• Архив

ЧАСТ I
БОЖЕСТВЕНА ФОРМУЛА
ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ, ЗДРАВЕ И ПРОСПЕРИТЕТ,
ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ И САМООСЪЩЕСТВЯВАНЕ
(ПРЕКРАСЕН ДАР ОТ САМИЯ БОГ ЗА ХОРАТА)

     Скъпи приятели, днес от сакралната Същност на Селфидона дойде една много лесна за приложение формула, която можете да ползвате за всеки аспект от живота си. Тя ще внесе в него и във вас Божествени Първоизворни вибрации и може да ви помага във всяка сфера на съществуването ви, да го осветли и извиси. Да облекчи човешкото ви битие и ежедневие, както и да ви даде тласък за още по-високи Духовни прозрения, постижения и развитие, за разгръщане изцяло пълния ви арсенал от вродена Божественост. Затова решихме да я споделим с вас.

    През цялото време бъдете в пълна осъзнатост на думите, визуализирайте, усещайте и бъдете в непоколебима сигурност, че вашите твърдения са Истина. Ето как звучи тя за работа с физическото ви тяло и вашето здраве:

Бог е Строителят, Създателят на моето физическо тяло.
Аз знам, че Той твори само шедьоври в Чистота и Любов.
Затова моето тяло е Божествен уникат,
един самороден искрящ диамант,
който винаги ми осигурява Светлина, Сила, Мощ
и неизчерпаеми ресурси за абсолютно здраве.

     Представяйте си вашето тяло като един огромен, блестящ диамант с овална форма, който сияе ярко с всички нежни цветове на спектъра, преплетени в едно – червено, оранжево, жълто, синьо, зелено, виолетово, с оттенъци на розово, луминисцентно бяло и леко златисто. Визуализирайте и чувствайте. Позволете на тази обединена вибрация на цветовете и тяхната Светлина и енергия да ви лекува, изпълвайки ви от върха на главата до пръстите на ръцете и краката. Тя изчиства всичко остаряло, тъмно, негативно и вече ненужно във вас и го трансформира, превръщайки го в Себе си, т.е. в Божествена Светлина, Чистота и Любов. През цялото време бъдете фокусирани в Бога и чувствайте Неговото Присъствие и топла прегръдка. Продължете с утвържденията на формулата:

Всеки атом и молекула в мен, всяка моя клетка, тъкан и орган
са великолепно сътворени от Бога в моето физическо тяло.
Те са напълно чисти и здрави.
Моето тяло е жизнено, пречистено, обновено и здраво,
защото сам Бог го прави такова за мен.

     С пълна осъзнатост и убеждение кажете:

Бог е моето здраве!
Бог е моята имунна система!
Затова тя е силна и ме предпазва от всякакви болести.
Бог тече в моята кръв и лимфа!
Неговата Чистота, Светлина и Любов ме изпълват изцяло.

    Продължавайте да чувствате Бога във всяка частичка от Себе си, с абсолютна непоколебимост и Вяра, че Той е с вас и във вас. Бъдете отдадени на този процес, сляти с Бога в Единство и Блаженство.

Бог е моят Лечител, моето лекарство за всичко.
Бог е навсякъде в мен.
Не само в мислите, чувствата и делата ми.
Не само в Съзнанието, психиката, Душата и Висшите ми Аспекти.
Не само в намеренията, стремленията и целите ми.
Той е във всеки квант и вибрация на ефирната ми структура,
в Аурата, чакрите и меридианите.
Във всяка енергийна и Духовна частичка от мен,
както и в моето физическо тяло и земно изражение.
Той е в моя ……………

     И изброявате органите, в които имате проблеми, един по един: (стомах, сърце, черен дроб, черва, кости, стави, гръбнак, мозък, кръвоносни съдове и т.н.)

      Например:

Бог е моето сърце.
Той е в него и то е съвършено и здраво.
Бог е моят черен дроб.
И той е абсолютно чист и здрав и т.н.

   Правете го с твърдото убеждение, че Бог не само е във вас и вашите органи, но Той ги и изгражда, бидейки Част от самите тях. Почти еднозначно на пълната идентичност и сливане на всичко във вас с Него, а не просто Бог като Присъствие. Защото Той е Създателят и Източникът на Първоначалното намерение за сътворението ви. Всичко съществуващо във вас и всичко, което сте вие, са Негова реализирана идея и безусловното ѝ любящо осъществяване чрез Абсолютното Му Съзнание. Щом ние сме в Бога, тогава и Той е в нас и всичко в живота ни е наред. Здрави, спокойни, хармонични, светли, осъзнати, мъдри и любящи сме. Потопени в Светлина, в покоя и блаженството на Духа.

     Можете да използвате тази формула за всяко нещо, което искате да постигнете. Тя не е само за здраве. Например, може да я включите в работата за Духовното си израстване и настояща трансформация, която се случва в Новото Време, за дешифриране на всички Божествени кодове, вложени във вас, които да ви отведат до най-Висшите ви възможни нива на свързаност и Присъствие в Измеренията на Светлината. Ще ви бъде от безценна помощ в отключването на всички ваши Заложби и активиране на целите 12 нишки от човешката ви ДНК. Приложима е, ако се стремите към дълбока вътрешна Чистота, пълна Осъзнатост, Смирение, Мъдрост, Любов, Истина. Също и Изобилие, Благодат, радост, сладост – всички Божествени качества и характеристики. За разгръщане на пълния ви заложен Потенциал по Род и Произход от Първоначалния Дух.

     Ето как би звучала формулата:

Бог е моята Чистота и Аз Съм Чистотата на Бога.

* * *

Бог е моята Любов и Аз Съм Божествената Любов,
проявена във Всичко и навсякъде.

* * *

Бог е Единната, Вечна и Свята Истина
и Аз Съм тази Истина.
Живея в Нея и действам с Нея
за най-Висше Благо и Добро на Всичко и Всички
и във Вечна нейна Прослава, както и на Бога,
който е безусловният ѝ непресъхващ Извор.
Както е в Него, така е и в мен.

* * *

Бог е в мен и аз разгръщам изцяло Него в Себе си,
своята вродена Божественост, с която Той ме е създал
по Свой Образ и Подобие.

     И т.н. за всички други Божествени черти, свойства и притежания, както и за Духовните ви търсения. Оставяме ви, следвайки тази формула, сами да намерите и подредите точните думи, касаещи вашите лични желания и намерения, отнасящи се до съкровената ви връзка с Отеца и онова, към което се стремите. Но винаги не самоцелно, а в името на Бога и чрез Него. Той е този, който дава и чрез нас върши всичко, а ние сме само проводниците. Но това е Велик Дар и Благоволение. Несравнима по своята същност Благословия – да бъдеш удостоен с подобни преживявания на съ-творчество. Да усетиш Силата на Съзиданието и Божествената Творческа енергия как преминават през теб и градят съвършенство и великолепие – т.е. вас, човека, прекрасното Творение на самия Бог и Негово мини-копие, любимо дете и пълнокръвен Изразител на Същността Му.

     Само поискайте, но в постоянна отдаденост на Духа и Светлината в Себе си, без да изгубвате нито за миг връзката си с Бога, следвайки нишките от Светлина, излизащи от Сърцето ви и отвеждащи ви директно в Сърцето на Бога. Колкото повече работите в тази посока, тези нишки от Светлина се превръщат в цели снопове, стволове и магистрали, отвеждащи ви У Дома. Към Родоначалието и Извора, а оттам – във Вечността и Безкрая.

     С много Любов, Селфидона

  P.S. През цялото време не забравяйте да бъдете в дълбока осъзнатост и визуализация, както и да призовавате и чувствате постоянно Бога в Себе си. Желаем ви успех, свързаност и Високи постижения, здраве и просперитет във всяко начинание!

Loading

Share:

4 Comments

  1. Георги Манчев

    Уникално е! И действащо! Благодаря!

  2. Бойка Неделчева

    БЛАГОДАРЯ, Селфидона!!!

  3. Благодаря, Селфидона! Действието и въздействието на тези думи е прекрасно!

  4. Благодаря, Селфидона! Толкова много Дарове ни даваш, безценни, животворящи, променящи, извисяващи. Уникални и така силно въздействащи са и тези формули. Благодаря на Бог, че си сред нас в този момент на Земята! Щастлива съм, че те срещнах!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *