• Архив

ПОСЛАНИЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ
ЗА ИСТИНАТА

4

     Истината не се открива лесно и изисква да ѝ се посветиш изцяло. Това включва откази от много неща, дори лишения и жертви. А не всеки е готов за тях. Не всеки човек е способен да ги направи, по-често е точно обратното – навикът и удобството са с предимство, особено в съвременния Свят. Да се посветиш на Истината, означава да се разделиш и загърбиш повечето, да не кажем всички човешки неща, с които си свикнал. Трябва да се освободиш от тях и да изчистиш напълно ума, мислите, емоциите, чувствата, желанията, а също и всичко в бита и ежедневието си. Да се откажеш от всякакви досегашни навици, от онова, с което си се отъждествявал, дори това да е работата, семейството, домът, приятелите, целият начин, по който е бил построен, подреден животът ти дотук и да го преобърнеш, промениш кардинално. Да го престроиш и тласнеш в други коловози, да го поведеш към Нови хоризонти, с други правила и норми, изграждайки възгледите и Себе си отново и по Нов начин.

  1_1   Иначе на думи търсачи на Истината много, но без покритие. Вкарани в илюзията и без яснота как да го направят. Човекът е не само склонен, но и перфектен майстор в това, на всяка крачка от своя живот да си създава фантазии, заслепения и миражи. Изобилие от заблуди и хора, които им вярват и ги следват, се ширят на Земята. Това много добре умеете, за жалост, и ние, от Духовния Свят, не смогваме да го разсеем. Темпото, с което влизате от една химера в друга, е буквално страховито. Дори не успявате да се отърсите от някаква и сте вече в поредната. Без да поспрете, да се замислите, да изчакате и разберете поуките. Все бързате, не си давате време за Истината. Втурвате се презглава, сякаш някой ви гони. Така свикнахте да решавате проблемите си на Земята, по същия този начин „изчиствате” страховете си, вътрешните конфликти и личните си драми. Не ги осмисляте, отработвате и изкоренявате. Не се освобождавате от тях, а ги натиквате дълбоко в Себе си, затрупвайки ги с все повече и по-големи пластове отгоре им. Слоеве от поредни илюзии, самоизмами, погрешни схващания и избори. А искате животът ви да върви леко и безпроблемно! Как да стане това като вие, дори когато се опитвате да се справяте с нещата, го вършите от позицията на егото си, а не от тази на Истината?! А и какво ви интересува някаква имагинерна Истина?! Та Тя е относителна според повечето от вас и приемате тази, която ви устройва и ви служи лично – на установените ви виждания за Себе си и начина ви на живот. Малцина са тези, които имат смелостта и най-вече Силата да се посветят чисто и безрезервно, пламенно на Истината и да жертват човешкия си комфорт във всякакъв аспект, за да я открият. Иска се много търпение, смирение, вяра, Любов, Мощ и Мъдрост, за да го направиш. Веднъж, за да ѝ се посветиш и я намериш, а след това като достигнеш до Нея, да я отстояваш и заявяваш безкомпромисно и твърдо. Колцина са готовите за това сред вас?! И въобще колко са тези, които са стигнали до подобни избори за Себе си, приемайки ги като Единствен Път, разбрали, че той е Истинският, Верният?! Естествено, считано по Божествените норми, а не по човешките.

     Хората все в нещо се увличат, разпиляват се насам-натам, занимават се с хиляди неща и с нито едно изцяло и пожертвователно. Все не намират онова, на което да се посветят безрезервно, да се отдадат напълно, без остатък. А най-малко пък в Духовен план. Иначе претендират за Духовност, но такава някаква обща, хаотична, непоследователна, без ясна и категорична визия и позиция за Еднозначната Истина, нито какво представлява Тя и как точно да я търсят. А когато нямаш ориентирите и не знаеш накъде вървиш и защо, губиш Посоката. Рано, или късно, на един етап от Пътя, се объркваш и изпускаш вярната Пътека. И става, когато най-малко очакваш и предполагаш и най-често бива незабелязано от самия теб. Така влизаш в заблудата, защото мислиш и си убеден, че си на Пътя. Това идва винаги, когато си постигнал някакво ниво и си отбелязал напредък. За да продължиш обаче нататък, изискванията стават все по-големи. Защото Божествената Истина е стражът, който не позволява в Духовното да навлязат имитации и изкривявания. И тук настъпва сблъсъкът за вас с Абсолютните Божествени норми, но вие дори не разбирате, че се случва, тъй като реално не комуникирате с Истината, а само смятате, че е така. Не усещате разминаването, не го отбелязвате и продължавате по избраните от вас начини и посоки. Но вече сте излезли от Пътя и въртите на празни обороти в нищото, далече от Истината. Не знаете това и заблудени, продължавате, прегърнали илюзията за своето Пътуване към Бога. А всъщност с всяка крачка, която правите, се отклонявате и отдалечавате все повече от Него. Ето го парадоксът, който днес залива Планетата и човешките представи за Израстване в Духовността, за Път, Светлина и Завръщане в Нея.

     По-голямата част от хората всъщност не искат да узнаят Истината. Твърдението им, че това не е така, е измамно, дълбоко водено от егото им, но те не го усещат. Онова, което повечето от тях реално желаят, е да продължават да живеят в илюзията и да си играят на Духовност като занимание за ума и личността, но не и като осъзната Цел, Път и Избор. Не се ангажират да навлязат в недрата и дълбините на Духовността, търсейки Истината, а остават на повърхността, задоволявайки се само с познатото, общоприетото, което сега се тиражира. И най-често са понесени от вихъра на така наречената позитивност, захаросаната радост, щастие, доброто, красивото, външното и всичко виждат в розови краски. За тях проблеми в Духовното пространство на човечеството няма и са обгърнати от самоизмами и фалшив блясък, но според тях той идва от Светлината и Любовта. Не могат да видят голямата заблуда и това им пречи да навлязат в Истинската Духовност, да намерят Истината, която да последват.

     Хората обичат да анализират, тълкуват, философстват, да правят свои „открития”, да създават „мъдрости” и всякакви интригуващи сентенции и теории. Но това са просто залъгалки. Те не са Истината. Като пособията, с които малките деца се занимават, докато пораснат. Те все някога обаче наистина порастват и повече нямат нужда от тях, но по отношение на развитието в Духовен план като цяло за човечеството, този процес изглежда още ще се забави. И защо е така?! Защото не могат, а и сякаш не искат да видят и чуят Истината. Защото егото им е огромно и така ги е притиснало, обсебило, че чак задушило и обезличило като Същности. Положението в момента е на ръба и всичко зависи от вашите избори. Индивидуалните ви такива сега играят огромна роля, защото ще предопределят цялостната ситуация и бъдещето на Планетата и човешкия род. В Духовното, хората  тепърва прохождат и са непорасналите деца на Вселената, над които всички бдим с Обич, грижа и подкрепа.

  3   Всичко ви се казва и дава безрезервно, без остатък и без да пестим цялата Истина. Правим го в толкова много послания, чрез голям брой Вестители на Божественото. Но вие все умувате, продължавате да се колебаете, или да отричате. Смятате, че вашето мислене е най-правилно, възгледите ви най-верни, мненията ви най-миродавни. Не сме предполагали, че ще проявите толкова самовлюбеност и ограниченост и то така усърдно, упорито и все в ущърб на собственото ви развитие, Всеобщ Възход и Израстване. Оказахте се много изобретателни в това, но не в полза на Еволюцията си. Подобно поведение и в такъв вид и размах не сме срещали другаде във Вселената. Сякаш не ви интересува, че тъпчете на едно място като раса и цивилизация и ще продължава да е така и за идните поколения, ако това им завещаете. За вас е важно сега, в момента да задоволявате прищевките на егото си и то да е нахранено добре. Другото, като че ли не ви вълнува и сте на принципа: „Всеки да мисли за себе си и сам да се справя.” Без ясна идея за Единение, Цялост, общ Път и Преход. А за истински прояви на Любов изобщо не говорим, въпреки че вие постоянно декларирате, че вашите са такива. Все още не сте осъзнали напълно Чистите, Божествени Проявления на Любовта и нейните характеристики, но се надяваме скоро да узреете и за това. Най-интересното е, че смятате за възможно всеки сам за себе си да се развива Духовно и да постига Просветлението и Възхода. Ето защо цялото човечество днес е точно на този етап от развитието си.

     Не гледайте единичните случаи във вашата история, не сравнявайте нещата сега и себе си с Учителите ви навремето. Те бяха специално обучени за това и пратени сред вас да донесат Истинската Духовност и да разчупят стереотипите. Те са Учители и в Светлината, подготвени, врели и кипели в Огъня на Просветлението. А на вас тепърва предстои. Затова и Бог ви праща Новия Месия като обикновен човек и при абсолютно същите условия на живот като вашите. И Той все още живее така. Разликата е, че вече знае Кой Е. Но нали си давате сметка, че при Него няма как да се прояви его, мания за величие, амбиция за афиширане и заявяване. Но не може и целият му живот да премине само по досегашния начин. Той трябва да се прояви в крайна сметка, за да изпълни Мисията си. Иначе как би могло да стане това?! Затова и се случи пълното му спомняне и пробуждане. Но Той ще даде на хората Божествената Истина и Мъдрост чрез Словото и Любовта си, а не чрез оповестяване по цялата Земя Кой Е и какво точно прави. Трябва обаче да има готови човешки Души и Сърца, отворени и пораснали Съзнания, за да го видят, чуят, разпознаят и приемат, а след това и последват като пример. Но човекът е свикнал, дори Истината да боде очите му, да си знае своето. И вместо да разбере, че Новият Месия се изпраща от Бог, за да улесни осмислянето, както и възприемането ѝ, той предпочита да трамбова в собствените си дълги търсения и умувания, без да иска да види, че всичко вече му се дава, то е пред него и го чака да протегне ръце и да го вземе. Да го проумее, внедри в Себе си и заживее по него, по Новите закони, които се поднасят на човечеството като Дар, директно от Първоизвора чрез Новия Вестител на Бога.

     Това е, което хората продължават да не проумяват и да търсят аналози в миналото и по неговите схеми да тълкуват и определят новите неща. Но старото мислене и възприятия не са приложими в тях. Те само ще ви подведат и задълбочат илюзията. Това се опитваме да ви кажем и все го обясняваме, а то все остава неразбрано. А е толкова просто и ясно. Кое ви пречи да изоставите шаблоните и навика? Защо така упорито се съпротивлявате и отказвате да осъзнаете хода на събитията към Новото, към Възхода и Промяната?! Защо Истината все ви пречи и винаги нещо не ви достига, за да я познаете, прегърнете и последвате?! Тя няма да престане да бъде Истината, само защото вие я отхвърляте и не желаете да я видите и приемете. Тя винаги ще си е Единствената, Вечната, тази, идваща от Духа, от Първоизточника. Независимо дали вие я признавате, Тя съществува, има я и е такава, каквато е, а не, каквато вие се опитвате да я нагласяте, или тепърва създавате. И за нас, повярвайте, е абсолютно непонятно и сме така удивени от този парадоксален феномен, че се съмняваме някой оттук да е в състояние да го промени. Само вие сте тези, които могат и трябва да го направят. Вие да се промените и отворите Съзнанието и Сърцата си. Тогава ще се случи онова, за което говорите и толкова ви се иска да е ваша реалност, но не знаете как да постигнете. Първо чрез вътрешната дълбока трансформация на всеки чрез осъзната и вглъбена работа със Себе си, а след това чрез Обединение и безусловна Заедност в смирение, приемане, грижа, обич, желание за Всеобщ Възход и Преход в Епохата на Новото, в Ерата на Светлината, Знанието, Мъдростта и Любовта! В истинските ценности и Божествени притежания! А не в измислените и илюзорни такива, в които всеки е вещ философ и всезнаещ оратор, но на дребно. Въртящ се в омагьосания кръг на невежеството, примитивизма и заблудата.

     Време е да си дадете ясна сметка за това и да се събудите! Отворете очите на Духа във вас, а не тези на човека и егото. Чуйте Зова на Истината, а не приспивния сладко-измамен глас на триизмерната матрица и нейната енергия. Те имат само една цел – да ви въвеждат все по-дълбоко в упойващия сън на забравата, за да ви манипулират, управляват успешно и ще го правят, щом вие им позволявате! Ще ви заробват и държат в плен вечно, ако не им се противопоставите. А начинът да го сторите е само с Истината! Но не просто декларираната и заявена в думите, а изявената и претворена с делата ви. Живейте тази Истина, всеки миг, всеки ден от вашето съществуване! И го направете с огромната, Чиста и Светла Любов, която носите в Сърцата си! Да бъде! Амин!

     С много Любов към вас, Селфидона, Архангел Михаил и Татко Бог

Loading

Share:

5 Comments

 1. Чета и препрочитам и всеки път откривам нещо ново! Толкова дълбочина има във всеки един ред, необятна все още за мен! Благодаря…за Истината! Такава, каквато Е, а не каквато ни се иска.
  Много често изпадаме в заблуди в ежедневието си и дори се опитваме да залъжем собствените си Същества. Хубаво е, че Ви има! Прекрасен дар е да имаме един огромен светещ фар, разсейващ мрака и сочещ категорично вярната Посока, осветявайки Пътя ни към Дома. Това сте ВИЕ за мен, Селфидона! Благодарна съм! Благодаря! Амин!

 2. Толкова хубаво и ясно е казано всичко! Дори човек сам да не е успял да стигне до всички тези изводи, след това послание просто няма как да остане същият. Ако искрено търсим Истината, а не просто на думи да твърдим, че е така, то от тук насетне зависи само от нас дали ще се гмурнем смело надълбоко в Себе си, за да я открием и осъзнаем – тази Единствената Божествена, както се казва в текста, или ще продължаваме да живеем в старото статукво като слепци и с още повече его да зазидваме очите и Сърцата си за Светлината и Бог.
  Прекрасно послание! Толкова Чистота, Духовна прямота и Любяща енергия струят от него!
  Мила Селфидона, благодаря за всеки ред и всяка дума Истина, отправени към нас!

 3. Не мога да бъда същата и да продължа със старите навици ,привички и тесните коловози на ежедневието си след това прекрасно послание на Истината и Любовта.То прониква толкова дълбоко в мен с истинността си,с любовта и знанието, което носи,така разбутва,чак раздрусва и нашепва за Дома,за Истинския,Верния Път.Изсипват се перла след перла кодове,знания,истина.А ние все ги разпиляваме,губим и не можем да наредим перлената огърлица на Истината,която да носим винаги върху себе си.Нека да черпим с шепи знанията ,които Селфидона ни поднася с Любов чрез всичките послания и да бъдем благодарни за всичкото това богатство.

 4. “…Първо чрез вътрешната дълбока трансформация на всеки чрез осъзната и вглъбена работа със Себе си, а след това чрез Обединение и безусловна Заедност в смирение, приемане, грижа, обич, желание за Всеобщ Възход и Преход в Епохата на Новото…”
  Благодаря ти, мила Селфидона! Благодаря за всичко!

 5. Когато четеш тези редове, се потапяш в съдържание и смисъл, осъзнаваш с цялото си същество колко сме малки, когато сме отделени, осъзнаваш, че всичко на тази земя е илюзорно и преходно. Знаеш, че никога не си сам, че си заобиколен от светли същества, готови да ти подадат приятелска любяща ръка за подкрепа и помощ. Всяко послание има свой уникален заряд на чистота, истина и нежност. С голямо удоволствие чета публикациите и преливам от Благодарност към всичко, което е носител на знание за истинската ни Божественост. Благодаря, че те има, Селфидона!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *