• Архив

ЛИНК КЪМ ОСНОВНАТА ТЕМА
НОВ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО –
КОСМИЧЕСКАТА КУНДАЛИНИ И ГЛАСОВЕТЕ НА ЧАКРИТЕ

ГЛАСОВЕТЕ НА ЧАКРИТЕ
ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Гласовете са вибрации, честотни трептения, които излъчваме. Не истински глас, който чуваме, а енергия, която възприемаме и усещаме и която ни предава информация.

Гласът на Гая в нас е синхронен с нейните вибрации до такава степен, че вече сме в абсолютна свързаност с нея и можем да си общуваме, да я усещаме и възприемаме това, което има да ни каже.

Представяте ли си какво велико, уникално Преживяване и Дар е това – да станеш излъчвател на вибрации, идващи от Майката Земя и да ги разпръскваш ти самият чрез твоята енергийна система. Да общуваш с Гая като неин любящ приятел и съратник в един Общ Път – този на цялостното ни Въздигане. Да чуваш, разбира се, не буквално, а чрез чувстване и усещане, да я разбираш и приемаш нейните съвети, Любов, грижа, напътствия, както и собствените ѝ сигнали и насоки. Да вървите заедно в крак с Времето и в синхрон помежду си. Това е съкровение, дълбоко изживяване на нещо толкова ново и различно, но така красиво, чувствено и въздигащо. Без страх вече за каквото и да е земно и материално, а със смелост, сигурност и спокойствие в човешкото съществуване.

Усещаш и виждаш Гая, не като една материална Планета, а като Същност, енергия и Душа, защото тя е жива, точно като нас. И има същия Духовен Изначален Аспект на Сътворение от Бога, както и ние. Да я обичаш дълбоко и общуваш с нея и да можеш да ѝ предаваш всичко това, което чувстваш, да ѝ благодариш, че те е приютила, хранила, обгрижвала, сега и в миналите ти животи тук. И те е дарявала с всичко необходимо за съществуването ти – въздух, вода, храна, почва, твърд, по която да вървиш и градиш своя Земен Път и във физическо тяло да проявиш Духа в теб и своята Божественост. И сега да можеш да ѝ го кажеш, да споделиш всичко това с нея, цялата си дълбока признателност, свързаност, благодарност и Любов.

Нима не е величаво постижение?! Ето какво ни дава Бог чрез възможностите на собственото ни развитие и еволюция като Същества.

Гласът на Целомъдрието – означава такава безусловна Чистота и с Чистото намерение да творим, да създаваме. Това е вроден импулс в нас, идва от Бога. Както Той е създал Творението чрез своето Чисто намерение и безусловната си Любов. Тук се включва и вибрацията на Сърцето.

Имаме предвид не просто човешко, а Божествено Целомъдрие – цялостно, възвишено, изразяващо се във всеки аспект на нашия живот и съществуване, във всичките ни Нива на Присъствие и във всяка наша изява и Проявление. Целомъдрен е този, който е абсолютно Чист във всичко.

Гласът на Съзиданието – творчество и изражение в цялостен План и във всички възможни вектори и нива на вродените ни Потенциали. Човек не може да живее, без да създава и твори. Това е основно качество на Съществата ни. Творим и се изразяваме чрез всяка наша мисъл, дума, действие, вибрация, която излъчваме, чрез всяко, и най-дребно и малко, което правим в ежедневието си и вече така сме свикнали с него, че не го смятаме за някакъв вид съзидание и творене, а то всъщност е. Във всяка секунда ние създаваме нещо, дори само с факта, че ни има, че Сме.

А когато вече включим своя Разум, мисли, чувства, усещания, възприятия, говорене, дела, тогава вече е Истинско Творчество. И трябва да сме осъзнати във всеки миг какво всъщност създаваме.

Гласът на Сърцето – живеем и присъстваме на всички нива чрез Безусловната и безпределна Любов. Хората създават най-висшите свои творения чрез чисто намерение, Любов и Извисено Съзнание, подобно на Бог. Разликата е, че тук, ние сме в състояние на заземеност и свързаност с Гая, защото сме на Земята, в трето измерение, а не в Духовния Свят и това е абсолютна необходимост, за да можем да останем и успеем като човешки същества да осъществим своята Истинска Природа. И творим, градим, създаваме – постоянно, хиляди неща. Важното е обаче какво – красота, доброта, Любов, или обратно на тях, или пък нещо половинчато, непълно, не цялостно изразяващо ги в тяхната Божественост, а в наши човешки идеи и представи за това, какво и как трябва да бъде. Тогава създаваме несъвършенства, идват грешките и заблудите и накрая всичко се превръща в една голяма илюзия. Капан, от който сега имаме прекрасния, отдавна чакан шанс, да излезем и да се спасим.

Виждате как става надграждането с всяка следваща нагоре чакра и как всички са свързани и енергията им прелива една в друга. А във Висшата им изразеност те вече са Едно Цяло, така, както е всичко в Божественото Творение и Реалност. И когато ние, човеците, творим, трябва да е винаги благодатно за нас, за другите и за всичко и всеки.

Гласът на Истината – мощен, безапелационен, безкомпромисно категоричен. И щом сме в Истината, всичко придобива своя смисъл, излиза наяве Изначалният, Първичен Замисъл, който е нещо толкова грандиозно красиво и величаво, че чак дъхът спира. Защото този Първичен Върховен Замисъл е изтъкан само от Висша Любов и намерения, от най-дълбоката Мъдрост, Истинност, Благост и Щедрост. Това да ни има, Бог да ни е създал такива, каквито Сме по вродено Естество и съдържание, е Велик Дар за самите нас, за самия Бог и за Цялото, за Всичкото, Което Е.

Истината е тази, която пази нашата вродена идентичност – това, че сме Богове по Произход. Тя е Стожерът не само на Бог, на Духа, на Светлината и Любовта, на Мъдростта и Силата, но и на всичко това в Едно, което всъщност е самият Бог като Изначална Абсолютност, но сме и ние самите като Негови Искри и живи Проявления. Истината е нашата Пътеводна Звезда и Фар, за да не губим Посоката. И трябва да не се крием от нея, да шикалкавим и я видоизменяме, а точно обратно – активно и съзнателно да я търсим и да чуваме нейния Истински Глас, не този, който сме си измислили, защото ни е удобен. Без Истината във всяко наше Проявление и начинание, животът ни е празен.

Гласът на Съзнанието – когато сме чисти и любящи и Съзнанието ни е такова и се разширява и извисява, изчезват напълно умът и егото, които са доминирали в човека и водач става Божествената ни Същност – първо Душата, а след това и по-висшите ни Аспекти. Чисти мисли, намерения, стремежи – Чисто и Извисено Съзнание. Оттам Чисто, Любящо Проявление във всичко и пълното изчистване на Душата чрез премахване последствията от кармата и прекратяване на поредицата от прераждания. От тях вече няма нужда, Душата се е извисила волна и свободна и пътува към връзка и сливане със своите по-Висши състояния (Присъствия) в Духовния Свят, а те към своето Изначалие и Бог.

Съзнанието ни води все по-нависоко към все по-висши измерения на Светлината. В пълна Осъзнатост, разбиране Целта и Смисъла на това Пътуване, както и как да се случва то по най-верния начин, за да сме винаги в Истината и Любовта. И го прави чрез Мъдрост и Знаене, които вече са внедрени в него, защото са Висши негови качества.

Чрез Гласа на Съзнанието осъзнатостта носи тишината, покоят и хармонията в нас чрез Смирение, защото вече абсолютно сме разбрали Порядъка и Съвършенството на Божествената Реалност и спокойствие обзема всичките ни сетива и възприятия, мисли и чувства. И идват лекотата и постоянната радост в делата ни. И всичко това заедно, в едно, е тихо и безметежно вечно блаженство и сладост.

Гласът на Вселената – това е Гласът на Бога, Гласът на Единството, на Цялото и ни зове с пълна Осъзнатост и Любов, в Мъдрост и Абсолютна Истина. И ние се включваме и приобщаваме в Единното Творение и ставаме съ-творци. Чисти, неподправено истинни и  любящи, осъзнати творци на Всеобща Благодат. Завръщаме се към Истинското си Себе и Бог, У Дома. И сме в най-Висшия си и цялостен, сладък и блажен уют на съществуване изобщо. В Единение с всичко и всеки и в собствена Цялост и Завършеност, изгрели в Светлината и Любовта на Първородството си. Слели се с Цялото, с Бог, с Духа и влезли във Вечността и Безкрая. Там, където сме пребивавали, преди още да сме били родени и сътворени.

Но ако тогава сме били в обща съзнателност, но в индивидуална безсъзнателност и мистерия, то вече не е така. Мистерията е разгадана чрез собствения ни опит и Пътуване, а безсъзнателната съзнателност в Единното, се е превърнала в Абсолютно Знаене и Абсолютно Съзнание, подплатени с огромна, безпределна, безусловна Любов и осъзната отдаденост на това Цяло и Всичкото, Което Е. Превърнало се е в Сила и Мощ да се отстояват винаги Неговите Всеобщи и Всевалидни Принципи и Закони, и да се изразява Абсолютната Му Истина. Превръщаме се в живи Богове и това е непреходно и необратимо и е Смисълът и Красотата на Цялото това Вълшебно Пътуване.

С Обич, Селфидона

Loading

Share:

3 Comments

  1. Никола Николов

    Дар, е че живеем в това време, дар, е че има кой да ни помага и напътства. Благодаря!

  2. Христина Търновска

    Толкова любов струи от всяка дума! Божествена прегръдка! И безкрайна радост от единението с Майка Гая и Бог… Благодаря!<3

  3. Вили Вулджева

    Прекрасно продължение! Красота и съвършенство! Нека все повече същества на Земята достигнат до тази свързаност с Цялото и Чистото проявление на Бога в тях!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *