• Архив

ПОРТАЛИ И ПРЕХОД –

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Големият, разтърсващият, разбутващият, за да подреди всичко отново във Времето, беше Лъвският Портал. Днешният – 10.10.2020г. е съпътстващ, помощен. Той ще влее по-лежерни, нежни, ефирни вибрации, за да се случват нещата с повече лекота и радост. И както при всеки Портал, носи много Любов и Чистота в своите октави. Сега те идват директно от Ядрото на Вселената, от Центъра на Сърцето на Бога. Този Портал ще омекоти енергиите, които Лъвският заложи и ще работи в перспективата на събитията на 2021 година, докато Лъвският Портал внедри кодове и честоти, които ще се разгръщат и през следващите 5 години. Чрез тях ще се преобразува и пренастройва всичко в човешкия Свят на Земята, както и в човешките Души и Сърца.

Всички Портали се синхронизират и действат в една Посока – Възходът на човечеството и Майка Гая. Енергиите им се закотвят тук и работят, взаимно се допълват и усилват. Тези от 10.10. ще извадят наяве, ще изтласкат към повърхността всичко онова, което вече се разбута и е в процес на пренареждане, което обаче все още не е завършено. Ще помогнат за приключването на тези пренастройки, както във вътрешен план при всеки човек, така и във външен – в живота му, а и в обществото и Света като цяло.

Очакват ни още трусове – политически, икономически, финансови, в социалната сфера и във всички други, но то е за  най-Висше Благо и Добро на всеки и на Цялото, изключения няма. Всяко нещо е под егидата и опеката на Духовните нива, Светлите Сили и Бог. И най-дребните, малки детайли в общия План, както и в личния на абсолютно всеки човек на Планетата, се движи от Вселенските Всевалидни Закони и Принципи чрез водачеството на Цялата Армада от Божии Служители, помощници, Духовни Учители, наставници, Ангели, Архангели и т.н. Всички са впрегнати в работа за тази основна сега задача – да се придвижи човечеството във Висшите Измерения на Съществуване. Естественият ход на Еволюцията е определил това и Сега е точният Момент – така казва Бог и Волята и Замисълът Му са Закон за Всички и Всичко във Вселената. Затова тя ври и кипи и случването на предопределеното следва победния си ход.

Хората ще израстват и ще се развиват като друг вид Същества, дори самите им Висши Аспекти в Духовния Свят ще претърпят промени. Абсолютно всичко ще се изкачи на по-високо ниво, ще се придвижи напред и нагоре в Еволюцията и ще заеме Ново място като Присъствие в Реалността на Цялостното Божествено Творение. Тотален Възход за Всичко и Всеки. Знаменателни, знакови събития, уникално Време! Да ги посрещнем достойно! Радостни, благодарни, отворени, любящи, осъзнати, приемащи и действащи.

Знаем Директивата, Посоката, наясно сме вече какво да правим, толкова указания и подкрепа, напътствия и помощ получихме Отгоре през годините. А и те не спират, сега дори са още по-ясни и категорични, защото и ние се променихме, изостриха се сензорите, усещанията, засили се връзката с Духовния Свят и Божествения ни Аз, пречистиха се сетивата, възприятията, сменихме много представи, възгледи, премахнахме стари, закостенели схващания и вярвания. Отърсихме се до голяма степен от егоизма, самолюбието, станахме по-толерантни, приемащи, разбиращи, съпричастни. Изпълнихме с голяма доза Светлина и Любов телата, Душите, Сърцата, енергийните си структури, цялостното си човешко същество, настроихме ума на Висши вибрации и той стана Разум и Съзнание, все повече приключваме с егото и то вече не е наш водач, тази роля поеха Душите и Сърцата ни, водени от Истинските ни Светлинни Същности. Получихме много Знания от широкия спектър на Абсолютното Познание и Истината мощно навлезе в живота ни.

И можем вече да кажем, че по-голямата част от нас сме подготвени, готови за Големия Преход. Всъщност той няма да е еднократно Събитие, обявено и обозначено с фанфари и фойерверки. Нашият Преход се случва всеки ден, с всяка наша мисъл, чувство и действие. С всяко осъзнато деяние, мотив, емоция, които идват не от човешките ни желания, привързаности и пристрастия, не от егото, а от онова усещане за разширеност, мащабност на собственото ни съществуване и неговото неделимо Единство с Цялото, от разцъфналата в нас Любов и все по-разширяващото се Съзнание.

За, чрез и в Цялото и Единението, се случва вече всичко в нашия живот. И човекът, от фиксирано в оцеляването си, в бита си и борещо се ежедневно с проблеми и драми Създание, се превръща в силно, можещо и знаещо Галактическо Същество, което живее в лекота, хармония, покой и благодат.

Дойде Моментът да разперим крилете си и да полетим към Висините. Там, където ни чакат Семейство, братя и сестри – Светлинният Вселенски Род и най-вече нашият Баща – Бог. Да бъде! Амин!

Дерзайте, светли, смели хора, ние сме Могъщите наследници на Създателя и Той ни е орисал с тази Съдба – Преход, Промяна, Възход, Нова раса от прекрасни сияйни Същества. Тотална трансформация от низините към най-високите Върхове, към най-Висшите октави на Творението. И всичко това, проявено чрез човешкия род. Ние сме ярък и красив диамант в короната на Отеца. Помнете и никога не забравяйте това! И бъдете достойни за този Сан, който сам Бог избра за нас и ни го даде по Сътворение и Произход. Да се Завърнем към Себе си и бъдем това, Което Сме по Рождение! И да се влеем в Единството на Цялото и да сме негови Стожери, истински Посланици на Същността му – на Единната Любов и Светлина.

Мир вам, Божествени Деца! Вие сте Благословени!

В Духовното си развитие днес, човечеството се обособи в три основни групи.

Първата са тези, които нехаят, не знаят, а и не се интересуват, не вярват, съпротивляват се, не приемат идеята за Преход, за Духовен Път и друго все в тази посока.

Втората група са хора, които имат информация, Духовни практики и занимания, но вървят само в една плоскост и остават на повърхността – те са все в еуфория, сладникавост, за тях всичко е наред, прекрасно е, нищо не трябва да променят, а и не го правят. Не виждат детайлите, дори и цялата картина, а само една визия, идея за нещо, с което си мислят, че са напълно наясно, но всъщност изобщо не са. Те не дълбаят в недрата и не вадят старите, натрупани през животите им, както и в този, схеми, модели, навици. Все още работят с ума и егото, но и не правят опити да се задълбочат, да се заровят дълбоко в пластовете, наслоени през годините и да разчистват, променят, понякога с цената на много трудни моменти, дори катаклизми и сблъсъци – вътрешни и външни. Те не искат, или не могат, или не разбират, че трябва да се гмурнат до дъното и всичко да изчистят и отработят. Чак тогава ще изгрее Истинската Светлина. Тази, за която сега говорят и смятат, че познават, е бутафорна и е тяхна интерпретация, измислена, не Истинската.

Окопали са се здраво там и въобще не им и хрумва дори, че не са в Пътя, а встрани, че не вървят, а тъпчат на място. Много от тях демонстрират голямо самочувствие, себеувереност, дори поучават, раздават мъдрости, рецепти и формули за Духовно развитие. Сред тях са и самозваните учители и водачи, които се самопровъзгласяват за такива, за избраници, посланици, без всъщност някой да ги е обозначил – нито от Духовния Свят, нито тук. Те обаче се самоизбират и самоназначават и усилено действат в тази посока, бълвайки със самочувствие всевъзможни техни виждания, разбирания и тълкувания. Често те са далеч от Истината и са обсебващи, заблуждаващи и манипулиращи, дори без това да е било първоначалното им намерение. Но Духовното его, както и личностовото такова, умора и спирачки нямат. Те са постоянно жадни за изяви и доказване в името на доволството от признание и величаене.

В тази група, в един, или друг вариант, е заседнала по-голяма част от духовно търсещите и вярващите. Объркани и заблудени има на всяка крачка и във всички възможни посоки на Пътя и векторите на Проявлението. За съжаление, това е, което спъва засега цялостния Възход – енергията, която се кумулира в тези случаи, е много като количество, а като качество не е способна да преобърне Масовото Съзнание. Иначе в тези хора има заложен голям Потенциал и ако напълно се пробудят и трансформират, везните рязко ще се наклонят в полза на окончателното преминаване през Предела и Скокът ще се осъществи. Но за съжаление, много капани щракнаха, много имитации и  заблуди се случиха и вкараха принадлежащите към тази група в странични коловози, част от празни пътища без изход. Те трябва да се върнат обратно и вървейки, да преосмислят всяка своя стъпка и крачка и да навлизат все по-надълбоко, да ровят, копаят, разчистват без страх и огорчение, без вина и недоволство.

Ако се справят – Фарът ще грейне ярко и ще освети и посочи верния Път. Ще лумне тогава Истинската Светлина и всичко, съпътстващо я. Ще дойдат Даровете на Истината, Мъдростта, Познанието и Силата, ще разцъфне цветето на Любовта и ще ухае силно, разпръсквайки невероятния си прекрасен аромат навсякъде. Ще влязат Реално в Лоното на Бога.

В третата група са хора, които вече са свършили с това и са станали Майстори, Владици, Аватари. Малко са засега, така е, единици. Но пък Присъствието им е много мощно на Планетата и енергията им е силна, с висока честота и влияе на всички и всичко. Това е всъщност основната им работа вече – със самото си Пребиваване и вибрациите, които генерират и разпространяват, те правят много по просветляването и въздигането на Планетата и човечеството. Променят целия енергиен фон и са като настолни Божествени излъчватели тук на Земята.

В тази група са и хората, които здраво са стъпили на Верния Път и устремно вървят по него, поели са към Майсторските нива, но все още имат за доизчистване, пренареждане и работа за вършене. От техните редици ще се родят Новите Учители, Водачи и Майстори. Колелото се завърта и искрено се надяваме броят им да расте. Човечеството и Земята, както и Вселената, имат нужда от такива смели и осъзнати Същества. Реално те ще изнесат на плещите си Прехода на човешката раса. Всеки човек днес е в процес на Пробуждане и на всеки са дадени всички възможности и Потенциали за развитие и разгръщане на най-Висшите изражения на собствената му вродена Божественост, както и тази на Абсолютните характеристики на Изначалието.

Уж нищо чак толкова видимо и съществено не се случва, но така беше и през 2012г., когато всички чакаха грандиозни външни събития на Планетата. Тогава имаше хора, които твърдяха, че всичко са измислици, мнозина казват и сега същото. Но нито тогава, нито сега, нещата са такива, каквито външно, на пръв поглед, изглеждат. Всъщност във вътрешния План на Съществуване (и то не само за човечеството) се осъществяват дълбоки процеси, внедряват се и честоти, кодове, енергии, натрупват се събития и всичко се променя и подготвя за Нов Порядък и Нов Живот в Битието на Божествената Реалност.

Всичко се наслагва, натрупва и когато трябва, когато дойде точният Момент по Волята на Бога, ще изригне с невиждана Мощ. И тогава тези, които са готови и направиха дълбоките крачки и промени, ще са във вихъра на прекрасни събития и преживявания. Синхронни с вибрациите, заложени от Бог, ще влязат в Нови Светове и ще се въздигнат в Йерархиите на Светлината и Вечното, Абсолютно Аз Съм Присъствие. Другите ще се чудят и маят откъде им е дошло и какво да правят. Те няма да могат да се влеят в редиците на Възхода и ще поемат по други Пътеки на нови опити и учене, ще влязат в други клонове на Еволюцията и собственото си развитие. Докато станат готови някога и те за Преход и Скок.

И така… всичко е Божествено ръководено, справедливо, истинно, с Мъдростта, Любовта, Милостта и Волята на Отеца. За всички! И е прекрасно и съвършено! И винаги е било такова, и винаги ще бъде!

Амин!

С много Обич, Селфидона

Loading

Share:

3 Comments

  1. Благодаря за подкрепата, Истината и Светлината!

  2. Мая Йорданова

    Това послание напълно се покрива като усещане с това, което чувствам и аз. Много силно, точно и ясно е разяснено всичко! А енергията в него е като балсам за душата ми – много лека, нежна и любяща. Благодаря за споделената истина!

  3. Мариета Игаренска

    Чистота и Любов, нежност и хармония, вдъхновение и ясна Посока за Великия Път на завръщането ни към Бог и Светлината. Благодаря с цялото си сърце. Да бъде! Амин!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *