Посоки на Проявление във всичко и навсякъде. Правилната дестинация е само Една и тя вече е напълно ясна, очевидна е дори за тези, които продължават да отричат, или да се съмняват, колебаят, съпротивляват, страхуват, които не виждат Новото, или пък нямат достатъчно Вяра, не знаят, но и не искат да знаят за случващите се Процеси на Земята и с хората. Не признават Промяната на човечеството и Планетата.

Само тази Коронация може да се справи с другата „корона“, която сега тъмните изкуствено внедриха в Света и която донесе толкова страх, страдание, болка и смърт. Цялостно енергията на Планетата ще се промени и ще помете всичко това, достатъчно изстрадаха хората. Мислим, че случващото се им даде много нови визии и разбирания, очистване от карма и все в този смисъл просветляващи неща, Бог се зае окончателно да сложи край.

Духовните Царе са силни, величествени и могъщи и могат да се справят с всичко. И този Дар, тази награда бе поднесена на човеците с толкова Щедрост, Милост и Любов от Бог.

Край на царуването на тъмните, дойде Ерата на Царските синове и дъщери от човешкия род!

Слава! Да Бъде, Е, и ще Бъде! Амин!

Ще открием ли богатствата, които носим в Себе си и ще ги увеличим ли?! Тези богатства, които от еони са струпани в съкровищницата на нашите най-съкровени, Сакрални кътчета на Същността. В най-скъпите и свидни за нас скъпоценни ковчежета, дълбоко скрити и скътани някъде в недрата на Истинския ни Аз. Опазили сме ги непокътнати досега, устояли са на толкова тегоби и бури през всичките ни земни превъплъщения.

Е, дочакахме, дойде Времето да ги покажем, извадим наяве и да се види целият им уникален Блясък и красота и с тях да дарим всичко и всеки в Света. Чрез това ще вложим Нови отблясъци Светлина в общата – тази на Вселената. Още по-сияйна и ярка, великолепна, тя ще засияе, обогатена от вибрациите и на нашите Съзнания, Души и Сърца. На всички, които се въздигат и извисяват сега. И ще слеем това свое богатство в Едно и всичко ще стане още по-Чисто, лъчисто, трептящо във Висши октави, в чудни форми и цветове, ту ярки и огнени, ту нежни, фини, лежерни. Преливащи и взаимно проникващи, създаващи фона на Реалността, тази на Истината и Любовта, на Силата и Мъдростта, пропити във всеки свой квант от Изначалната, Първородна Божествена Светлина.

Постави се началото на Нови нива в Прехода, с Нови Божествени напътствия, изражения и проявления като продължение и надграждане на досегашните.

Радвайте се, хора, празнувайте собственото си тотално освобождение и въздигане, своята Коронация в Духа!

Никога досега в земните си въплъщения не сте били толкова високо. Въздигна ви сам Бог, протегна Могъщата си ръка на Велик Вседържител и ви издърпа от низините, спести ви много години още въртене в омагьосания кръг, в който тъмните ви затвориха и управляваха, държаха под контрол с всякакви методи и средства, изобретени от самите тях. Искаха да доминират, властват и да ви манипулират, нанасят всякакви щети, да ограбват Душите ви, да ви принизяват и пречат на най-светлите ви и чисти стремежи и Път.

Откъсваха ви, отдалечаваха от Отеца, опитват се да го правят и сега, но безсилието и агресията им стават все по-явни и осезаеми и вече се усещат от много хора и получават съответното противодействие чрез Светлината в нас.

Те знаят, че нищо не може да се върне назад, затова са още по-неудържими в стремежите си да вредят по всякакъв начин, намесвайки се енергийно във вашата емоционалност, мисловност и Рождествена връзка с Бог, опитвайки се да отрежат вашата Антакарана (енергиен стълб – Път между Душата на човека и Първоизточника) и непозволявайки ви да контактувате с Душата, за да не си спомните Кои и Какви Сте. А и за да не можете да отидете по-високо от човешката си личност, да не разберете, че всъщност сте Духовни Същества, Светлинни, родени от Бога и част от огромното Вселенско Семейство на Светлината.

Но всичко това приключи. Човечеството е в мощен тласък на своето Пробуждане, сияйните енергии, които струят от Сърцата и Душите ни, все по-високо издигащото се Съзнание напълно руши техните устои и за тях вече тук място няма. Няма с какво да се хранят и поддържат своите негативни дела и тъмно злонамерено присъствие. 

Вие сте любими Божествени деца, но бяхте заробени, потънали в невежество, заблуди и мрак.

И се направи План за вашето Спасение и той вече е към своя успешен край. Цялата Мисия по освобождаването ви бе замислена от Създателя и по Неговата Воля и Ръководство. И накрая се намеси и лично Той, всичко е под Неговата Егида.

Честито, човечество!

Честита коронация и отварянето на Нов, Светъл, директен Път към Лоното Божие и Дома!

Осъществете своята съдбовна Орис и рождено Предопределение като Светлинни Същества, носещи Кода на Бога по Сътворение. Вие сте белязани с този код още при зачатието си и това е необратимо и завинаги!

Вие сте родени Богове!

Вие сте Царска Космическа раса!

Бъдете достойни за своя Произход и Същност и покажете красотата и великолепието на Същността си. Бъдете достойни и на Висотата на своя Сан по Рождение!

Обичаме ви! Бъдете Благословени!

Желаем ви истинско самоосъществяване в радост, лекота и благодат! В пълна осъзнатост, хармония, безметежност, блаженство и сладост!

Вашите Души знаят, те помнят Кои и Какви Сте, а Висшите ви Аспекти на Божественото ви Присъствие в Мирозданието чакат с нетърпение и възторг, за да се слеете заедно за Вечни Времена.

Бъдете силни, смели и устремени, прекрасни мои! И вървете само към Върха!

* * *

Предстои Възнесение Богородично на 15-ти август. Тази година месецът е наситен с невиждани Светлинни кодове и честоти, високи вибрации и Божествени Благословии!

Майка Мария е безкрайно щастлива от всичко, което се случва сега с нейното любимо човечество. Тя винаги безмерно ни е обичала и е била наша закрилница и застъпница пред Бог.

Нейната любяща, нежна енергия ще се присъедини към тази от Лъвския Портал и ще внесе много всеотдайност, благост, чистота, смирение, възвишеност, милост, деликатност, топлота, дълбоки затрогващи и разтварящи нюанси на Божественото качество Любов у хората. Ще ги направи по-меки и толерантни, съпричастни, отзивчиви, грижовни, истински обичащи, абсолютно отдадени и посветени в служба на другите, на Светлината и Бог.

Богородица ще ни постели килим от уханни и разноцветни рози, сребристи, кристални, златни, диамантени, всякакви, във всички възможни цветове. И ние ще преминем по този килим с нейната Благословия и ще е още по-царствена и величествена Коронацията ни. Моментът е Велик и Съдбовен, изпълнен с дъх на Свобода, лекота, Любов, Мъдрост, Осъзнатост, Просветление, радост и възторг.

Ще вдишаме аромата на Майчините Богородични рози, наситени с Небесни благоухания, ще го попием и той ще ни промени, ще ни зареди с всички онези притежания и черти, които носи самата Тя. И ще ставаме още по-вдъхновени, устремени, извисени, още по-сияйни и чисти във всички Аспекти на Същността си и във всички детайли на Проявлението си, разгръщащи изцяло своята Изначална Божественост.

Истински деца на Бога! Благославяни и подкрепяни векове наред от толкова Висши Светли Духове, най-сетне ще заемем полагащото ни се място в Йерархията и Вселената.

И в този Знаменателен момент всички са тук с нас и се радват – Иисус, Богородица, сам Христос, Архангел Михаил, Архангел Метатрон, Мелхиседек, Санат Кумара, Командир Ащар, Владетеля Арктур и Сурия, Буда, Майтрея, Беинса Дуно, множество Водачи от Бялата Ложа на Сириус, от Плеядите, Хатор, Древни Духовни Учители, както и всички други такива, преминали през човешко въплъщение, много Ангели, Архангели и Възнесени Владици.

Многобройни са Присъствията и не можем да ги изброим, но ние ги виждаме и знаем чрез Сърцата и Душите си и им благодарим и обичаме.

Поклон пред вас, Велики Същества – за Силата и Любовта ви!

За Всеотдайността и жертвоготовността, за Великото Дело, което сътворихте и за Пътя, който заедно извървяхме, за да стигнем дотук – да се Завърнем и да бъдем едни от вас, достойни Вселенски и Космически жители, изпълнени в своите Присъствия с Висшите вибрации на Светлината и Любовта, населяващи със Съзнанията си Високите Небесни измерения.

Уникално Велико Време!

Отворени са всички Пътеки към Небесата и всички Небесни Порти за преминаване през тях.

Желаем ви успех и знайте, че Богинята Майка и Татко Бог не само бдят над нас, но са и разтворили изцяло Сърцата и Обятията си, и с цялата си Мощ, енергия и Любов ни напътстват и водят в тези кардинални и чудотворни дни.

Бъдете Благословени!

Лек Път, приятели!

Не пропускайте вълшебните шансове и мигове, които ни подари нашият Божествен Майка/Баща!

С много Любов и Вяра във вас, Селфидона

Loading

Share:

4 Comments

 1. Истина! Усещам се вдъхновена и окрилена, твърдо решена да продължа по Пътя на Сърцето си, смела и безстрашна в проявлението на Любовта,Мъдростта и Силата, разгърнала напълно Христовото съзнание и спомнила си своя Божествен род и произход!

 2. Мариета Игаренска

  Да бъде! Велик Дар! Въздигащи и вдъхновяващи енергии, мощ, сила, радост и възторг изпълват сърцата! Благодарим, Светлинни братя и сестри, благодарим, Татко Бог! Благодарим ти, прекрасна Селфидона, за Яснотата, с която ни предаваш Посланията от Светлината и Дома! Бъди Благословена! ️✨♥️

 3. Антон Караатанасов

  Огромна е Щедростта и Любовта на Татко Бог и с всеки пореден Дар, ние, Неговите любящи деца, осъзнаваме колко всъщност Благословени сме да присъстваме тук, на Планетата Земя, точно в този Съдбовен Момент и носейки отговорността за собственото си Божествено самоосъществяване, да се превърнем в пораснали и достойни наследници на своя Баща, защото – „ Духовните Царе са силни, величествени и могъщи и могат да се справят с всичко ”.

  Благодаря ти, Селфидона, че се справяш с Всичко!!!

 4. Христина Т.

  С неимоверна радост, благодарност и любов е изпълнена душата ми, прекрасна Селфидона! Да творим и да летим към сърцето на Бог заЕдно! Благодаря! ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *