• Архив

САКРАЛНА ПОРЕДИЦА ОТ ПОРТАЛИ, ТРАСИРАЩА ВЪЗНЕСЕНИЕТО.
МОЩЕН, ТРАНСФОРМИРАЩ ПОТОК ЗАЛИВА ЗЕМЯТА И ХОРАТА.

1468105410980

УНИКАЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА КОСМИЧЕСКИЯ ПОРТАЛ ОТ 11.11.2016г.

     Със своето Духовно Пробуждане и развитие дотук, човечеството успя да достигне до това уникално и знаменателно Събитие – отварянето на днешния Голям Портал, един от най-значимите и мощни в цялостното съществуване на Земята. Вибрациите на Планетата и нивото на човешкото Съзнание са стабилната база това да се случи. Те станаха основната причина, но и непоклатимия Стожер, осигурил едно от най-съществените и ключови енергийни вливания, състояло се някога – днешното, което насища Земята. Това е Порталът от 11.11.2016г., чието отваряне започна още на 09.11. и ще продължи до 14.11. като пикът му ще е днес (11.11.) и утре (12.11.). Мощната вибрация, която се излъчва и закотвя тук, наложи това да стане постепенно и по-плавно. Енергийните вълни са толкова високочестотни и силни, че ако се насочат изведнъж и за кратко, биха внесли дискомфорт, дезориентация, ескалация на това, което подлежи на изчистване и трансформация. И по-скоро биха причинили множество проблеми от физическо, емоционално, ментално и душевно естество. Сблъсъци, конфликти, психическа нестабилност, експлозия на чувства и провокирани от тях реакции. И тъй като посоката е трансформираща, това не биха били светли, а по-скоро негативни усещания и прояви. Затова енергията на Новата Небесна Врата, която се отваря за човечеството, бе настроена резонантно и насочена по възможно най-подходящия, щадящ и благодатен начин.

     Какво Ново и различно носи със Себе си тази Вълна и в какво се изразява уникалността ѝ? Не е ли тя поредната такава от последователните, случили се на Планетата след 21.12.2012г.? По смисъла на своето въздействие, честотите и информацията, която съдържа и предоставя на хората и Планетата, нейната вибрация е равносилна на Портала от 21.12.2012г. В нея са кодирани честотите на едни от най-Висшите Божествени качества и Проявления, способни да достигнат и променят човечеството. Да въздигнат Съзнанието до състояние на пълно сливане с Универсалното такова и да направят Божествената Любов част от живота на всеки, както и негово притежание. Да я внедрят дълбоко в Сърцата, разтваряйки ги изцяло и пълно, без резерви и остатък от страхове, съмнения, колебания, нерешителност и его. Да я вложат във всяка клетка и субчастица на човешките същества и Божественият генетичен код на човешката раса да се отключи и разгърне всецяло, във всички свои Аспекти и Посоки.

  14915673_1023031287823440_6524177629621934940_n   Очаква ни огромна промяна след тази дата. Невиждани и несъществували до този момент състояния на човешкия Дух и реализацията им във физическа форма. Нови усещания, разбирания, нов подход към всичко и всички. Различни взаимоотношения, основани на взаимна дълбока искреност, абсолютна честност, приемане, Свобода и зачитане, уважение, толерантност и съпричастност. Пълно осмисляне на Единното ни Начало и Произход. Изграждане Съзнание за Общност и Цялост – човешка, а после и Вселенска. Напълно нови изражения на Всемирната Любов, такива, които бяха непознати и непонятни за човека, поради надмощието на егото до този момент. Омекотяване на агресивните прояви. Все повече фиксиране в ползите на Цялото и излизане от обсега на своето, личното. Срив на закостенялостта и тесногръдието, остарелите схващания и вярвания, предразсъдъците и суеверията. Развиване на все по-широк мироглед у хората и оформянето на възгледи, синхронни с Новото Време и Новите енергии. Надскачане на собственото, малкото, дребното, на човешката ни личност и поемане към сливане с Божествената Същност в нас. Поява на Изконен стремеж към това и трайното му закотвяне в човека. А то от само себе си ще предизвика Вълна от многобройни, преоформящи вътрешни процеси на всички нива. Пренасочване на приоритетите, мотивацията и целите на живота. Най-Висшата форма на Любов и нейните качества, характеристики и изражения стават напълно достъпни за усвояване и проява в хората. Онази, Изначална Божествена Любов, за която досега по-скоро се говореше, отколкото да се изживяваше. Но от днес нататък, Тя ще е водеща енергия на Планетата и за всеки човек. Всяка Душа трябва да се съобрази и синхронизира с нея. Иначе в живота му ще има повече катаклизми, отколкото спокойствие и радост. Защото ще е в постоянен сблъсък с Новите октави и това, което те ще внедрят. А те ще донесат Нови мисли и чувства за всеки, Нови подходи към всичко, тотално изчистване и несъгласие със старото. Ще станете свидетели на абсолютен разрив и сблъсък между двата Свята, този на старото и Новото, във всички сфери на битието ви – лично, обществено, Планетарно. Този конфликт ще преобърне устройството на вашия Свят, такъв, какъвто го познавахте дотук. Ще внесе пречистващи механизми в целия социален, икономически, политически, финансов, материален и Духовен живот. В цялостния ви план на съществуване на Земята, в бита на хората, в психиката им, в душевността и физическите им тела. Във всички структури и порядки на Обществото, които сега съществуват. Те ще се променят, ще станат по-светли, по-хуманни и по-Духовни. Светът се променя, а с него и вие, и всичко около вас. Вече нищо не може, а и не трябва да е същото. Може да обобщим, че всичко онова, за което толкова отдавна ви говорим и подготвяме, всъщност започва да се случва реално Сега. Да го живеете и то да определя тенденциите и Посоките на съществуването ви като раса и цивилизация, както и нейното място в Галактиката, Вселената и цялото Творение. Човешката раса се е устремила към своето Вселенско и Всемирно Присъствие като пълноправен член на Единното Светлинно Семейство. И никой не може да го спре, повярвайте.

     Тъмните и техните слуги ще бъдат окончателно пометени и отнесени от могъщия Вихър на Победната Вълна, чиято междинна точка на Проявление се явява днешният Портал (11.11.2016г.). Наричаме го така, защото той е част от Великата Триада на Порталите на Новото Време и е вторият (средният) от тях. Определихме и назовахме трите Портала – тези на 08.08.2016г., 11.11.2016г. и предстоящият на 01.01.2017г. като Голямата (Великата) Триада на Порталите, ознаменуваща Възнесението. Направихме го, защото Отзвукът от техните вибрации и въздействие върху вас и Планетата ще е именно такъв. Точно това ще се случи след тях – Великото Възнесение, огромният квантов Скок, Преходът на човешката раса, Завръщането в Светлината. Пълната Победа на Божественото Начало на Земята и в хората. Триумф на Любовта, Истината, Свободата, Силата и Мъдростта. Възраждането на човешкия род, спомнянето му за Себе си като Бог. Разкриването и отключването на кодовете на Първосъщностното ни съществуване и Изражение в Изначалието на Духа и Първоизточника. Тяхното окончателно осъществяване чрез максималното им разгръщане. От това, по естествен път, следва изграждане на Нов Свят – вътрешен и външен и Нов живот в Новите условия на Новата Епоха. Битие в Божествеността на собственото ни, както и на Общото, Единното Аз. Сливане. Висота, широта, необятност. Безграничност. Безусловност. Любов, радост, щастие. Възторг и Осъзнатост. Многомерност и нейното Проявление. Всеобхватност. Реализиран и осъществен Бога в нас. Път на Завръщане и Нови Хоризонти. Нови дестинации, Пътуване и Мисии във Вечността на Божественото Творение. В името на Цялото, на Духа и Бог. За Светлината, за Всички и за Себе си. В Едно. С Любов, завинаги. Пълна хармония и щастие. Божествена сладост и радост за Съществата ни,  за Сърцата и Искрата в нас, осъществила Първосъздателя. Завърнала се в Първоизвора на Всичкото, Което Е.

ВЕЛИКАТА ТРИАДА – ПОРТАЛИТЕ НА ПРЕХОДА

    Енергията на трите Портала от Великата Триада ще действат до последния миг, касаещ Възнесението на Планетата и хората. Те ще действат, докато осъществи Прехода си и последният човек, способен да го направи, а след това ще присъстват с всички в Новия Свят, определяйки основните вибрации на Новата Епоха.

 14937225_1028152170644685_3638954774038643123_n

    Днешният Нов Портал (11.11.2016г.) не отменя въздействието и не измества влиянието на енергиите от този на 08.08.2016г., а ги допълва и има своите специфични акценти. И те са свързани с Новата вибрация на Любовта и правилното разбиране и осъществяване на Истинската Божествена Любов в човека на Новото Време. Порталите от Великата Триада взаимно ще си влияят и усилват вибрациите си. Те ще проникват една в друга непрестанно, ще се обогатяват и оформят невиждано мощна експлозия от енергии и честоти, които ще внесат всичко Ново, необходимо за Възнесението на човечеството. Продължават тенденциите от Портала на 08.08., към тях ще се добавят и от днешния (11.11.), а след това и от 01.01.2017г. В даден момент ще доминират тези, които са най-необходими и благоприятни и те ще бъдат съответните актуални за интегриране и усвояване. Така е заложено да бъде и всичко това ще съпътства Пътя на човешката раса и Планетата до края на Прехода.

     Великата Триада на Големите, важни (значими) Портали е 08.08.2016, 11.11.2016 и 01.01.2017. Трите Портала са свързани помежду си и определят съществуването на Единна, централна енергийна Вълна, която ще внесе кардинални промени на Планетата. Всички досегашни Портали, по-големи и по-малки, са важни и изпълниха своята роля. Човечеството стигна дотук. Голямата Портална Триада обаче, ще начертае Новите Духовни директиви в развитието на човешката раса, нейното Пробуждане и Възход. Техните вибрации ще доведат до пряката му подготовка и осъществяване на Възнесението. С тяхна помощ ще се осъществи и завърши цялостната и пълна трансформация у готовите за това хора. А при останалите ще задвижи окончателното Осъзнаване. В Светлината наричаме трите Портала „Великата Триада на Завръщането на човешкия род”, защото по смисъла на въздействието им, те са точно в такова направление и Мисия. След 01.01.2017г. човечеството наистина повече никога няма да бъде същото, независимо как изглеждат нещата на пръв поглед, отвън. Ще започнат дълбоките генерални и съществени процеси на събуждането като Божествени Същности и Деца на Светлината. Няма да има човек на Земята, който да не си задава въпроси, да търси отговори и да не бъде провокиран от това да изследва Истинския Смисъл на живота и начина, по който той да се осъществява. Да се стреми да се самоопознава и да изучава Глобалния План и Законите на Мирозданието.

     Сегашният Портал от 11.11. ще внесе Нови усещания и разбирания за Любовта. За Истинската Божествена и всъщност Единствена Любов. Защото друга не съществува. Останалите са нейни варианти и отражения. Това ги прави половинчати, а не цялостни и безспорни. Дори твърде често изкривени. Чрез неговите вибрации, които ще се закотвят на Земята, се дава шанс повече хора да се докоснат до Нея, да я усетят, внедрят в Себе си. Да я изпитват и живеят по нейните правила и норми, към които Тя по естествен път ще ги тласне.

 flame-of-universal-love    Да се потопиш в Благодатта на Истинската Любов е Велик Дар. И той ни се дава от Отеца с пълна сила и с надежда, очакване ние да го разберем, приемем, осъществим и разгърнем. Да проявим най-сетне цялостното, пълно изражение на всички осъзнатости, свързани с тази Любов, с нейните качества, проявления и реализация. Сегашните енергии, които се вливат на Планетата чрез Портала от 11.11., идват, за да накарат хората да се вглъбят, да навлязат дълбоко в Себе си и да се открият като Истински Божествени Създания. Да приключат с човешките си заблуди относно Любовта. Да я осмислят по нов начин, този, който е реалният, а не досегашният илюзорен такъв. Да навлязат в пластовете на Светлинните си Азове, да си спомнят, че познават добре тази Любов и са родени с Нея и от Нея. Че Тя е дълбоко вкоренена в Сърцата и в гените им, че е кодирана като тяхна Същност и дойде Времето да я извадят на показ, развият и осъществят. Разбира се, човечеството ще има достъп до всички възможни прояви, качества, свойства и характеристики на тази Любов. Ще му бъдат предоставени, стига то да иска да ги влага в Себе си. Всички техни и най-малки нюанси, краски и детайли, които са станали достижения на Творението в Аспектите на Всемирната Любов, ще бъдат представени на Планетата. Достъпни за хората и на тяхно разположение чрез вибрациите си, които те, ако желаят, могат да усвоят без остатък. Дава ви се цялата гама от най-прекрасните октави на Любовта. В цялата им Сила, красота, блясък и пълнота. Без остатък, без нещо да бъде спестено. Защото Бог реши, че сте готови да усвоите тази Любов в Автентичния ѝ вид. В нейната мащабност и многомерност. Такава, каквато е в Зародиша на Духа. И всеки от вас я носи по рождение, но я е забравил в дуалността на триизмерната матрица.

     Навлизаме в Ерата на Истинската Божествена Любов. Досега бяха само фантазии  за Нея и добри пожелания, криворазбрани идеи, пречупени през призмата за собственост и притежание, както и на определени права над обекта на човешката ни „любов” и негови задължения към нас. Със съответни на това изисквания и очаквания, които внесоха само привързаности, пристрастия и зависимости, стигащи често до болезнени и драматични състояния и събития в човешкия живот. Страдания, болка, мании, обсебвания и дори загуби на хора, все в името на любовта. Но изкривената, деформирана от човешките желания и тълкувания, а не Истинската. Дойде Времето човечеството да приключи и с тази поредна илюзия. Както и с Духовната псевдолюбов, която също придоби широк размах с изопачените си схващания за нея и техните прояви.

     С постъпващите честоти от Портала, ще се разкодират възможно най-Висшите Проявления на Любовта, ще се отключат Истинските ви заложби и най-вече Изявите на Свещените ви, Първородни Изначални Азове. Основни фактори, които ще играят важна роля, са вашето смиряване и прошка. Възможността ви да погледнете Истината в очите, това докъде реално сте стигнали по Пътя, а не какво вие мислите по този въпрос. Спокойно, без его и емоция да прецените Себе си. Дори с насмешка и хумор да си дадете сметка за нещата, знаейки вече, че вие не сте това, което сте смятали досега. А сте Бог в действие и е време да осъществите своето Ново разбиране по най-добрия за вас и за Цялото, начин. И всичко да се случва в Чистота, искреност, с достойнство и чест. Не се страхувайте от онова, което ще видите и откриете за човешката си личност. Не робувайте на предразсъдъци и стари възгледи и най-вече на егото си. Надсмейте се над грешките, над сгрешените модели, които сте следвали и всичко останало, причинено ви от статуквото и илюзиите на матрицата. Над това, в което са ви превърнали. Над онова, което дълго време ви предлагаха като истини. Не търсете вини, нито реванш. Разчупете шаблоните, захвърлете завинаги оковите. Простете на всичко и всички, на Себе си. Дайте си сметка, че това е бил просто пореден етап от съществуването ви. Не го зачерквайте, а го приемете с Любов и благодарност за наученото и придобития опит и продължете напред със скок в бъдещето.

   nov6hqn5ajc  Този скок е всъщност Новият ви Еволюционен етап, в който навлизате и се придвижвате нагоре по Спиралата. Знаейки вече, че това е естествен процес, направете го решително, смело, с усмивка, радост, с отворено Сърце, преизпълнено с Любов. Приемете го като Благословия, която изсипва върху вас поредната Манна Небесна от Божествена Благост, Милост, Обич, Изобилие и Благодат. Защото това е така.

     Бъдете честни и открити, докато встъпвате в Новите си владения, определени за вас от Твореца. Вие навлизате в Нов Свят и сега носите отговорност за това как го правите. Какво носите в и със Себе си. Какви са Посоките, намеренията и целите ви. Накъде сте се устремили, защо и как смятате да стигнете там. Точно на тези 3 въпроса всеки един от вас ще трябва да отговори. Пред Себе си и пред Светлината и всички нейни Сили, Служители и Твореца. Никой няма да бъде оставен дълго време да е объркан и в неведение за Себе си. Той трябва да е наясно и категорично и честно да го заяви. Дава се пълна Свобода на вашите избори. Упреци и обвинения няма, има приемане на решенията ви. Няма намеса, нито принуда, а само Любов. Новото Време предполага да сте достигнали такава зрялост, че да можете да отстоявате това, което избирате, да го следвате и да носите отговорност за него. Всичко от тук насетне зависи единствено от вас. Съдбата ви е в собствените ви ръце. Вие сте творците на живота си, както на реалността, в която ще пребивавате до следващата неизбежна Промяна, наложена от естествения ход на Еволюцията. На добър Път!

     Днешният Портал (11.11.2016г.) отваря невиждани възможности за равносметка и осъществяване на необходимите корекции за окончателно излизане от заблудите и връщане в Потока на Чистотата, Светлината и Истинската Божествена Любов.

     Наместват се плаващите пластове и здраво се фиксират, построявайки прекрасна лична Магистрала от Светлина на всеки към Дома и Бога. Включват се най-Висшите качества и прояви на Любовта. Избуяват Чистотата, категоричността и безкомпромисността с фалша, имитациите и илюзиите. Отстъпват назад съмненията, страховете и отричането. Това предполага окончателния край на егото и упълномощаване на Душата ни за наш Водач нататък. Нейното коронясване в човешкото ни изражение и обявяването ѝ за безспорен Лидер. Това е Процес на сливане на човешката ни личност с Нея. По този начин се случва Истинската Божествена реализация на първия от по-Висшите ни Аспекти, който се явява Душата. След Нея има още няколко такива до Бога, чието Присъствие в Божествената Реалност и Израженията им там, тепърва предстоят да бъдат опознати, изследвани и внедрени. Започва осмислянето на следващите по ранг наши Висши Части и постепенното ни свързване и с техните енергии. Стартира тяхното влияние и подготовка за неминуемите още по-Високи Проявления на Духа в нас – по идентичен начин и принцип предстои сливане със Свръх Душата, после Монадата и т.н. на Всички наши Присъствия и Аспекти чак до Бога.

     * Цялата информация, която дойде за Портала от 08.08.2016г., първият от Великата Триада, четете тук: http://www.selfidona.com/2016/08/17/1075/

ОСНОВНИТЕ ПОРТАЛИ, ПРОБУЖДАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
И ИЗБОРЪТ НА КРАТКИЯ, ИЛИ ДЪЛГИЯ ПЪТ НА ЗАВРЪЩАНЕТО

     Мили хора, постоянно ви предаваме информация за отварящите се Портали и многократно заявявахме, че те са цяла поредица от множество такива и това ще продължи до края на Възнесението. Дотогава, докато Бог определи, че то е приключило. Вие свикнахте вече с това, а някои от вас по инерция започнаха да считат за Портал всяко съвпадение и струпване на еднакви цифри като например 01.01., 02.02……, 07.07., 08.08., 09.09., 10.10. и т.н. Но не всяка такава дата бележи отварянето на Космически Портал, това трябва да стане ясно и да не се преекспонира. През последните години има множество по-малки и 7 значими, основни по своята същност и въздействие. И те са тези от 12.12. и 21.12.2012г., които ние обединяваме като един общ Портал, защото всъщност е така. Следва големият Портал през ноември 2013г., после по един Основен Портал през 2014г. (декември) и 2015г. (април и декември) и сега двата поредни от Великата Триада (08.08.2016г. и днешният 11.11.2016г.). До окончателното внедряване на Планетата на всички необходими енергии за Прехода и техните характеристики, ще се отворят общо 12 Големи Портала, т.е. остават още 5. Осмият пореден такъв ще е този на 01.01.2017г., който е последният от Великата Триада, ознаменуваща крайния етап на Възнесението и всъщност е първият, който ще отвори Вратите за най-могъщите Висши вибрации, осигуряващи Възхода. Следващите ключови Портали не е задължително от тук нататък да се отварят всяка година, защото водещите, възлови и сакрални енергии вече са на Земята. Все още не всички хора обаче успяват да ги усвоят. За това е необходимо известно време и Силите на Светлината и Бог се съобразяват и подготвят следващия съществен Портал според достиженията и нуждите на човечеството.

     Ако приравните цифрите на 2017г. към едно число, ще получите единица (1). В самия му код се съдържа името на предстоящия Портал от 01.01.2017г. Това е Порталът на Великото Начало – 01.01.1 – три единици, които ще ознаменуват триумфалното навлизане на човечеството в Новата Епоха и неговото Завръщане в Светлината. Дата, след която нищо вече няма да е същото. Разбира се, тези Портали чертаят тенденциите и дават енергиите за тяхното осъществяване според Плана и Волята на Създателя. Нещата не се случват мигновено, а с течение на времето, постепенно. Но при тях различното е това, че щом се отворят и потопят Земята и хората в своите честоти, нищо повече не може да се върне назад, или да остане в застой. Те бележат границите между Новото и старото, между двата Свята, материалния и Духовния, и дават началния тласък на окончателната Промяна. Носят фундаментални, трансформиращи вълни и потоци и спускат на Земята най-Висшите възможни Проявления на Божествения Свят в човешкия такъв. Навлизат в Съзнанието, в Душите, Сърцата и енергийната система на хората и започват работа по внедряването им в тях. Разтърсват, разбутват стереотипите, предишните вярвания и оформени възгледи, особено онези, които са твърде закостенели и ограничени. Тези, които така са се просмукали в човека, че са го направили напълно материален, изолиран от Духовното му Семейство и Бог. Твърде отдалечен от тях и Истината за Себе си и Реалността. Забравил Род и Произход, своя Истински Аз. Изтрил спомена за Него и за Потенциала си като Дух и Творение на Бога.

     С енергията от Порталите се дава мощен старт на Пробуждането и спомнянето, както и се внася необходимата енергия, която да съпътства, улеснява и поддържа процесите. Всеки един от централните Големи Портали внасяше доминиращите Посоки за определения период, тези, които са според Божествения Промисъл и Воля. Така и Сега, с Великата Триада на Възнесението, трите Портала ще установят на Планетата онова, което трябва да бъде усвоено от хората, за да продължат напред и завършат настоящия си Еволюционен стадий. Да навлязат в следващия от своето развитие. Без да се вложат в човека техните вибрационни директиви и Висши Божествени качества, черти, свойства и характеристики, които те съдържат, той не може да премине в Новото Време и в Новия Свят. Но не може и да остане дълго все така в старото. Защото би означавало огромен конфликт за него на всички нива и произтичащо от това голямо страдание. Както и неосъществен План на Душата и естествения Еволюционен ход на Съществото му. По тези причини той не би могъл да върви заедно с Планетата и другите, които са в крак с Нея и Епохата. Ще му се наложи да приключи своя земен цикъл на въплъщаване и да бъде пренасочен другаде, за да завърши това ниво от обучението си като Душа и Духовна Същност. Най-вероятно е това да се случи на друга Планета, при други условия, а може и в друга форма като част от различна раса.

     Душата е тази, която събира опит и еволюира, а не човекът, физическата същност. Затова Тя съвсем спокойно може да се въплъти другаде и да учи уроци, които по същество са същите, или подобни. Да премине по друг, съвсем различен, или близък до този, Път. Но в крайна сметка, смисълът е да се развие и да осъществи Прехода си в следващия етап на съществуване. Тогава отново ще може да се завърне в човешката раса, ако пожелае, или да избере съвсем ново поприще. Това е без значение. Важен е Смисълът и Целта на Пътуването. А те са Светлината и Бог, Завръщането към Изконното си Първородно Себе и реализирането на цялостния му Рождествен Потенциал.

     Как и кога точно всеки ще го направи, зависи само от него. Той избира. И Сега има възможността да го извърши по краткия, или по дългия Път. Ако човек осмисли всичко, което се случва днес на Планетата и за което ви информираме толкова подробно, всеотдайно и с цялата си Обич, ще е по-скоро и по-лесно, защото човечеството вече е в крайната фаза на Прехода. Ако предпочете да дреме и прояви незаинтересованост, или недоверие, инат и упорство, както и страх и его, ще поеме по другия, обиколния. Пак обаче ще му се наложи да се настройва към нови условия и да променя живота си, независимо че посоката ще е различна от тази на останалото човечество. Не може спейки, да отиде никъде, а и никой няма да го остави да тъне в мързел и заседнал на едно място. Най-малкото собствената му Душа. Тя е Божествена Частица и знае, че това е невъзможно. То противоречи на естествения принцип на съществуването ни изобщо. Така че, накъдето и да поемете, ще трябва да се поразмърдате и пригодите към друга действителност.

  14962635_1027251257401443_2255143823986916973_n   Чака ви Път, така, или иначе. Затова, стягайте багажа, изхвърлете ненужния и преценете добре какво ще вземете със Себе си там, където отивате, и дали то наистина резонира с мястото, накъдето сте се запътили. Ако не го направите, знайте, че няма да можете да преминете пропусквателните пунктове, без значение за коя Посока става въпрос. А за Светлината и Висшите Божествени Сфери, пропускът е най-вече Абсолютна Чистота, Любов, Всеотдайност, Себепосвещение на Цялото, Истина, Знание и Сила. В най-автентичния им вид и Висш Порядък, без никакви компромиси. Всеки примес в тях, имитация и изопачено разбиране, или проявление, ще е пречка, спирачка, а може би и крайната, решаваща причина да не успеете. Затова непрекъснато разясняваме и предупреждаваме. Опитваме се да улесним Прехода ви по всякакъв начин и да насочваме и поддържаме фокуса ви в най-Висшето, в Истински Божественото, а не в неговите измамни отражения.

     Осъзнавайте, вглъбявайте се във всеки детайл, във всеки миг от ежедневието си, особено от тук нататък. Това е много съществено и ключово за остатъка от Пътя ви и крайния изход от него. Винаги бъдете на Висотата на Божествеността си, нито йота по-долу, или встрани. Бъдете внимателни какво правите, мислите и чувствате, защото сега всяко нещо бързо се създава, сътворява и така, без да усещате, вие изграждате своята Нова Реалност за Себе си, а и за всички. И дали тя ще е от диаманти, или от кал, зависи само от вас.

     Извадете наяве и нека заблести Бисерната Чистота на Съществото ви.
Най-съвършената и великолепна негова Същност, Ядрото, Божественият заряд, който носите от Духа и Създателя!
Огънят на Сътворението в Сърцето си, в Душата и във всяка своя частичка и физическа клетка и атом.
Вечният, неугасващ Плам на Любовта и Истината!
На Единното Начало и Всеобщото Присъствие.
Во веки! Амин!

     С Безкрайна Любов към вас, Селфидона и Татко Бог

     P.S. Във връзка с енергиите, навлизащи днес (11.11.2016г.) и носещи Новите вибрации на Любовта и нейните най-Висши Проявления, има разясняваща информация, която ще ви предоставим чрез следващото послание в сайта и на страницата ни.

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *