• Архив

ПРИМИРЕНИЕ/СМИРЕНИЕ

     Примирението е безсилие, страх, безличие и невежество, избора да бъдеш жертва, а Смирението е Осъзнатост, Свобода, постигнато Познание и Мъдрост. Примирението е човешко качество, а Смирението е Божествено и носи Духа на Воините на Светлината и на Победителите. Смирението е качество на силния и идва от неговата прозорливост и Мъдрост. Не са смирени тихите, свити, скромни, отстъпчиви, неуки, невежи и страхуващи се хора, а са тези, които мъдро, с разбиране на Истината, смело и свободно изразяват Бог чрез всичко онова, което са, и което правят. Да се надмогне човешкото примирение и страх е всъщност повеждане на Свята битка за и със Себе си, която, водена със Смирение, ражда вашето Възкресение! То е освобождение на Божествения Дух във вас, който тръгва да създава и твори, да лети и пребъдва във Вечността на своята Цялост и Първородство при Бог! Божественият Зародиш, Искрата, заложена във вас, лумва и се разгаря, запалвайки в неудържим буен огън целия ви огромен рождествен Потенциал. Вие се превръщате в Богочовек. Вие сте Богът, защото сте Негово творение, рожба, в която е вложил всичко, което е и самият Той. Детето винаги може да се превърне в Отца си, стига да си спомни и пожелае това!

С обич, Селфидона

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *