• Архив

ИСТИНСКОТО ИЗОБИЛИЕ И НЕГОВАТА ПРИРОДАПовечето хора свързват Изобилието с материално благоденствие, благосъстояние и с притежанието на пари, имоти, вещи и винаги по много. Но Истината е, че то няма нищо общо с тях. Изобилието е състояние на Съзнанието, а не финанси, имане и всякакъв род материални придобивки. И това твое състояние е твоят начин на мислене, чувстване, усещане и разбиране за нещата, свързани с това винаги да имаш достатъчно от всичко. Не само пари, вещи, богатство, което се измерва с общоприетите човешки представи за такова. Ти си в постоянно Изобилие от всичко – Любов, вътрешна хармония, покой, радост, блаженство, Мъдрост, Знания. Всичко в живота ти се къпе в лекота и блаженство. Това, което ти е нужно, бързо идва при теб. И винаги точно на време. И точно толкова, колкото трябва, без излишества. Те често създават дискомфорт, могат да се окажат тежест и бреме, също толкова, колкото и недостига. А във Висшите измерения всичко е хармонично и подредено. И когато ти си там, запасяване и застраховане от недоимък просто няма. Съществуваш в един безкраен Поток, който ти осигурява необходимото.

При истинското Изобилие няма натрупване, от което да вземаш, а всичко те намира самó, веднага, щом помислиш, че ти е нужно. То е непрестанен, вечно течащ Поток, който минава през теб и се носи навсякъде около теб. И когато нещо решиш, че ти трябва, този Поток моментално го насочва към теб, изпраща ти го. С Любов и благословия, дори с благодарност. Затова, че разбираш, че знаеш неговото естество и Природа. Затова, че с твоята енергия и Съзнание, ти всъщност си част от Него самия. И Той с огромна радост и щедрост ти дарява онова, което си преценил, че в даден момент ти е нужно. Но ти сам си предизвикал това отношение, този отклик на Потока към твоите нужди, които пак ти сам си избираш, без ничия чужда намеса. Имаш своята пълна Свобода да решаваш кое и кога ти трябва. Особено в човешкото ежедневие и бит. Дори матрицата с нейните условности и илюзии не може да се противопостави на този Поток, на неговата енергийна сила и мощ и на това да бъдеш дарен с всичко, което си преценил, че ти е необходимо в даден момент.

Защото Изобилието е твое рождено право. То е Божествена Реалност, достъпна за всеки, дадена му по произход и родство. Въпросът е дали човек го осъзнава по този начин – като вечна безкрайна придобивка, която не печелиш и не губиш, а винаги имаш. Защото е вътре в теб, защото я носиш като естествена част от Себе си, както всичко останало, което си. И така е според естеството на твоето Сътворение. Но трябва да си спомниш, трябва да знаеш, да си наясно с това, за да можеш да го ползваш. Иначе то не работи. За да се проявява в живота ти и в твоята триизмерна реалност, Съзнанието ти трябва да е в абсолютното знаене на това и приемането му за Автентична Истина. Без всякакви съмнения и съпротиви. Без да бъде натоварвано със страхове от недостиг, бедност, недоимък. Без всякакви драми, грижи и съпътстващи ги, синхронни на тях, емоции, чувства и мисли.

Божественият Поток на безкрайното и вечно Изобилие е Реалност, до която сами трябва да достигнете с вашето Съзнание. И тогава Той ви изпраща всичко, както обяснихме, като Дар, затова, че сте успели да придобиете такова осъзнаване и да го превърнете в свое състояние, което определя и статута на живота ви – начина на съществуване и пребиваването ви като човек в Творението. То не е битка, не е борба, за да го постигнеш, за да имаш, за да си в изобилие, а е лекота и безметежност, които съпътстват ежедневието ви и ви носят всичко, което решите, че наистина желаете.

То е състояние на Съзнанието и оттам – начин на възприятие на действителността, което съответно дефинира не само вашето разбиране и възгледи, но и тяхното изражение в живота ви. Проявлението им чрез действията ви, както и най-вече чрез цялостния ви светоглед и дълбоко вътрешно убеждение и позиция. Чрез вашата концепция за Изобилието и нейното трайно внедряване във вас като постоянно усещане, което претворявате ежесекундно в битието си не само като идеи, но и дела. То е Път, начин на себеосъществяване и реализация на Съществото ви. И няма нищо общо с това да тънете в материално богатство, стремейки се постоянно не само да го съхранявате, но и увеличавате.

Така завъртате триизмерното колело на илюзията за Изобилието, влизате във водовъртежа му и ви потапят ниските страсти и желания, на които започвате да служите и робувате – алчност, надменност, чувство за различност от другите, че сте по-успели, по-способни, по-специални дори, едва ли не избрани и това ви прави недосегаеми. А после идват горделивостта и високомерието, които прерастват в желание за доминиране, власт и слава, започвате да възприемате останалите сякаш са по-нисши от вас и ви дължат уважение, респект, признание, изисквате да се съобразяват с вас заради постиженията ви. Но какво всъщност сте постигнали?! Временни придобивки, кухи и празни, които за миг могат да изчезнат като дим. Те никога не са защитени, сигурни и недосегаеми, защото не кореспондират с Духа и истинските ценности, онези, които остават във Вечността на вашето съществуване. По съдържание те са прах и пепел, които в човешките очи са придобили временно смисъла на блясъка, красотата и излъчването на истински скъпоценни неща. Но това го е причинило егото чрез заблуда и измама, с помощта на несъвършения ум, който изкривява, наглася действителността и Истината според желанията му, за да се чувства то уютно. А егото е вашият нисш човешки аз и неговото проявление. И в каква степен ще му позволите да се вихри и да ви води, е ваш избор. Докато сами не го спрете, озаптите и не му наложите съзнателен контрол, то ще властва в живота ви и ще ви дърпа все към нисшите ви изяви и винаги ще ви пречи да се разгърнете широко и проявите Божествената си стойност, Сила и дадености по Произход.

Когато Съзнанието ви възприема Изобилието правилно според Божествените принципи, то ви дава разгърнато усещане за Изобилие по принцип, а не само в човешки и земен материален план. Изобилие във всичко, винаги и навсякъде – безгранично. Изобилие от Божествени Дарове, Светлина, Любов, Висши вибрации и енергии, информация – всичко тече към вас чрез неговия безконечен Поток. А човешкото ви битие изобилства от здраве, благополучие, радост, мир, хармония, подреденост, приятелства, прекрасни взаимоотношения, придвижващи ви напред случки и събития, съмишленици по Пътя, достатъчно пари, материални неща и работа, която обичате. И вие сте в блаженство, вътрешен покой и дълбока мъдра осъзнатост на истинските Процеси в Творението. А това ви дава както смирението, спокойствието, така и Силата. Защото знаете, че всичко се случва точно, както трябва и е предвидено по Божествената Воля и Замисъл. Чувствате се направлявани, водени от Бог, но и защитени и подкрепени във всеки един миг.

Защо ли Божественият Поток на Изобилието е така щедър към вас и изглежда сякаш дори ви глези и угажда?!

Не, то е Дар по заслуги. Защото Той знае и вижда, че вие сте постигнали не само Осъзнаването за Истинското Изобилие, но и равновесието в исканията си. Това равновесие е всъщност точната мярка, без да сте алчни и да ламтите за повече, отколкото ви е нужно. Не, за да имате по принцип, а целесъобразно. И не, за да трупате, а за да ползвате по предназначение, конкретно. Това означава, че вие сте наясно колко от кое точно ви трябва и не жадувате със страсти и привързаност самото богатство. Вие сте в Порядъка и Хармонията на Божествената Реалност, а не в хаоса и объркаността, алчността на човешките неконтролируеми желания и обсебвания на празното консуматорство.

Защо празно?! Защото не води доникъде, само в безпътицата на постоянното пристрастяване да искаш все повече и да имаш още и още. И това се превръща в мания, в болестност, в непрестанна тревожност и напрежение как да го придобиваш, с какви способи, по какъв начин и как да го опазваш. И човек става роб, дори изкривява своята съвест, морал и Съзнание. Подчинява всичко на печалбата, само тя е важна за него, обсебва го и го деформира като Същество. Човекът се обезличава и накрая напълно изгубва в този измислен, фалшив консуматорски Свят. Свят на малките, дребни и жалки стремежи и желания. Жалки, защото те могат да бъдат само временни и са такива. Не дават широта и мащабност, каквато има във вечните стойности и ценности на живота.

Но хората сякаш продължават да не разбират, че и Изобилието е част от тези Вечни, безкрайни Истински неща. И го търсят в материалните придобивки и парите, вместо там, където е – в Сърцето и в Съзнанието, в разположението на Духа в човека, в необятността и разширеността на собствените му възприятия и визии. В своята Божественост по Природа и Рождение. В Любовта и Единството, в Мъдростта да боравиш правилно според Божествения Принцип с всички дадености, които носиш по Произход от Бога. В случая – Изобилието. Но това се отнася и касае всички Божествени характеристики, които имаме, които са вложени в нас като възможности, потенциали и капацитет. Всички те са живи, реално съществуващи в Истинското Божествено Битие на Цялото. Имат своите изражения, кодове и вибрации, честоти и енергия. И когато ги уловим и достигнем резонантно до тях чрез своето Духовно Въздигане и Осъзнаване, те стават неделима част и от нас, и от нашата лична реалност, която създаваме и в която присъстваме, когато сме във въплъщение.

Каква собствена реалност ще си изградим тук на Земята, докато сме в човешката си опитност, зависи само от нас. Имаме всички средства да го направим. Да проявим Голямото в малкото. Да свалим Небесата на Земята. Да стане наистина както Горе, така и Долу. В това е Майсторството. А ние сме Майсторите, Творците на Новото Време. Дойде Ерата на Новите хора, на Новото човечество. И то е това, което ще пребъдва за Слава во веки на рода човешки. Всичко е в Сърцето и Съзнанието, там трансформацията ще доведе до трайна промяна и Възход. Нови хоризонти се откриват и Нови Висини ни очакват. Само трябва да се влеем в Потока на Новите възможности, които Бог ни предоставя. Да се потопим в техните енергии, да ги внедрим в Себе си и в Гая и да не спираме да вървим напред и нагоре към своите Нови еволюционни нива.

* * *

УНИВЕРСАЛНА МАНТРА НА ИЗОБИЛИЕТО

Тази мантра бе дадена от Духовния Свят лично от Татко Бог. Трябва да се вглъбите като в медитация, да усещате енергията и дълбочината на думите, да я повтаряте с вяра, убеденост, отдаденост и да оставите Потокът да тече през вас и вибрацията да действа.

Изобилието е в мен!
Аз Съм роден/а в Него и с Него.
То е внедрено в мен за вечни времена.
Аз Съм самото Изобилие!
Винаги и навсякъде, където Съм,
привличам, закотвям, проявявам и излъчвам Изобилие
на всички нива на моето Съзнание,
както и на всички нива на съществуването ми –
физическо, емоционално, ментално и духовно,
Земно, Вселенско и Всемирно.
Аз Съм Божественото Изобилие,
проявено сега в Света
и в цялото Творение!
Потокът, енергията на това Изобилие
тече постоянно през мен
и е винаги с мен и в мен.
Няма прегради, които да го спират и ограничават,
защото То и Аз сме Едно.
Изобилието е моя Природа, моя Същност
и начин на живот,
мое естествено Състояние.
Аз Съм Изобилие!
Аз Съм неизчерпаемото и безкрайно Божествено Изобилие!
Завинаги! Во веки!
Амин!
Така да Бъде и така Е!

С Обич, Селфидона

Loading

Share:

5 Comments

 1. Христина Търновска

  Селфидона, благодаря за щедростта, любовта и по-глобалния поглед! Обичам те! <3

 2. Благодаря! 🙂 <3

 3. Истината, която навлиза в теб с лекота и я приемаш с благодарност! 🙂

 4. Благодаря, Селфидона! Посланието ти е страхотно!!! Отново ме накара да се чувствам спокойна, силна и уравновесена.

 5. Вили Вулджева

  С всяко послание влизаме в дълбочина, разширяваме се и се издигаме, за да усетим, видим и проявим Истината, която е в нас.
  С Чистотата и Силата на Любовта ни припомняш кои сме и ни напътстваш.
  Благословени сме! Благодаря, Селфидона!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *