• Архив

КАК ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ПЪТУВАНЕТО КЪМ СЕБЕ СИ И ДА РАЗБЕРЕТЕ СМИСЪЛА МУ.
ФОКУС ВЪРХУ ВАШИЯ ЛИЧЕН ВЪТРЕШЕН СВЯТ

734761_939775426099282_8352738469788250376_n

     Когато еволюирате, външният свят се стеснява, но вътрешният расте. Първо освобождавате своя личен външен свят от илюзията, променяте най-напред кръгозора и енергиите, които властват там. Под външен ваш свят имаме предвид не триизмерната действителност около вас, а вашите нагласи, възгледи и вярвания, които проявявате в нея, и чрез които живеете във външния Общ свят. Вашето участие в него с всичко онова, което сте и правите там, действайки, вълнувайки се, живеейки, формира вашия личен външен свят. Когато той започне да се стеснява, т.е. вие все по-малко да присъствате в него, тогава започва да расте вътрешният ви свят. И така, постепенно като изчезват желанията ви едно по едно, за най-различни неща, и вашето пребиваване в този външен Общ свят намалява. Това стеснява кръга на собствения ви такъв, но пък разширява хоризонтите на вътрешния, защото в него започвате да сте, да ви има повече, отколкото в другия. Естествено е да укрепва, да се развива и разширява този ваш вътрешен свят. Така постепенно и дори неусетно, но осъзнато, стигате до Просветлението. Този Път към Него е приложим за сегашния етап от развитие на човечеството, защото то се намира в преходен стадий към истинското си Присъствие в Творението. Следва сливане и уеднаквяване на вътрешния личен с външния Общ свят, при което изчезва необходимостта от външен личен такъв. Той е просто приспособление, дадено ви от Бог, за да улесни живота ви в прехода към Истинския. Няма да имате тази необходимост да вършите нещо, да действате и бъдете в Общия външен свят, чрез ваш личен такъв, който е всъщност света на желанията и илюзията. Той се задвижва само от тях и техните слуги – егото, амбициите, привързаностите, зависимостите, пристрастяванията и пристрастията.

     Този свят, дори и в най-добрите си и хуманни изяви, е заробващ свят. Колкото и прекрасни неща да вършите в него и да се случват там, вие стоите, защото ви харесва, удобно е, уютно, гали сетивата, емоциите ви, всичко, цялата ви човешка природа, пък било и нейния най-светъл вариант. Но не и по други причини. Излизайки от това ниво, вие всъщност надскачате именно човешката си природа и ставате Бого-човек. За да съществувате, присъствате в Божественото Творение, не ви е нужна такава човешка опора, патерица, на която да се облегнете. Надмогвайки я, проявявате и разкривате не само вътрешната си Сила, но и навлизате в Истинската Божествена Реалност, а тя е във вашия вътрешен личен свят. Следващата най-величава стъпка, която едно Същество може изобщо да направи, е да се посвети в служба на това – постигнатия Божествен вътрешен свят да стане Общ външен. Свят, в който всички да живеят в Божествената Реалност, чрез онова, което я определя, и което носи тя като начин на съществуване.

     Идеята е, това, което е вътре във вас, с цялата му Светлина, Мъдрост и Любов, да изгрее и изпълни изцяло Общия външен свят. Но това може да стане, само когато определен брой хора са готови и го направят и то по начин, лишен от заблуди, за да се проявят Истината и Духовната енергия на Висшия План.

     Именно оттук започва работата на всички Велики Учители и Мъдреци. Постигнали Истината, те я раздават, учат как всеки да свие първо личния си външен свят, да постигне Божествения, този вътре в Себе си и след това в Единение, всички заедно, да сътворяват Общия, в който да живеят в Мир, Единство и Любов. В благоденствие, изобилие, щастие, радост и просперитет. Само така това се постига в условията, в които сега съществуват човешката раса и цивилизация. Не чрез борба и не чрез измислици на ума за духовност, привнесена наготово отвън, от други цивилизации, или чрез работа с хората за промяна на външния им личен свят, който е този на конкретните действия, прояви и присъствие, воден от човешки стремежи и идеи за това. Не чрез задължителни изяви в Общия външен и непременното ви присъствие там. Особено пък на всяка цена. Всеки има свои задачи и Път, определени от Бог в съгласие с Висшия Аз и Душата на Съществото ви, че ще го следвате. Душата се грижи вие да узнаете това и да ви напомня постоянно какъв Път сте избрали, преди да се родите тук във въплъщение като човек. Дали я чувате и слушате е друг въпрос. И дали винаги разбирате правилно това, което ви говори, или само онова, което ви се иска, подвластни на човешката си природа, също. А тя се движи от нисшия аз, от егото, амбициите, заблудите, страховете, от инстинктите за оцеляване и продължение на рода, за да ви има, да съществувате чрез наследниците си във физическия свят, без да давате предимство на истински значимото, онова в Духовния Свят. Това някои наричат животинско начало, но то е твърде примитивно и не бихме го използвали. Човекът е по-Висше Създание, дори и в този си най-нисш аспект. За другия, Висшия, разбрахте, надяваме се.

     И така, Пътят е чрез заличаване на егото, преодоляване на нисшия аз и последващо сътворчество и съединяване с Душата. След това спомняне на собственото си предназначение и причини за идване на Земята. Не ги приемайте непременно буквално, а като вътрешно усещане за нещо, за което сте призвани. Тогава цялостното ви Същество и житейски Път ви тласкат винаги към това, и рано, или късно, разбирате какво е. Но само ако сте изчистили напълно егото, ще бъдете в Истината. В противен случай има опасност то да ви подведе, и повярвайте, го прави много успешно и хитро. Вменява ви неща, които не сте избирали да правите и ви поставя на места, които никой – нито Душата ви, нито Висшия ви Аз, наставниците, или Бог, са предвиждали за вас. А щом не са, вие и не сте призвани за тях. И единственото спасение е задълбочаване и вглъбяване в себе си, разговори с Душата за преосмисляне на живота и Пътя ви и следване на собствената ви Мисия. Чак, когато изчистите неяснотите и се справите с всичко това, може да се насочите към вашия вътрешен личен свят изцяло. Да го осъществявате и разгръщате, за да се закотвят там завинаги Светлината и Любовта. Да властва Истината, да седне на Трона си като Властелин, който познава само едно – Бог. Да откриете Зародиша на Божествената си Същност, който, разпознавайки Себе си, ще ви отведе до Неговия Олтар.

     Всичко друго, мили приятели, са огромните илюзии на вашия Свят и на иначе прекрасните ви човешки същности, които обаче все още не са извървели Големия Път. И всяка илюзия за постигнати Мъдрост, Светлина и Любов, остава в недрата на човешкия ви ум и в енергиите на триизмерния Свят. Блокират растежа, Истинския Възход.

     Надяваме се това наше послание да ви накара да се вглъбите и навлезете дълбоко в своя вътрешен свят, а не отново, чрез атрибутите на външния, да искате да чувате само красиви, но приспиващи ви слова. Красивото не е това, което виждат очите ви, нито само онова, което чувстват човешките ви личности. Красотата, хармонията, Любовта и мира са вибрации, а не поведение, думи, желания, чувства и емоции. Те извират дълбоко от Божественото Начало на всеки, но само постигналият го знае. И единствено онзи, който е в него и живее така, може да дава напътствия и разказва за това. Другото е илюзия. Пореден неин капан, в който дано не сте попаднали точно вие, четящите тези редове. А ако сте, надяваме се Просветлението скоро да ви озари! За да влезем в Битието на Бога заедно, човешката раса, обединена в Едно, и ние, вашите Духовни братя и сестри. И това да пребъдва във Вечността със Светлината и Любовта на Обединените ни Сърца!

     С много Любов, Командир Ащар, Същества от Арктур, Извисени Вселенски Учители и Селфидона

Loading

Share:

One Comment

  1. Мария А.Р.

    Благодаря отново за поредния наръчник по пътя.Следвайки всичко описано в посланието,ние много по-лесно ще вървим напред и виждаме капаните,които ни заобикалят.А те не са малко.Благодаря за любовта и разбирането,за липсата на укор.Вдъхновяващо е!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *