• Архив

ЧОВЕКЪТ, ПОСТИГНАЛ МАЙСТОРСТВОТО В СВЕТЛИНАТА

майстор 3

     Отговорите на всички въпроси са във вас. Но всеки въпрос има само един верен и точен отговор, който е най-правилният от гледна точка на Божествената Истина и е за вашето най-Висше Благо и Добро, съобразено с еволюцията ви като Същество по принцип. И вашата Същност го знае, защото Тя е тази, която кореспондира с Първоизточника, откъдето идва всичко. В Него е цялото Знание и всички отговори. Затова, ако се вглъбите и изключите всякакви човешки мисли, емоции и чувства, свързани с даден проблем и въпросите, които ви вълнуват, ще откриете отговора. И това е валидно абсолютно за всичко в живота ви, и за най-дребното всекидневно, което ви съпътства и занимава. Човек трябва да се научи така да живее и невъзмутимо да подхожда към ситуациите, които идват, носещи му грижи и безпокойства. Когато навлизате навътре в Себе си и притихвате, вие започвате да общувате с Божествената си Същност. И колкото по-дълбоко стигате, толкова по-ясно и категорично се свързвате с Нея, с Божественото Ядро във вас. Тогава всяко нещо в живота ви идва на мястото си, такова, каквото е правилно според Бог и отговаря на избора и Плана на Душата ви, който Тя е направила, преди да се инкарнирате на Земята. Тя е тази, която според свободната воля и правото на избор, които са ѝ дадени, е планирала настоящия ви живот. Душите са мъдри, Те винаги знаят кое е най-точното и правилното за вас и носят отговорите, които са ви нужни сега. Те са наясно каква е Посоката на развитието ви, защото сами са го заложили и съответно носят решенията за всички възникнали трудности и изпитания. Но в повечето случаи, за жалост, хората не са свързани с Душите си, не могат да чуват техните напътствия и тръгват сами да избират какво да правят, затова и често грешат. Без водачеството на Душата, човек винаги може да сбърка. Няма да сгреши само онзи, който е достигнал високо ниво на общуване със своята Душа и дори с по-Висшите си от Нея Части. Следвайки Душата си, вие се справяте със земното си съществуване леко и безпрепятствено, но без да надскачате човешкото си ниво. За да преминете в по-високите си състояния на Пребиваване и Присъствие в Божествената Реалност, би трябвало да последвате своите по-Висши Аспекти, тези над нивото на Душата ви.

     Вашата Висша Същност и Нейното ръководство, информацията, която ви дава, са най-истинския и верен Пътеводител за вас. И той е винаги синхронизиран с Волята и Замисъла на Бог. А когато вие ги получавате чрез своя Висш Аз и ги следвате, всъщност следвате Бог и изпълнявате Неговите Повели и Заръки. Съзнанието ви дотолкова е извисено, че не отчитате своя собствена воля и не тръгвате нея да изпълнявате, защото просто вече нямате такава. Личната ви човешка воля се е сляла с тази на Бога, Неговата е и ваша. Вие желаете това, което Бог желае и виждате, което Той вижда. Това не е подчинение, а усещане на нещата по същия начин. Не сте сляпо доверил се човек, макар и на Бог, а сте прогледнал и осъзнат Мъдрец, Негов пълновластен Наследник и Изразител. И не смятате, че сте лишени от свободен избор по този начин, а напротив. Вие толкова сте израснали, че вашите собствени избори и решения се припокриват с тези на Бог, желанията и стремежите ви – също.

     Постигнали сте Майсторството, което ви дарява със Свобода, Знания, прозорливост, далновидност и гъвкавост във вземането на решения за себе си и нещата от живота ви. Онова Майсторство, което издига изборите ви на други висоти и ви препраща в нови измерения на съществуване, различно от обикновеното човешко. С всеки свой избор, приоритет, действие, вие се доближавате все повече до Бог и следвате Неговия Замисъл, но всъщност и своя собствен План, направен от Душата ви, но съобразен с целите на Съществото ви от Светлина и на Създателя. И вече нямате нужда от пряк наставник по Пътя, какъвто се явява Душата ви. Постигналият Майсторството се е слял с Нея и е станал сам водач на Себе си, както и за останалите. Той вече е добил цялото Знание и има отговорите на всички въпроси. Това е едно уникално състояние, което е почти невъзможно да бъде обяснено с човешки думи. А и е трудно да бъде възприето и асимилирано от човешкия ум. Единствено когато сте в него, знаете за какво точно става дума и само, който го е постигнал, може да го проумее и разбере друг такъв човек.

     Човешкият мозък не е в състояние да обработва голямо количество информация, подадена му наведнъж. От Духовния Свят тя постъпва под формата на енергийни кодове, шифри и настройки, които са огромни информационни пакети, несвойствени и по принцип трудно усвояеми от човешкия мозък. Но когато някой е постигнал нивото на Майстора, той на практика вече е Бого-човек. Цялата му енергийна система работи на друго ниво и с други обороти, а Съзнанието е с много широк обхват, нехарактерен за човешкия ум и интелект. По тази причина Майсторът е способен да приеме и усвои огромния поток от знания и информация, които навлизат в неговия мозък. Но той вече не го прави само чрез него, а информацията се улавя и обработва на вибрационно ниво още в Съзнанието, което е енергия, а не физически субстрат. Така енергията се улавя от енергия и се разшифрова само от нея, друг не може да го направи. Светлината улавя Светлинните информационни пакети и само Тя е в състояние да ги разкодира и поднесе, готови за усвояване от материята, каквато се явява мозъкът. Но просветленият мозък се е превърнал в одухотворена материя, вибрираща във високи октави, затова вече може и сам да прави това. Тогава и умът е съответно производно на високовибриращото Съзнание и мозък, и също става различен – продукт на Светлината. И като такъв е способен да я предаде точно, без да сгреши, обличайки я в човешка форма – в език и думи. Тогава във всички тях се съдържат енергията и кодовете на Светлината, които достигат до тези, които слушат, или четат, проникват в тях, внедряват се и впоследствие разтварят Съществата им и ги променят. Когато Светлината срещне Светлина, става точно така. Когато вашата порасне и повиши вибрациите си достатъчно, Тя сама задейства отварянето на внедрилите се кодове от Истинската Божествена информация, която ви е достигнала. Преди това, е невъзможно да се случи. Шифърът е вътре във вас, но стои непробуден, непокътнат и неактивиран.

     Ако постъпващата информация не е от Първоизвора, в нея не се съдържа и не се усеща енергия и мощ. Тя не докосва дълбоко Сърцата, защото не кореспондира с тях. Във вашето Сърдечно пространство е вложен кодът на Истината чрез Първозародишната Божествена Искра и когато Сърцата ви са чисти, искрени, непредубедени и открити, а към тях идва истинска информация от Светлината, те я улавят чрез вибрацията на този код в тях и това се усеща. Да, при всеки по различен начин, но винаги с някакво силно, често затрогващо чувство – умиление, вълнение, дори събуждане на спомен, на нещо дълбоко във вас, което сякаш винаги сте знаели, но сте го забравили и сега си припомняте. Това е енергията от Дома, тази на Светлината, на Отеца и Неговата Истина, Мъдрост и Любов. Повикът на Съществото ви, зовът на собствената ви Душа и Светлинен Аз и вие го чувате чрез Сърцето си. Вслушайте се в него и му се доверете, вижте какво има да ви каже.

     Когато постигнете Майсторството, дори физическите ви структури се променят. Вашите клетки, цялото ви тяло, всяка негова молекула и атом започва да работи и реагира по нов начин. Всичко е различно. Светлината е проникнала дълбоко във всяка частица и фибра на Съществото ви, закотвила се е трайно и всяко нещо във вас живее и действа чрез Нея. Тя е зарядът и горивото, а то е с Божествено начало и идва от неизчерпаемия Първоизвор. Задвижва и захранва непрестанно тялото, енергийната система, живот и съществуване на Майстора, поддържа го и дори увеличава неговия капацитет и усилва потенциала му. Това е неспирен процес, вечен, безкраен и касае цялата Природа и Същност на достигналия Майсторството. Той отдавна е надскочил човека в себе си и се е превърнал напълно в Божеството, което е по Рождение. Но тъй като все още е в човешко земно тяло, става своеобразен въплътен Владика на Светлината. Владика означава Същество, което не само е интегрирало изцяло и осъществило в Себе си Светлината, но и знае как, а и умее да я насочва и управлява за свое и на всички най-Висше Благо и Добро.

     В името на и за Цялото, за неговия Просперитет и всеобщ Възход.

     С Любов към вас и пожелание за постигане на Майсторство, от Селфидона и Санат Кумара

Санат Кумара

майстор 2

Loading

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *