• Архив

ЕНЕРГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА И ПОРТАЛИТЕ

12247135_926222780787880_2432427579256209940_n

     Мили братя и сестри, само преди дни приключи една от най-тежките битки, водени някога в Космически мащаб между Силите на Светлината и мрака. Пореден ожесточен сблъсък със съдбовен характер за изхода на Крайната Победа на Светлината тук, на Земята и сред човечеството. Ние обикновено избягваме да ви съобщаваме за предстоящите такива събития, защото знаем, че хората се плашат все още, чувайки подобни неща и ги асоциират със собствените си представи за тях. А те най-често са свързани с войните, които някога са се водели на вашата Планета и свързаните с тях незараснали рани, болки и спомени от страдания. Все още при вас има територии, обхванати от такива конфликти, както и изблици на злото под формата на тероризъм. Продължава човечеството да дава невинни жертви и поредни бедствия и нещастия ви заливат и терзаят Душите ви. И ние, освен заради всичко друго, с което жадуваме да ви дарим като Деца на Светлината, точно и по такива причини, водим тези борби. Искаме да приключим завинаги с присъствието на тъмнината на Планетата ви Земя, да сложим, заедно с всички вас край на техните манипулативни игри и влияние върху психиката, Съществата и живота ви, върху вашите възгледи и вярвания.

Не си представяйте тези битки като епизоди от „Междузвездни войни”, защото не са такива. Това е вибрационна атака на тъмните, отново за влияние и заробване на вашето индивидуално и масово Съзнание. Стремеж да се проникне в честотния регистър на Душите ви и пак опит те да бъдат откъснати от своите по-Висши Аспекти*, Семейството и Бог. (*По-Висшите Аспекти на Душите ви са съответно вашите още по-Висши Божествени Азове в Светлината.) Целта на тъмните е вашите Души да попаднат в своеобразна изолация и ниски честоти, да се объркват, лутат, заблуждават и оттам това да бъде пренесено в личността, която сте сега във въплъщение. Тъй като Душата е най-близо до физическата ви същност, тя предава на вас, човека, своите импулси и ако е в заблуда, в нея попадате и вие. Това би довело до поредни неосъзнати прояви на нисшата ви природа и като последствие включване на всички останали механизми на илюзията и самоизмамата, водещи до разделение между вас, взаимно неприемане, нетолерантност, дори нетърпимост, злоба, интриги, съревнования, омраза и отричане. Отричането на другия е всъщност отричане на Себе си, на своята собствена Същност от Светлина, на Цялото, на Бог и на Първородния Дух. Тъмнината предприема нападения преди всеки Портал на Светлината, който подготвяме за вас, за да ви залеем с Божествената ѝ Благодат, Нови вибрации и кодове, щедро изсипващи се като Манна Небесна директно от Сърцето на Създателя към вашия Свят. Ние сме само посредниците. Той е Любящият и Всеотдаен Родител, който за пореден път дарява своите земни Деца. Нашата роля е да осигурим безпрепятствения Път на Неговата Чиста, Първоизворна Светлина и да я канализираме през Измеренията и Световете, за да достигне до вас във възможно най-автентичен вид. Но ще навлезе на Планетата и ще усвоите тази, която успее да проникне през енергийния фон на Земята, създаден от вибрацията на масовото Съзнание и честотния спектър на човечеството като цяло. Затова ние подпомагаме процеса чрез отварянето на определени Портали, Врати към по-Висшите измерения. Те са като огромни вибрационни Космически магистрали, през които Висши енергии потичат към вас, носят определени честоти и тези, които резонират с тях, ще се обединят, свържат с техните октави и ще получат всичките им дарове. Ще проникнат дълбоко във вас посланията им, енергиите, кодовете и те ще предизвикат дълбоки промени в Осъзнаването, Възвръщането на Вселенската ви Памет, разгръщане на цялата ви Същност и Божествен потенциал, заложен в нея. От обикновен човек започвате да се превръщате в Галактическо Същество с Извисено Съзнание, Нов мироглед и начин на съществуване. Променяте се вие, както и животът ви изцяло, защото други схващания вече го определят и мотивират всичко в него.

* * *

Не е най-важно да знаете точно датите на Порталите, това не ви е нужно. Напоследък те са много, ние преценяваме кога да има такъв според необходимостта да се поддържа един определен вълнови диапазон и фон, който да не позволява връщане назад в развитието, а с всеки следващ Поход на Светлината към вас, да ви Възвисява и доближава все повече до Висшите Духовни Сфери и Бог. Обикновено Портали се отварят на дати като 11:11, 10:10, 9:9, и т.н., около Коледа, Великден и други ваши големи празници. Скоро беше 08.11. – денят на Архангел Михаил и това даде тласък на Нови вибрации към Планетата, тези на категоричността и безкомпромисността. Същевременно огромната Сила на Светлината се противопостави отново успешно на набезите на мрака към Земята. На 11.11. беше индийският празник Дивали, древен фестивал с прекрасни ритуали, ознаменуващи Победата на Светлината над тъмнината, на Знанието над невежеството, на Доброто над злото, на Надеждата над отчаянието. На този ден се почита Великия Бог Рама, който се явява по-Висша инкарнация на Боговете Кришна и Вишну. Легендата гласи, че винаги, когато на Земята има тъмен и деструктивен период за човечеството, Бог Рама идва в човешко тяло. С неговата огромна Светлина, Сила и Мощ той допринася за Победата на Светлината и сега, на този Портал, неговият празник съвпадна и с Мисията му. На същата дата беше и вашият, на който църквата почита Свети Мина – закрилник на дома, семейството, блюстител на радостта, щастието, разбирателството, единението, пазител на огъня в семейното огнище, символизиращ топлината от Любящото Сърце на Бога, пулсиращо като пламъка в огнището и стоплящо еднакво всички. Но това, че е някакъв религиозен празник, не е водещо и не с него съобразяваме отварянето на Порталите.
Знаете, че Божествената Любов и Светлина са едни и същи за всички и там религии няма. Но в енергиите, достигащи до Земята чрез тези своеобразни Космически Порти, участват вибрациите на Светлите Същества, които вие почитате и чествате в тези дни, както и всички техни Сродни Души и по-Висши Аспекти в Светлината. Сборът от подобни Извисени Колективни Съзнания и вибрациите им си сътрудничат и действат заедно с много други Галактически и Вселенски такива. Използва се улеснения достъп до Земята, щом енергиите на Същества, пребивавали някога тук, я достигнат. Майката Земя има памет за всички свои Деца, стъпвали някога на Нея и тя съответно отваря своите канали за прием. Смята се, че Архангел Михаил е имал земна инкарнация, Свети Мина е реална историческа личност, както и всички останали Светци на Християнството. По времето на Великден и Коледа се спускат част от Любящите и Светли енергии на Исус и Майка Мария, на самия Татко Бог и Духа, а пък по време на Дивали – вибрациите на всички Божества, участвали в Похода на Светлината, според индийците.

Даваме ви само примери, но това е валидно за всички ваши Свещени дати, които отбелязвате. Така, заедно, всички – ние, вие, Майката Земя и Бог участваме в Победния ход на Светлината за окончателното изчистване на Планетата ви от влиянието на тъмните, за нейното и вашето Въздигане.

Най-често преди да отворим Порталите, около такива дати се активират и прегрупират за поредния си злостен щурм и служителите на мрака, но това вече не е проблем за човечеството, защото нападенията им са по-слаби отпреди, епизодични и биват предотвратени изцяло, или са с по-малко поражения и жертви. Целият Светлинен Корпус е впрегнат в това начинание – ние оттук и вие, Светлият авангард на човечеството, заедно с Майката Земя, успяваме да се справим. Вашата изгряла Светлина и вдъхновен устрем към Бог дава своя резултат, а не, както преди след подобни влияния на тъмните, Земята и човечеството да потъват в мрачен период и пореден застой. Но все пак злото дебне, не спи и постоянно търси начини да вреди. Намира слабите места и пробойни във вашия личен и Общ Свят и осъществява, макар и на дребно, злостни и пъклени планове. (Например терора в Париж от 13.11.2015г.) И за да му се противопостави като цяло, човечеството трябва да се обедини около Нова Доктрина, определяща Нов морал, възгледи и живот в Ново Време, да се предприемат бързи действия за промяна на порядките на Земята и Просветляване в Духовен план на масовото и лично Съзнание. Не ниското, пошлото и деградивното да властва в ума ви и да определя битието ви, а Светлото, Любящо, Божествено Мъдро и Истинно!

* * *

Порталите не са места, през които да минете физически, а са Врати за Извисяване, за летеж на вашето Съзнание и свързване на собствените ви вибрации с тези от по-Висшите измерения, с които сте готови да кореспондирате и слеете вашата Светлина с тяхната. Само, ако резонирате с тях, това ще се случи, а не просто, защото го искате, или има отваряне на пореден Портал. Той носи за всеки от вас на практика различна енергия и кодове. Тези, които можете да усвоите и да внедрите във вас, а след като започне постепенното им разшифроване, да си спомните точно Кои Сте, откъде идвате и да се присъедините към своя Светлинен Род и Семейство, за да осъществите Мисията, с която те са ви изпратили тук като техен посланик. Да бъдете част от Великия Преход на Човешкия Род, да участвате и дадете своя принос чрез уникалните вибрации, които носите в Себе си като Светлина, да дарявате, помагате и обичате. Да бъдете Любовта, Която Сте, Мъдростта, Силата и безкористната Чистота и Всеотдайност. Да ги закотвите тук и оставите като наследство на човешката раса, която се възражда за Нов Живот и Въздигане по Спиралата на Еволюцията. Така, както се е случило с всички нас, Космическите ви братя и сестри от други Цивилизации.
През Порталите минавате не вие, а вашето променено, пораснало Съзнание, което е готово да се устреми към по-Висшите сфери на Духовния Свят и да се свърже с измерението, с което резонира, както и със Съществата в него. То става част от този Нов, по-извисен Свят и започва да предава за вас неговите вибрации, които се внедряват в Съществото ви и постепенно го превръщат в Истински обитател. Вашето Съзнание са антените, чрез които вие улавяте правилата, законите, начина на Присъствие и морала, които са утвърдени там. Вие също ставате пълноправен негов жител. Всичко, характерно за този Свят, вече е и ваше, сваляте на Земята неговите октави като не само ги закотвяте в себе си, човека, но ги и излъчвате наоколо, към Земята и хората. Така постепенно с личното ви израстване, допринасяте и за общото и за това на самата Планета. Разбира се, никога не губите връзката с Майката Земя, напротив. Тя дори става по-силна и осмислена, защото вие сте нейно, напреднало в Еволюцията дете, и си взаимодействате и комуникирате на още по-Високо ниво. Полезни сте за цялото човечество, за Нея и това е взаимно. Както Тя винаги се е грижела, сега и вие сте в състояние да го направите с много Обич и огромна благодарност. Да я дарявате с все по-Висши вибрации на Любовта и всички останали Божествени притежания на израсналото си Същество.

Всеки от вас, дошъл в това Велико Време на Земята като човек, носи със Себе си енергията и Любовта, подкрепата и посланията на онова Колективно, Многомерно Висше Съзнание, което представлява и чийто пратеник е. Носи и отговорността да бъде точно това, Което Е и да даде точно това, за което е дошъл. Този е Смисълът на всичко случващо се. То не е ваша лична борба и изолиран процес на Духовно пробуждане и израстване, а е Осъзнато Служене на Светлината и Бог. То е доверие, привилегия и чест! И Пътят му трябва да се извърви достойно! Не в изолация от съдбовните Върховни Мигове, които бележат настоящето Сега на Земята и човечеството. Не в откъсване и разделяне на малки групи и общества, които всъщност така се опитват да раздробят Светлината и всяко от тях да дърпа „своята част” и да налага „своите идеи”. Няма ваши, има само общи, Единни, белязани с Печата на Божествената Истина и само те реално съществуват. Останалото са фантазии на човешки амбиции и его. А и Светлината не може да бъде разделяна и накъсвана, така че не го правете. Щом твърдите, че сте в Духовност и Светлина, вие не се делите и отцепвате, не мразите, не злословите, не интриганствате и не отричате. Не слушате лъжовните нашепвания на егото, което ви заблуждава, че сте значими и несравними. Не се обиждате и потапяте в мнителност и грешните възприятия и тълкувания на ума си, а се вслушвате дълбоко в Същността си. Влизате в Сърцето и стоите там, докато се убедите, че чувате само нея, докато се изчистите от всичко ниско, злостно и деградивно. Но се изисква Истинска Чистота, а не поредни заблуди, за да го направите. Точно тук са капаните, които улавят човеците и щракват ключа за затвора на Душите им. Сами влизате в тях, никой не ви ги поставя и не ви изпраща в зандана на самоизмамите. Правите го, водени от неразбираем за нас човешки инат, навик, най-вече его и търсене на малки лични дивиденти за един малък личен човешки свят. Ежедневни, подтиквани от собствен интерес и ползи, те преобръщат съдбата ви, не някой друг и пречат да сте това, Което Сте и за което сте тук. Спират полета на иначе Прекрасните ви, Светли, Великолепни Същности, техния Искрен Устрем и дълго подготвян Поход към Светлината. Огромна загуба, нали? За всички. Затова битките са трудни, особено ако трябва да се борим и с тъмнината във вас. То отслабва Общата ни Сила, защото вие сте неделима част от нас и участвате в тази борба. Така сте избрали, така са решили Душите ви, а и по Наследство, по Род и Произход сте наши братя и сестри. Ние безкрайно ви обичаме и всеки път се опитваме да обясним, че е толкова важно и належащо наистина да прогледнете. Да се откажете от остарелия си подход, стереотипи, модели и схеми, заучени и внедрени във вас през вековете на човешкото ви присъствие тук. Нали дойдохте, за да донесете Новото, онова, което Знаете и Можете в Светлината?! Онова, което е Святата Истина на Бог! Защо сега го изопачавате и замърсявате с тези никому ненужни и упорити набези на вашето его, страхове, човешко невежество, нехайство и предразсъдъци?! Давате ли си сметка какво си причинявате, а и на всички нас, на Цялото?! Обезсмисляте мисии и цели инкарнации. Пропилявате ги от човешко упорство, безхаберие, потопени сякаш в дълбок сън, упоени от малките си стремежи и желания. Забравили Големите, Същностните, Вечните, тези, които определят съществуването ви изобщо. Не това, дребното, временно, а онова Единственото, което е от значение и е во веки в Творението и Реалността на Бог, нашия Майка/Баща.

* * *

Светлината е за всички и тя дарява на всеки онова, което той е готов да получи от нея, според достигнатото ниво в собственото му развитие като Същество. Но винаги е безкрайно всеотдайна, безрезервно отдаваща, любяща и въздигаща. Информацията, която ви даваме за Порталите, техните енергии и Новото, което привнасят, както и датите на отварянето им са само, за да се настроите на тези вълни. Да разтворите широко с Любов и благодарност Сърцата и Съзнанието си, за да може най-Висшето от Светлината, способно да ви достигне, да навлезе във вас. Но това не се случва само по време на тези мощни Космически Притоци и не разчитайте единствено на тях, не чакайте те да свършат вашата работа и да ви Извисят. Всеки ден, всяка секунда са от значение, всяка мисъл, дума, жест, избор и действие. Не са толкова от значение датите, а всичко онова, което по принцип правите през цялото време в живота си, за да стигнете до тази връзка със Светлината. Важното е да сте любящи, приемащи и отворени за Новите събития и октави. Тогава и ще усещате, и ще получавате всичко, каквото трябва, и от което в този момент от развитието си, имате нужда. А не да чакате и да си въобразявате, че ще сте специално избрани и предпочетени.

Във всеки миг вие съществувате чрез Дара на живота във вас от животворящата, искряща, пулсираща и реална Светлина на Бога. Вие сте неразделна част от Неговото Битие, Съзнание, Дихание и Сърце! И с всеки удар на вашето собствено и чрез всеки свой Дъх, който поемате, вие всъщност вдишвате тази Светлина, а чрез нея и самия Бог! И сте Неговото Пълнокръвно Изражение и Проявление! Чрез всяка секунда на собствения си живот вие отмервате Божественото Присъствие! И е време да осмислите как! Дали Цялостното ви Пребиваване е белязано от Духа и постоянното ви израстване и стремеж към Първородната Божествена Чистота, Любов, Мъдрост и Съвършенство! Дали сте достоен приемник, изразител на Бога и негов пълновластен наследник!? Дали имате правото да се наречете такъв с цялостното си съществуване и Път, който изминавате, независимо, че това Звание ви се полага по Произход и Родство! Важното е да го доказвате и да бъдете на Висотата на Сана си във всеки момент от Великото Пътуване на Вечния си Божествен Аз! Амин!

С Обич, Селфидона

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *