• Архив

Послания


НОВИЯТ ПОРТАЛ ОТВАРЯ ИЗВИСЕНИТЕ НИВА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО. РАЗГРЪЩАТ СЕ БЕЗКРАЙНИТЕ ВРОДЕНИ ПОТЕНЦИАЛИ НА СОБСТВЕНАТА НИ БОЖЕСТВЕНОСТ      Поредният Портал, който се отвори на 08.08.2016г., донесе енергии, чрез които…

Прочетете още…

ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МАЙКА МАРИЯ В ДЕНЯ НА НЕЙНОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ Благодатна Майко Марийо, Благословен е Мигът, в който ти слезе на Земята и я озари със своето Присъствие и…

Прочетете още…

ПРОЯВЕНАТА БОЖЕСТВЕНОСТ      Да, пробуждат се Душите човешки. И Светлина бликва чрез тях и изпълва Света ви, залива Земята, собствените ви физически тела. Променят се структури, органи, клетки, аури, мисли…

Прочетете още…

ИСТИНАТА ЗА ЧОВЕШКИЯ ПЪТ, ИЗВЪРВЯН С ЧИСТОТА. НУЖНО ЛИ НИ Е ЕГОТО?!      Да, мила моя дъще, вие всички трябва да се обичате, да се подкрепяте, да си прощавате, това…

Прочетете още…

ВЕЛИКОТО ПЪТУВАНЕ КЪМ БОГ И КЪМ СЕБЕ СИ. НЕИЗБЕЖНАТА ПРОМЯНА      Когато категорично чуете повика на своята Същност от Светлина, а не на човешката си личност, която се е оформила…

Прочетете още…

ПОСЛАНИЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ ЗА ИСТИНАТА      Истината не се открива лесно и изисква да ѝ се посветиш изцяло. Това включва откази от много неща, дори лишения и жертви. А…

Прочетете още…

КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ЧОВЕШКИТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ И СТРЕМЕЖИ В БОЖЕСТВЕН ПЪТ, ЦЕЛ И ПОСОКА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ШАБЛОННИ НАГЛАСИ, ПРЕДСТАВИ И СТЕРЕОТИПИ      Хората постоянно изискват, претендират за разни неща, стремят…

Прочетете още…

БОГЪТ В НАС, ОНЕЗИ, КОИТО СА ГО ПОСТИГНАЛИ, ЧОВЕЧЕСТВОТО И НОВИЯ МЕСИЯ      Знайте, че никой не е по-велик от другите. Затова не възхвалявайте, не издигайте кумири, не градете пиедестали,…

Прочетете още…

ТЪМНАТА СТРАНА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НУЛЕВАТА ТОЧКА И СЪЗНАНИЕТО, ДОСТИГНАЛО БОГА      Пълната Хармония и Баланс всъщност са Нулевата точка, Завръщането към Първоначалното ви Божествено Себе, откъдето няма къде повече…

Прочетете още…