• Архив

Послания


ЕНЕРГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА И ПОРТАЛИТЕ      Мили братя и сестри, само преди дни приключи една от най-тежките битки, водени някога в Космически мащаб между Силите на Светлината и мрака.…

Прочетете още…

ЕЗИКА НА СВЕТЛИНАТА      Светлината е Мъдрост и когато изпращаш послания от и в Нейно име, ти не може да си позволяваш да бъдеш хаотичен, повърхностен, а още по-малко…

Прочетете още…

ВЕСТИТЕЛИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ        Когато посланиците на Светлината се обръщат към хората, е нужно да бъдат на Висотата на Нейните вибрации, а те са Съвършенство и това…

Прочетете още…

СТРАСТ/СВОБОДА         Да правите нещо със страст, означава, че сте привързани към това, което вършите, или към самия процес на действие. Във всички случаи има и очакване…

Прочетете още…

ПРИМИРЕНИЕ/СМИРЕНИЕ        Примирението е безсилие, страх, безличие и невежество, избора да бъдеш жертва, а Смирението е Осъзнатост, Свобода, постигнато Познание и Мъдрост. Примирението е човешко качество, а Смирението…

Прочетете още…

ЗА СМИРЕНИЕТО        Смирението е преди всичко приемане, абсолютно, тотално, на всичко, но без да е примирение. То е липсата на каквато и да е привързаност, на оценки…

Прочетете още…

ДЕНЯТ НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ       Днес църквата отбелязва деня на Свети Архангел Михаил. Вие, мили Светлоносци, както и тези, които сте стъпили на Духовния Път, знаете, че той…

Прочетете още…