• Архив

ЖИВОТ И СМИСЪЛ.
БЕЗСМЪРТНАТА ДУША В БЕЗКРАЯ

Защо сме тук, защо живеем – с Душа дарени и чрез нея проявени?!
Има въпроси, които трябва да се зададат, неща, които да се случат, събития, през които да се премине.
Има хора, които трябва да се срещнат, моменти, които да се изживеят.
Уроци, които да се научат, опит да се трупа, Път да се извърви, отговори да дойдат.
Осъзнавания, прозрения, озарения… Разтърсващи дълбоки катарзиси и изчиствания, трасиращи нови Посоки и Висини.
Промяна да настъпва – Бог в нас да се разгръща, към Светлината да вървим, огрени и проникнати от нея, в Любовта потопени, достигащи Мъдрост, откривайки Истината и проявяващи Духа, който сме и всичките му Потенциали.
Развиващи своята Божественост и закотвящи нейните качества и Автентичност.
В стремеж към Чистота и  безупречност, в пълна отдаденост и полет.

Лети Душата, лети към своя Дом и Изначалие, към своето Първородство и Изконен Произход. Свободна, волна, устремена, но не в хаотичен екстаз и емоционалност, а в покой и хармоничност, в пълна синхронност с Божествения ред и порядък, Промисъл и Воля.

Това е! Тя е вечният странник – пътешественик в Недрата на Вселенските многобройни измерения, енергии и техните дълбини, ширини, висоти.
Безброй върхове за изследване и проучване я чакат. Растеж, развитие, обогатяване.
Завръщане!
Завръщане към Божественото Себе, Първичното Ядро, Зародиша на Сътворението.
Към Вечността и своето Безсмъртие.
Към Всеобщото, Единното Начало, към Центъра – Сърцето на Бащата/Майка.
Към Естеството на Искрата Изначална, която е вродената ѝ идентичност, откъсната от Огъня Първичен – живот даряващ и създаващ. Изпълващ със Съзнание и разум, за да се нявга пак намерим и открием, Съществото свое разпознаем и си спомним.
И Душите – блеснали Искри, да се възродят отново и се слеят с Бога, в Лоното Любящо да се приютят и затрептят в безкрайна и дълбока Заедност.  

Великолепие! Вълшебство! Блаженство, сладост, нектар за Душата и Същността ни! В това е красотата и смисълът на всеки един от поредните ни човешки животи!
Живей! Живей и Бъди!

С Благослов, Селфидона

Loading

Share:

One Comment

  1. Прекрасно вдъхновение и точно разяснение.
    Чудни думи Истината ни разкриват, полетът безкраен ясно навигират!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *