• Архив

НОВИЯТ НЕБЕСЕН ПОРТАЛ –
ГРАНДИОЗЕН, ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ
12.12.2022

От днес започна реалното действие на Новия Небесен Портал, който се отвори на 12.12.2022 година. Той носи със себе си уникална Божествена енергия и нейното вливане ще продължи до 01.01.2023г. на определени фази и периоди със засилване и затихване на енергията.

Ако приравните цифрите на двете дати към едно число, на първата се получава 12, а на втората – 9. Дори и в това има заложен съществен смисъл. Знаете, че нищо в този Свят не е случайно и всичко е по Божествен Промисъл.

Стартирането на Новия Портал и неговото приключване също са знакови. Числото 12 е Божествено и отбелязва измерението на Бога, на Неговото Абсолютно Аз Съм Присъствие, което с този Портал започва да се проявява сега на Земята. А 9 е окончателно завършване, край на някакъв етап. Това е безапелационният финал на всичко старо и навлизането на човечеството в Новата Ера, тази на неговото Духовно, Божествено Възраждане.

Велико събитие, преломно. Не просто знаково и абсолютно уникално, а може би най-важното и значимо за човешката раса, откакто тя съществува на тази Планета.

Вероятно звучи пресилено, но това е Истината. Новите Процеси, които ще започнат да се случват във вашата Реалност, се отключват с пълна сила и категоричност точно сега.

Това е Прелом, Възход, преобръщане. Ставащото на енергийно и Духовно ниво, е нещо небивало и невиждано досега на Земята за човеците.

Отваря се Грандиозен Небесен Портал – тежки, Златни, големи Порти, които досега бяха заключени, залостени за вас по ред многобройни причини, за които толкова е говорено и вие вече ги знаете.

И да, мили мои, в своята Еволюция стигнахте дотук, до това Съдбовно Вселенско събитие. Днес то се отбелязва в Духовния Свят като Голям Празник на Духа и Съществата от Светлина изобщо, не само за човеците. Вселената е на път да стане Единна, човешкият род да се влее в Светлината на Божествения Свят и това предизвиква огромна радост във всяко Сърце във Всемира.

Това е Причастие, обредно приемане във Висшите Духовни Сфери на човешките Души, грандиозното им Завръщане У Дома. Няма вече забрани, няма ключалки, които да не могат да се отварят пред вас, няма неотворени Врати за Висшите Селения – всеки може да полети и да бъде там, за където е готов, от 5-то измерение нагоре.

Има хора, макар все още единици, но които се сливат дори с най-високите нива на Божественото Присъствие – 11-то и 12-то измерение. 12-то е сливането с Бога, а най-Висшето, което формално обозначаваме като 13-то, или по-точно абсолютната нула (както и да го наречем, все е вярно), е Центърът, Началото на Всичко, Ядрото на Първоизточника. Там е Завръщането в Изначалието за няколко много Извисени Духове, присъстващи сега като човеци на Земята. Но постигнатото дори и от един, вече е Притежание на всички, защото сме Едно. Наградата и Славата е не за неколцина, а и за целия човешки род. И точно в това беше Смисълът толкова много Висши Същества да се инкарнират на Земята в човешки тела. И Задачата е успешно изпълнена.

Навлизате в напълно Нов фотонен пояс. Земята се придвижва изцяло в 5-то измерение заедно с всичко живо на нея, че и по-нагоре за готовите.

Ликувай, човечество! Радвайте се, хора!

Абсолютен Триумф и Апотеоз на Духа и вашата Божественост. И се осъществява точно сега!

Велик Миг, дълго чакан, извоюван по право, макар и с много превратности по дългия и нелек Път на Възхода. Труден Път извървяхте, скъпи приятели, но успяхте. Влязохте в Лоното на Светлината, Чистотата, Всемирната Любов, Мъдрост, Сила на Духа и Абсолютната Истина. Това са петте основни Божествени Проявления, които трябваше да разгърнете във Времето и вие го направихте.

Е, да, все още не еднакво, всеки един в своята степен на развитие, но важното е, че вибрациите им сега не само ви докосват, а и навлизат във вас. Вече не просто изчистват, а помитат с ураганна Мощ всички остатъци на остарялата парадигма, на кармата, невежеството, закостенелите догми и статуквото. Прочистват и променят из основи ума и разтърсват човешкото его, за да ги трансформират във Висшите им форми – Съзнание и Единство. В Любов и разбиране за Цялост и глобалност, а не зацикляне във възгледите за самостоятелна единица, обслужваща само своята индивидуалност в битки за оцеляване и човешки просперитет.

Всичко това вече все повече остава на заден план и ще ви завладява чувството за неделима Част от Едно Велико Божествено Единение, ще осъзнавате все по-ясно, че всеки от вас има своя Мисия и задачи и носи съответната отговорност за това Единно Цяло, а не само за себе си и най-близките.

„Обичай ближния, както себе си“ – ще се разгръща в цялата си красота и сила и Любов ще се излива от Сърцето на всеки към всичко и всеки. Енергията във вашия Свят се променя тотално. И колкото и да не го виждате все още в ежедневието си, това се случва и скоро ще се материализира, променяйки и най-малките детайли.

Във всички сфери – социални, политически, финансови, икономически, държавни и обществени структури, взаимоотношения между хората във всеки аспект, ще настъпи тотално, повсеместно преобръщане и пренареждане. Божественият Огън ще навлезе и ще изпепели всичко, което не е по Божествените правила, норми и Принципи. Ще възтържествува Божествената Справедливост във всички слоеве на живота. Започва изграждането на Новия Свят и Новата Земя като Светъл, мирен и хармоничен Дом за всяко Създание на нея, включително за растителния и животинския свят. Ще разцъфнат Душите и Съзнанията, ще се въздигнат до своите Небесни Висоти и Истинският Рай ще дойде на Земята, толкова бленуван и дълго чакан.

Новият Живот е на Прага ви, отключи се Вратата за него. Време е вече да влезете през нея. Променяйте се, развивайте се, въздигайте се в Духа, а не толкова в материята и нещата ще се случат, както поотделно за вас, така и за цялото човечество. Променяйте възприятията, възгледите, приоритетите си според Божествените Принципи. Просветлявайте своите мисли, емоции и чувства и да бъдат Божествено благословени делата ви, а не хаотични и егоцентрични. Позволете на всички Божествени кодове и Потенциали във вас да се отворят, да изгреят присъщите ви по Рождение Висши качества и добродетели. Разширявайте обхвата на вашето Съзнание постоянно и му позволете да се издига все по-нагоре, високо, високо и да се разгръща в Нови Посоки и Хоризонти.

Всички Сили на Светлината сега са във възторжен Поход, за да се сбъдне предопределеното, което Бог отреди за човеците. И то няма как да не стане, защото е Волята на Бог, Неговата начертана Посока. Преди време Той протегна Бащината си Любяща ръка и благослови човешкия род, обви го в Мантия на Свята Закрила. Поднесе му най-ценния Дар – този на Възхода и Великото Триумфално Завръщане У Дома.

И човечеството тръгна по Пътя – хилядолетия бавно, но славно, напредваше с Божията подкрепа и Водачество. По всякакъв начин тук беше Неговата помощ и мъдро, любящо Ръководство, всевъзможни способи бяха използвани по най-точен начин, в най-точното време и място.

Хиляди Божествени Пратеници, Посланици на Духа идваха и идват на Земята. А днес са огромна непобедима Армада и всички са обединени в ролята си да изпълняват Заръките и Волята на Бога! Затова Порталът 12.12.2022 е Единствен досега като Духовно-енергийно събитие. Той е най-същественият до този момент, защото енергията, която носи и се влива тук, е директно от самия Бог. Огън от Неговия Огън, честотите на Неговото Дихание, вибрациите на Неговата вътрешна Светлина и енергията на Неговата Мощ, Любов, Мъдрост и Единствена Абсолютна Истина!

Множество Светли Духове, Ангели и Воини на Светлината идваха и си отиваха. Мнозина са тук и днес. В момента на Планетата е събрано цялото Кралско Воинство на Светлината – Свети Могъщи Духове, преродени отново, други за първи път, но обединени в Една Свещена Мисия за изпълнение на Божия Промисъл и Бащиния Му Завет, с които Той ориса човешкия род още при Сътворението му – отредено е по Божията Воля човечеството да бъде Извисена, Светлинна Вселенска раса.

И това е така! И ще бъде!

Никой не може да спре този Процес!

Влезте през Новия Небесен Портал с пълното Осъзнаване Кои Сте и накъде вървите. С пълната отдаденост на своя Еволюционен скок, с огромна Любов и Благодарност към Татко Бог и всички Светли Присъствия на Земята и в енергийното ѝ пространство, пребивавали през вековната човешка история. Поклон вам, Светли Божии Емисари!

Днес е Ден на Равносметка, на Любов и Благодарност. Днес е Ден на Възцаряване и Триумфалното изгряване на вашата Божественост и Истинска Същност, на вашето Духовно Естество по Изначалие и Първородство. И като че ли всичко това не беше достатъчно за Върховния Празник, та Бог сам реши и прояви Величавата си Милост и Благост към вас, изливайки най-щедрия си Дар – собственото си Присъствие.

Да, мили хора, за първи път Божествената енергия от Ядрото на Извечния, Първосъщностен Божествен Огън, сега се излива като Манна Небесна във вашия Свят. Огън, пречистващ и изгарящ всичко тъмно, лъжовно, фалшиво, нечисто, старо, но не като при Содом и Гомор, а като Благословия и Благодат, защото човечеството успя и извоюва този щедър, любящ, Божествен Дар.

Мили мои, сам Бог слиза на Земята и ще възцари Порядък, Хармония и Мир. Божествена Любов, Мъдрост и Сила ще се леят от човешките Души и Сърца, а Пътят в Божествената Истина ще е ярък и Светъл, начертан от самата сияйна Божия ръка. И който тръгне по Него, ще влезе в Царството Божие, ще се въздигне до неподозирани Висоти, нещата ще се случват по-бързо отвсякога. Щом ние сме с Бог и Той е с нас, друг вариант няма.

Божествен Огън и потоци Изначална Светлина като енергийна лава ще залеят хората, Земята и пространството около нея. Отзвукът на това уникално Събитие ще отекне и в цялата Слънчева Галактика и в Единната Вселена. Огънят на Божествената Правда и Истина, Светлината на Първоизточника, Любовта от Центъра на Сърцето на Бога, Неговата Мъдрост, Мощ, Великолепие и Слава величаво ще шестват по тази Планета и нищо и никой не може да ги спре.

Не просто шанс, а Велика Божествена Милост и Щедрост се дава на всеки човек, не го пропускайте, хора! Вървете по Пътя на Светлината, хванете здраво Бог за ръка и не се отделяйте от Него. Посветете се на Делото и Волята Му и това на собственото си самоосъществяване като Божествено Създание.

Стартът е даден и оттук насетне предстои тоталната Промяна на човека като Същество, въздигане на Душата в по-висшите ѝ Проекции и тяхното слизане и изразяване на Земята в човешките тела. Пълното отваряне на Сърцето и внедряването на Божествената Всемирна Любов в него. Космическо изстрелване на Съзнанието във Висините, абсолютното разширяване на човешкото Проявление във всичките му Сфери, навлизането на човеците в Единствената, Божествената Истина. Цялостна трансформация и пренастройване на всичко, свързано със Земята, с нейното позициониране във Вселената, както и с начина на живот и Присъствие на всички Създания, пребиваващи на нея.

Тези Процеси се отключват сега и ще продължат години във времето напред до пълния повсеместен Възход на Планетата Земя и човечеството. Промяната ще се осъществява постепенно на етапи, според това, кой докъде е стигнал и какво трябва да преработва, за да изгрее като своето Изначално Божествено Аз Съм. От вас се изисква следване на тази Директива и осъзната, постоянна Духовна работа и вливане в Потока на Новите енергии от Новия Небесен Портал.

Вие сте в Преход към Космическо Вселенско Съзнание, осъзнало и реализирало се като такова.
Вие сте Светлина! Вие сте Любов, Мъдрост и Сила!
И навлизате в Истината!
Вие сте Богове в действие и Проявление!
Бъдете! Во веки веков!

Обичаме ви безмерно с Небесна Любов! Завинаги!

Ваши Архангел Михаил и Селфидона

Loading

Share:

2 Comments

  1. Ликуват човешките Души! Величав Възход и завръщане в Светлината и Единното Цяло! Безкрайно благодарим скъпи Селфидона, Архангел Михаил, всички Посланици на Светлината и Татко Бог! Да бъде! Амин!

  2. Чета, препрочитам и се потапям изцяло в това послание! То идва като потвърждение на усещанията на душата и дава земен облик на процесите, които докосват съществата! Единство, Единение! Време е да излезем от малкия, дребен кръг на човешкото, отделено съзнание и да се влеем в този безкраен, светъл, сияен поток, защото това е истинският живот! Това е същината, това е нашият Дом! Благодаря ти, Селфидона отново, че сваляш небесата на Земята и обличаш в думи, всичко що е видно за сърцата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *