• Архив

НОВАТА 2020 ГОДИНА –

ЕНЕРГИЙНА СЪРЦЕВИНА, ФОКУС И ДИРЕКТИВА
НА ВЕЛИКОТО ЗАВРЪЩАНЕ

Здравейте приятели, навлизаме в една ключова, преломна година. Година и на глобални равносметки, и на анализи за свършената досега работа, и цялостно осмисляне на постиженията, направените скокове в развитието, навлизането в новите нива и закотвянето на техните вибрации. За посветилите се на Духа, тези, които неуморно вървяха и действаха в синхрон с Божествените принципи и повели, които изчистиха, отхвърлиха остарелите модели и ненужния багаж, преобразуваха и пренастроиха Съзнанието и енергиите си, натрупаха още повече Светлина в Себе си, свързаха се с Висшите Сфери на Духовните измерения и се вляха в Единството на Цялото и Всемирната Любов, Новата 2020 година ще е изпълнена с безброй Дарове. Реалността им ще се разширява и осветлява все повече, а всичко в нея ще се случва с лекота и Благодат. С ефирна плавност и Висш порядък, благослов и перфектна точност, съобразно най-Висшето Добро на всички.

Настоящата 2020 е от кардинално значение за хората и Планетата. Това е годината на Божествената справедливост, милост и заслужените награди. Тя дава старта на окончателното всеобщо и повсеместно навлизане на човешката раса в хода на Възнесението и закотвя леко и хармонично, но безапелационно, всички честоти, които досега се вливаха на Земята от Божествения Свят. Слага началото на по-мекото и осъзнато, както и вдъхновено случване на нещата, за сметка на досегашните по-разтърсващи, понякога турбулентни и често драматично възприемани събития в живота ни и вътре в нас.

Енергията на Новата 2020 година е с повече мекота, хармония, радост, сладост, блаженство, тих възторг и смирено въодушевление, проявени търпеливо и осъзнато. Внася спокойствие, усещане за подреденост и уют, за това, че си точно на мястото си, че си У Дома и само от теб зависи как ще задвижиш и приложиш тези вибрации и кодове в живота си навън, както и в личния си вътрешен Свят. Те подтикват към дълбочини, недостигани досега в търсенето на Себе си и навлизането в собствените си недра на Светлинна Същност и Божествено Родоначалие. Ако ги последваш, те ще те отведат там, където все още не си успял да стигнеш, докато си бил в човешко въплъщение, но пък винаги си мечтал, искал да отидеш, защото интуитивно си знаел, че съществуват.

Душата и Сърцето ти винаги са ти подсказвали, нашепвали за нещо величаво, прекрасно, светло и могъщо вътре в теб, което е друго, различно от проявлението на човека, който си. И това е твоята Първородна, Изконна, Изначална Същина, Ядрото на Съществото, Което всъщност Си. И сега дойде Времето да се откриеш, да се намериш – такъв, какъвто си роден по Сътворение от Духа и Бог. И нищо друго не е толкова важно, това е основната ти задача за идващите дни, както е и основната Мисия на този твой човешки живот. Всичко друго е второстепенно, придружаващо и трябва да остане на по-заден план. Не да се стремиш да устройваш живота си, да искаш да го подреждаш според човешките общоприети схващания, разбирания и определения за щастие и успех. Те нищо не значат в Истинския Свят на твоето Вечно съществуване, защото са временни придобивки и то напоени с енергията на егото, с човешки желания и възприятия за това кое е значимо и ценно за един човек и в един човешки живот.

Но именно в тях, в тези наложени в човешкия свят възгледи, се крият най-големите заблуди и капани, това е най-страшната илюзия, на която можеш да станеш подвластен. И влизайки в нея, и живеейки по нейните правила, изисквания, норми, директиви, представи и разбирания, ти се изгубваш в малките, дребнавите, безличните неща и пропускаш Истината и голямото, мащабното, заради което си дошъл. Пореден живот, за да откриеш най-сетне Единствената Истина – че ти не си просто човек със своите ежедневни, битови занимания, всякакви взаимоотношения, желания, амбиции, стремежи, изградени ориентири за тях и Света, стереотипи, навици, вярвания и прочие.

Ти не си тук просто да градиш един човешки живот – успешен и щастлив по наложени външни виждания, а за да осъзнаеш своята Същност, да надскочиш човешката си личност и да изгрееш в пълната Светлина, Блясък и Сила на своето Първородство и Божествен Произход. И натам вече би трябвало да насочиш човешкия си Път – да търсиш и се самоизучаваш, самоопознаваш, да разгърнеш Съзнанието, да отвориш широко и любящо Сърцето си, без каквито и да е предразсъдъци, остарели схващания, тълкувания на ума, страхове, без мнителност, недоверие, отделеност и самоограничения, обвинения. Да смениш модела, да разчупиш и унищожиш напълно старите схеми, да строшиш калъпа на досегашния начин на възприемане, изяви, действия и постепенно да се превърнеш в онзи, който реално Си по рождение.

Пълното Пробуждане на човечеството е в ход, мили хора, и заложеният от Създателя План е вече в тоталното си разгръщане като реализация. Всичко на тази Планета се сменя и променя, понякога по-бързо, понякога бавно, видимо, или невидимо, но абсолютно сигурно. Еволюцията не просто е завъртяла колелото си, а е завихрила в чудни, прекрасни цветове и багри, в краски и нюанси, в невероятни тонове и звуци, целият вибрационен фон и фойерверки от най-Висши и чисти Светлинни фотони, които съпътстват този уникален Процес, наречен Въздигане на човешката раса, или по-точно Голямото Завръщане.

От Божествените недра и от Центъра на Сърцето на Бога на Планетата се излива такава невиждана досега Светлина, а Любовта и подкрепата Му са толкова осезаеми, така видими дори, усещаш ги, докосват те, водят, направляват. Знаците се сипят неспирно по Пътя ни, леят се Обич, Благослов, Благодат, Мъдрост, Знания и Истина. Нежност и съпричастност, подкрепа, помощ, а най-прекрасното е, че са отворени всички перспективи за човечеството. Бог и Духът отвориха всички врати на Небесния Свят, достъпът до всяко измерение нагоре е неограничен, човекът е напълно Свободен, стига да осъзнае истинския смисъл и значение на тази своя Свобода и да я ползва по предназначение. По Божествената Воля, Милост и Замисъл паднаха много окови и досегашни ограничения, неизбежно наложили се от съответните етапи на развитие на човечеството. Въпреки че много от хората не са готови все още за тези промени, Бог с присъщата си далновидност, Любов и Милост направи за тях този Дар, отчитайки не само потенциала, който носят по Произход, но и реалните заслуги и постижения в израстването. Разплитат се, както никога досега, кармичните възли, изчистват се бързо всякакви негативни и тъмни наслоявания, натрупани през вековете. И то с такава сила и мощ, че тотално преобръщат, разбутват, пренареждат цели системи от убеждения и светогледи, изграждани от векове и считани дотук за абсолютни и непоклатими. Но оказва се всъщност, че са били химери, самоизмами, някои от тях явни лъжи и манипулации.

Велико Време, Велики събития. И всичко не само във вътрешния план и ниво, а навсякъде, повсеместно. Такъв Химн на Духа звучи мощно из цялата Вселена, такава радост и Любов се излива от всички Сърца – Цялото ни Светлинно Вселенско Семейство участва в това и ни подкрепя, с трепет наблюдава и очаква нашето Въздигане, радостни възгласи се носят при всеки наш напредък, при всяко осъзнаване, спомняне, възвръщане на Родовата Космическа Светлинна Памет на Съществата ни, при всеки Духовен екстаз на Душите и Сърцата ни, при всяко наше Божествено докосване и озарение. При всяко наше свързване и партньорство с Висшите ни Азове и с други Извисени Същества, както и със самия Бог.

Това, което е новото и различното, е именно тази безграничност, която сега имаме, а Посоките определяме сами със собствените си избори и прегради няма никакви. И само нашата вътрешна Светлина и придобита Мъдрост ще определят придвижването ни – къде искаме да отидем и защо точно натам сме се запътили. Колкото повече Светлина сме натрупали и разширили, извисили Съзнанието си, колкото по-свързани с Висшите си Аспекти сме, толкова в по-високи нива ще се придвижваме. И този Процес няма спирачки, и само от нас зависи с какво темпо ще вървим, или летим и накъде. Лоното на Бога и Сърцето Му са отворени и готови да приемат резониращите Същности.

И най-важното и емблематичното за тази Нова Епоха е пълното право и възможност за абсолютно съдружие и партньорство, не само с всички Светли Същества, а най-вече с  Бог – Отец, Бог – Абсолют и дори със Съзнанието на Изначалния Дух. Уникална перспектива, Велик Дар за тези, които постигнат пълното Просветление, влязат в Абсолютната Истина, извисят се до нивото на своя Рождествен Изначален Аз – слеят се с Божествената Искра, която са по Сътворение, влязат в Абсолютната Любов и най-вече в безупречната Чистота.

Ето го Великият План за развитието на човечеството – уникалната, най-свидна, мечтана, мила и блажена за Съществата ни, благодатна и всеизпълваща ни с Божественост, всепоглъщаща ни в дълбините на Истинската ни Същност, най-сладка и същевременно величава перспектива на собственото ни вечно съществуване и Присъствие в Божествената Реалност.     Заветът на Бога.     Пътят, който блести ярко и грее с топлината на Дома. Глас, който ни зове с най-искрения и чист звук – този от Центъра на Сърцата ни, от Ядрото и Зародиша на Изначалното ни Себе.

Нима ще пропуснем всичко това, нима ще го подминем, или недоверчиво загърбим?! Събуди се, човечество! Ти си на ход!

Отключи шифъра на своя Божествен Произход и задействай кодовете на Светлинните си гени, осветли Съзнанието си, вслушай се в шепота на Душата си и разкодирай Вселенската си памет – ти имаш такава. Недей да се успиваш във фалшивите, захаросани, подхвърлени с лъжовна цел, масови, лесно достъпни придобивки и подаръци на матрицата, които са на всяка крачка точно с такава идея – да те превърнат в настървен консуматор на лъскави опаковки, но празни, без съдържание, да станеш ленив и малкото, дребното да те задоволява, затворен в личния си, ограничен свят. Излез от там и погледни напред и нагоре, влез в Сърцето си и питай, разговаряй с Душата си, с Висшия си Аз, с Бог. Търси и ще намериш!

Върви с чисто Сърце, мъдро, търпеливо и с Любов и изпълни своето рождествено предназначение. А то е Божествено. Човешката ти Орис и Съдба е да се надскочиш като човешка личност и да се намериш отново – такъв, какъвто си роден. А ти си роден Божествено Създание по Божий образ и подобие в пълния смисъл на тези слова. В целия блясък и чистото им съдържание. С цялата Мощ, Величие, Съвършенство и Великолепие, които удостоверяват!

Върви и Бъди!

Не пропускай най-великия си шанс и Дар, даван за човечеството досега от Създателя!

Бъдете Благословени всички и да ни е честита Новата знаменателна 2020 Година!

С нея се отключва Процесът на едно глобално, мащабно и дълбоко Пътуване към Себе си, към недрата на най-същностната ни и реална част от нашето Естество като Светлинни и Божествени Създания. Предстоят кардинални, епохални и исторически за човечеството преобразувания и настройки във всички планове и нива на човешкото Битие, както и на самата Планета, в нейните енергийни пластове и в Съществото Гая. А за човешката раса се случва не само Големият Еволюционен Скок, предвиден от Създателя, не просто Завръщане, а Истинско Възраждане и превръщането ѝ в Нова Светлинна Вселенска Раса – Апогеят на човешкото Сътворение.

С много Обич, Селфидона

И безкрайна Любов и благодарност към Татко Бог

Loading

Share:

10 Comments

 1. Благодаря ти, мила Селфидона за този благодат, с който отново ни даряваш! Всяка дума нежно разтваря и надълбоко попива, разгръщайки кодовете във все още спящото ми сърце. Усещам Истината и цялото ми Същество ликува благодарно за този миг на вдъхновение, който ще продължи до Безкрая! Поклон !

 2. Христина Търновска

  Благодаря ти, Селфидона! Душата ми с любов и благодарност се радва на всеки ред от Светлината! <3

 3. Благодаря за Истината, Светлината , посоката и Любовта!

 4. Стефан Драгиев

  Уникално послание! Толкова вдъхновяващо, озаряващо и извисяващо! Направо ме изстреля като турбо двигател в космически висини! Благодаря!

 5. Абсолютната Истина в проявление, дошла от Сърцето на Селфидона и Татко Бог,
  за да ни събуди и припомни това, за което сме дошли!
  Поклон пред всички Светли същности, които се посветиха изцяло на тази Вселенска мисия!
  Да бъде и да бъдем! Обичам ви!

 6. Роза Нотова

  Няколко пъти препрочитам посланието и всеки път Душата ми ликува от бликащата Светлина,Любов,Знания и от Истината.Съществото ми разпознава Истината.Това е то-Великия План за развитие на човечеството и основната Мисия на човешкия живот.Другото е илюзия.Благодаря ти ,мила Селфидона,че придаде смисъл на живота ми и ми показа пътя на Истината.

 7. Излъчващо много сила и мощ посланието те те кара да се замислиш къде си и къде искаш да бъдеш! Да надскочиш човешката си личност и да изгрееш в пълната си Светлина! Благодаря от сърце!

 8. Йоана Трачева

  Единност, заедност с цялото човечество и всички светли същности, с Бог и Първичния Дух – това е усещането, което ми носи това послание. Едновременно с това е толкова въздигащо и осветляващо всяка тъмнина!
  Събудих се! Благодаря от Сърце, мила Селфидона! <3

 9. За кой ли път препрочитам написаното …
  Притихвам,свеждам поглед и Благодаря!
  Благодаря за Великия дар , който донесе чрез това послание, скъпа Селфидона!
  Божествена мелодия от всеки ред се лее и разпръсква искри – Знание за човешкия ни Път.
  Сърцето ми ликува , Душата ми пее . В усещане за единение трептя.
  Благодаря за това , че показа ми Пътя на Истината и ме научи да виждам смисъл в моето човешко съществуване!

 10. Диляна Давидова

  Благодаря!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *