• Архив

ВРЕМЕ Е ДА СЪТВОРИТЕ ВАШАТА НОВА РЕАЛНОСТ –

ИСТИНСКАТА, БОЖЕСТВЕНАТА

Постоянно говорим, че в Новата Епоха във вашия Свят и живот, както и в самите вас, ще настъпят големи трансформации и промени, които са резултат от по-Високото ви вече ниво на съществуване и вибриране на всяка част от Съществото ви – физическите тела, клетките, всеки атом, всеки фотон, всяка материална и енергийна частичка от вас. С една дума – всичко.

Тези процеси вървят успоредно и се случват постепенно, но има такива, които са изнесени на преден план, за да дадат Големия старт на тази Всеобща Промяна, за която говорим. И всичко започва със Съзнанието, там е ключът на Промяната и след това преминава през Сърцето, където се преработва окончателно, закотвя и после излъчва навън. По този начин вие предавате енергията на останалите и преобразувате и целия енергиен фон на вашата Земна реалност.

В целия този глобален и мащабен Процес има неща, които са приоритетни за промяна, защото са твърде остарели и вече не резонират с Новите Планетарни и Човешки честоти, които ви издигат в по-Високите Духовни измерения. И това са инертните навици, възгледи, вярвания, представи, възприятия и схващания, които все още присъстват.

Разбира се, най-голямата пречка за вашето Духовно израстване са егото и човешкият ум, който му служи и интерпретира, наглася нещата според своите остарели разбирания. А егото от хилядолетия здраво е заседнало в човека и сега, с цената на всичко, не иска да напусне своите позиции и да ви освободи, защото знае, че без него, вие ще полетите изцяло към Духа, а то неизбежно постепенно ще загине.

Егото е най-страшният бич за човечеството днес. Но има и други, съпътстващи го, неразривно сраснали се с него, защото са негово следствие и плодове. И на първо място идва страданието, за което сега ще поговорим и ще го обясним от Духовна и Божествена гледна точка. След това е страхът във всичките му аспекти, вашите животи са изпълнени с всякакви страхове, това е неоспорим факт.

А там, където е Бог, страх няма. И тази е тенденцията, която трябва да поемете за вашата Промяна – да се освободите от всякакви страхове, засилвайки още повече Вярата си, развивайки Мъдростта и Любовта във вас, знаейки, че всичко се движи и подрежда по най-Висш Божествен План и Воля и всичко винаги е за най-Висше Благо и Добро. Божествено правилно и справедливо и безпристрастно, изпълнено с огромната Безусловна Божествена Любов, Мъдрост, Милост и Истина.

Досега страданието беше неизбежна част от човешкия Свят и живот. Често го възприемахте като показател за това, че сте се отклонили от Пътя.

Мислихте, че то идва, когато сте се отдалечили от Бога и ви се дава като урок. Смятахте, че Бог ви го праща – или като изпитание, или за да ви научи на нещо, даже като Дар, за да ви пречисти и извиси, или като отработване на карма. За вас то беше и учител, и коректив. Вие възприемахте страданието като реално съществуващо и нещо напълно естествено.

Истина е, че то много пъти е водило до дълбоки Душевни катарзиси, защото в най-тежките си и трудни моменти, човек започва да прави равносметка на живота си и неговия смисъл, но не страданието вършеше за вас това, а Душата ви говореше в такива моменти. То просто беше пусковият механизъм, който отвличаше ума ви от твърде материалните и триизмерни неща във вашия живот.

Матрицата е наситена с енергията на страданието и възприемането му като закономерна част от човешкото съществуване. И това всъщност допринасяше за вашето лесно потапяне в болки, драми, проблеми и страдание. Но в действителност вие не си давахте тогава сметка, че тъмните сили, заробили Планета ви, са импрегнирали тези вибрации на Земята преди еони, когато са потискали човешките Души и са отрязвали принудително връзката им с Духовния Свят и Бог. И постепенно това е станало ваша реалност и ваши убеждения.

Всъщност това никога не е било точно така, както вие го разбирахте и днес страданието е на път да изчезне от вашия Свят и живот. И трябва да изчезне. Днес то е излишно и няма роля в развитието ви. А и не Бог ви го пращаше, а то неизбежно следваше общите Вечни Божествени Принципи и Закони и тяхната енергия ви застигаше под формата на страдание, когато ги нарушавахте.

Това никога не е било лично насочено към вас, а се отнасяше за всеки. Всички хора живееха по тези Божествени норми, които всъщност се самозадвижват по принцип във Вселената, когато се нарушават и там, където вибрациите са много ниски. А в човешкия триизмерен Свят това беше реалност и съответно тя произтичаше от тези правила.

Но днес то вече става излишно. Това, което искаме да ви кажем е, че няма да страдате, а и не бива да страдате. Че страданието вече няма тази сила да ви пречиства и извисява. То е остаряла парадигма за вас. А в Духовния Свят изобщо не съществува. Във Висшите измерения, към които вървите, то дори е непознато и непонятно. Може да ви се струва странно, но е така.

Вие толкова сте свикнали със страданието, така сте се сраснали с него, че чак мислите, че е невъзможно, а и неизбежно сякаш да не присъства в живота ви. И дори го приемате за нещо не само естествено, но и необходимо, за да израствате. Ако в миналото това работеше, днес не действа. Енергията на страданието е вече твърде стара, за да ви помага и служи за нещо. Не само, че не ви въздига, но точно обратно – закотвя ви в стария Свят и навици, където може да се въртите в омагьосания кръг на болката и драмата до безкрай.

Новата Епоха идва с абсолютно Нови вибрации, които издигат вашата Реалност на Нови честоти. Променя се целият енергиен фон на съществуване на Земята. И за да сте в синхрон с него, трябва да забравите за страданието. Никой отвън не ви носи страдание, вие самите преживявате дадени ситуации и обстоятелства като пораждащи във вас емоции, чувства, възприятия и усещане за болезненост и страдание.

Вие, а не някой друг, определяте страданието като такова, наричате го така и съответно се свързвате с неговите нисши енергии и техните производни.

Тук добавяме и тъгата, отчаянието, примирението, съмнението и всякакви емоции и чувства в негативния и тъмния спектър. Те също са в тази категория и най-често съпътстват страданието. И тъй като то става излишно в Новото Време, същото се отнася и за тях. Стара енергия, която не кореспондира с Божественото. Там, където тези състояния присъстват, означава, че липсват Вярата, а и Любовта. Означава, че не вярваш в Бог, който всъщност те води по Пътя ти. Ако си се доверил изцяло на Него, нищо не би те разклатило. Означава също и това, че липсва каквото и да било разбиране на живота, неговото устройство и твоето място в него. Не си наясно с Процесите и Законите, които го движат и те водят по неговите Пътеки.

А там пък, където е изгряла Любовта, никога няма тъга, отчаяние, съмнение и страдание. С Любовта в теб ти винаги си в постоянна тиха вътрешна радост и вдъхновение, смирение, но с вътрешната Сила на Духа и в едно всеобхватно разширено състояние на осмисленост и осъзнато Присъствие. Във всичко и навсякъде. И създаваш сам всеки миг от своя живот чрез Духа си и всичко е съществено, значимо, свещено и Божествено. Дори и най-дребното и на пръв поглед незначимо в ежедневието ти.

Новият човек е над страданието и страха. Той изоставя ума и егото и живее чрез Съзнанието и Сърцето си като постоянно ги разширява и просветлява, а те съответно се въздигат. Той е Рицар на Любовта, Мъдростта и Светлината. Там всичко е друго, ново разбиране за нещата, нов усет, възприемане и съответна на това настройка, чувстване, мислене и действане.

Човекът на Новото Време не зацикля в проблемите, драмите, трудните моменти. За него дори няма неуспехи и неблагополучия, защото той знае, че всичко е такова, каквото трябва да е, тъй като сега ясно и категорично действат Божествените Принципи и Воля на Бога. Връзката човек – Бог, човешка Душа – Бог е все по-силна и изчистена и енергията, която Днес присъства и се внедрява във вас и всичко и всички наоколо, както и в самата Гая, работи на съвсем различно ниво, по-Висше Духовно.

Отключват се кодове, задвижват се процеси, възстановяват се спомени, нараства Светлината ви и вие все повече се превръщате в Истинските си Същности, възвръщате своята Божественост. А тя ви доближава все повече до Изконните Божествени качества, които носите. Те са поселени във вас по Рождение. Завръщате се към Себе си, към своя Истински, Първоизворен Аз, където царуват Любовта, Мъдростта, Силата и Истината. Те изгряват в Сърцата ви, а Съзнанието става все по-всеобхватно и разширено.

И Сърцата, и Съзнанието ви имат капацитета да поберат в себе си цялото Творение. И това е така по Произход. Вие просто сте създадени такива. Потенциалът ви на развитие е огромен. Да не спирате и да вървите все по-напред и по-нагоре. Смело, без колебания и съмнения. Със силна Вяра и непрестанни Устрем и Вдъхновение. Те са заряд, който също имате по Изначалие. Вие носите вътре в Себе си Могъщия Дух –  част от Първичния Свят Дух. Вие сте Искри от Неговия Вечно горящ Огън. И те запалват във вас всички качества и свойства, които той самият съдържа в Ядрото на Сакралното си Сърце и многомерно Пространство.

Във вашите Сърца също има такова Ядро, което включва Есенцията на всичко Божествено и на целия арсенал от черти, притежания и характеристики на Първичния Дух, от който сте произлезли. Вие сте частици от Неговото Великолепие и Съвършенство, Величие и Мощ, Всевечност и Светлина. И като такива, Любовта е ваша естествена черта, Мъдростта, Силата – също.

И Истината е, че днес е Времето, определено от Бог за избуяването и проявлението на всичко това, Което Сте и което носите вътре в Себе си, както и изявите му навън, в Света, в който живеете. Случва се мащабна, кардинална синхронизация и настройка на Съществата ви към честотите на Божествените измерения и самия Бог. Нишките от Светлина, които свързват Сърцето на всеки човек със Сърцето на Бога, светят по-ярко отвсякога, стават все по-здрави и разширяват периметъра си. Възстановяват се там, където са били прекъснати, или наранени, изтънели, неподаващи енергия.

Сега тя тече през тях като буен Поток и в двете посоки и прелива от информационно-енергиен обмен. А той дава само Светлина, Истина, Любов, Мъдрост и Сила. Носи нежност, мекота, топлота, Чистота, благост, но и твърдост, безкомпромисност с всичко неистинско, чест, доблест, достойнство, смелост и вдъхновение.

Светът, мили хора, вече е друг и в него Новите енергии пречистват и изкореняват всичко старо и ненужно. И го заменят с по-Висшите Аспекти и нива на съществуване и изразяване на човека. В тези нови парадигми няма страх, страдание, няма драма, нерешими проблеми, нелечими болести и най-вече няма противопоставяне един на друг и разделение. Има Единение, взаимопомощ, разбиране, приемане, съпричастност. Има опрощение, обич, грижа за другия и внимание. Има Любов, все по-безусловна, все по-Извисена, Любов без причина, без полза, без търсене на ответност и специална благодарност.

Има уеднаквяване на вибрациите и все по-резонантни взаимоотношения и мироглед, общуване и взаимодействие във всички посоки. Подкрепа и помощ, сътрудничество. Без изисквания и претенции, без прояви на его и индивидуализъм. И в този Нов Свят първото, което трябва да отхвърлите, е навика да страдате, да приемате всичко лично, да сте обидчиви и мнителни. Каквото и да идва в живота ви и да се случва – то не е случайно и винаги е за ваше най-Висше Благо и Добро. И е нещо, което ще промени това, което трябва във вас, за да бъдете адекватни и в унисон с Новото Време.

То затова идва, а не, за да ви наранява, или причинява болка. Бог не ви праща наказания, а ви дава уроци и ви изпитва дали ги учите, или продължавате по навик, понесени от инерцията. Спрете с тях и проверките за вас ще бъдат радост, възторг и Възход, а не изпитание, което вие сами обаче превръщате в страдание.

Досега така действахте, така разбирахте нещата и така живяхте. Днес обаче трябва да оставите миналото и да влезете напълно променени в Новата Ера. С Ново мислене, възгледи, възприятия и концепции. Казвали сме ви много за това кое и как, толкова послания получихте, много наши Пратеници ви говореха и продължават да го правят и вие знаете Посоката. Просто тръгнете, дайте старт на Новия си живот.

Всичко е във вас и всичко ви е дадено. Имате всички механизми, за да го постигнете. А Потенциалът ви е неизчерпаем. И колкото повече навътре в енергията на Новото Време навлизате, толкова повече възможности още се откриват пред вас. Ще получавате много Дарове от Бога, прозрения, озарения, осветления, спомените ще нахлуват, ще разбирате все по-ясно Кои и Какви Сте. Какво точно се случва с вас сега, къде сте и защо, какво трябва да правите.

Всички отговори, както и техните въпроси, също са във вас. Не ги търсете навън, там е илюзията. Още заключени кодове, внедрени някога в Съществата ви, ще се отключват, разшифроват и от тях ще избуяват вашите Дарби и Божествени качества.

Процесът е едно безкрайно блаженство, радост и сладост и все по-голямо Извисяване в Духа. И всичко се случва с лекота, безметежно, в Благодат и Изобилие. И най-вече в Божествен Благослов!

Бог върши всичко с такава огромна Любов и Милосърдие, с толкова Мъдрост и Всеопрощаваща Милост, с Неговата Божествена Безусловна и Безпристрастна Справедливост и Абсолютна Истина.

Бог не просто бди над вас и е с вас, Той е вътре във вас! Вие сте Благословени по Рождение. Вие сте Богове в Проявление! Действайте! Това е вашият Път, затова сте тук, Сега, в това Велико, небивало по своя размах и значимост Време на Земята и за човечеството.

Вие сте на ход, мили мои! Всички сме с вас и ви обичаме!

С много Любов, Архангел Михаил и Селфидона

Loading

Share:

One Comment

  1. Никола Николов

    Дори малко да успеем да вникнем в тези думи ще бъде голяма крачка напред в правилната посока.
    Толкова Мъдрост, Светлина и Вдъхновение има в това послание, че не ти остава друго освен да вникваш все по-дълбоко и все по-високо да извисяваш съзнанието си.
    Благодаря! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *