• Архив

БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ

12240430_926869250723233_8416589730334133498_o

     Приятели, много от вас често ми задават този въпрос: „Що е това Божествени закони, норми, правила и кои са те?”

Ще се опитам накратко да обясня.

Божествените Закони не са просто 10-те Божи Заповеди, (както вие ги наричате), дадени някога на човечеството. Това е твърде съкратен и опростен вариант на някои основни техни постулати. Естествено, преди векове ги получихте в такава форма, кратки и конкретни, ясни, според тогавашното ниво на хората и техния начин на живот.

Божествените Закони са Цял Алманах и не могат да бъдат изброявани по точки и ограничавани като бройка, подобно на вашите земни правни кодекси. Те са онзи Морал и Истина във всяко нещо, касаещо Духовните и Божествени категории, който е еднакво валиден за всички в огромното Мироздание и най-добре характеризира Същността на самото Творение и Бог. Всеки от тези Божествени Закони, Норми и Правила, всъщност утвърждава Висшите принципи на Битието в Божествената Реалност. Те се основават на Всичко онова, Което Е Бог и целят да не се излиза от това, което най-точно определя Неговата Същност.

Божествените качества – Любов, Чистота, Мъдрост, Сила, Смирение и т.н. са гаранцията за спазването им. Когато някой е изпълнен със Светлина, открил е Истинската си Същност и е осъзнал, че тя е Богът в него, придобива изцяло всички Божествени черти и свойства, определящи самия Първоизточник, а след това и него. Тогава Съзнанието се доближава максимално до Първородното на Духа и Създателя, то е със същия Произход, родено е там. И се превръща в естествен саморегулатор, двигател и коректив на Себе си, на мислите, целите, делата и прочие на Съществото, което го притежава. Високите му вибрации са неговият собствен Извор, а и Страж. Съзнанието се самовъзпроизвежда, но и само̀ се предпазва от всичко, което не е на Висотата му. Нея то измерва само с Бог и постоянно се стреми да се проявява като най-Чистата Божествена Светлина и най-близката до Бога, автентичност. Така Съзнанието е винаги в Истината и чрез Божествените качества, с които то самото започва да изпълва притежателя си, винаги я проявява и отстоява.

А Истината е Бог!

И когато си в Нея, ти спазваш Божествените Закони, а Извисените притежания на Съществото ти (Съзнание, качества, дела, стремежи, мотиви и т.н.) не допускат да излезеш извън тях.
Това означава да съблюдаваш и следваш Божествените Закони и да разбираш какво всъщност представляват те.

Надявам се да съм успяла да ви предам Истината за Божествените Закони и да усетите енергията на Божественото в Неговата Цялост и неделимост във Всичко, включително и това, което касае Правилата и Нормите в Светлината и Духовния Свят. Да осъзнаете, че те се самосъздават, самоподдържат, самовъзпроизвеждат от естеството на самия Бог и ги спазват Всички, както и Той. Това формира Реда и Хармонията там и никой на никого нищо не налага в тази Реалност, а Тя всъщност се самосътворява и самоосъществява чрез осъзнатото и доброволно участие на Всеки от Цялото в Нея и спазването на Нейните, така наречени Закони.

С много Обич към вас, Селфидона

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *