• Архив

ВЕЛИКОТО ПЪТУВАНЕ КЪМ БОГ И КЪМ СЕБЕ СИ.
НЕИЗБЕЖНАТА ПРОМЯНА

2

     Когато категорично чуете повика на своята Същност от Светлина, а не на човешката си личност, която се е оформила през годините на тази и предишните ви земни инкарнации, и я последвате безусловно, тогава вие реално встъпвате в Духовното Пространство на Божествения Свят. И то, само когато доловите гласа, идващ от дълбините на Сърцето и Вечния ви Свещен Аз, а не този на настроения ви на подобна вълна, човешки ум. Тогава започва Великото ви Пътуване към Бог и към Себе си, защото всъщност то е едно и също. С него неизбежно идва Времето на Промяната, на Голямата трансформация за вас. Постепенно започвате да се отказвате от много неща в живота си и във вас самия. Такива, с които сте свикнали и считате за най-естествени ваши притежания и част от битието ви, които задължително трябва да присъстват и да ви съпътстват. Дори не можете да си го представите без тях, а с повечето даже се идентифицирате до степен на слятост и пълна идентичност. Но идва този нов момент в съществуването ви и всичко започва да ви се струва не само неестествено, но и излишно, дори странно, безсмислено.

79b261d3b4b0ed09e74efd28973dbfe1 Стартира Процесът на вашата трансформация, който изцяло пренарежда представите, вярванията и приоритетите ви, вашите стремежи и желания. Те се пренасочват в други посоки, към по-дълбоки, високи и широки обхвати и кръгозор. Постепенно се разширявате и нищо не е същото, както преди и каквото е било значимо за вас. Отхвърляте едно по едно, сваляте пласт след пласт от Себе си, от натрупванията, наслоени върху Съществото ви през годините сега и вековете назад. Всичко, градено от човешката ви личност, което е било стойностно и важно за нея, се руши и разпада пред очите ви. На моменти може да усещате празнота, пустота, дискомфорт от всякакъв вид – физически, емоционален, психически и духовен. Да изпадате във временна апатия, или обратно – свръхактивност, да се колебаете, разстройвате, страдате. Да не намирате Смисъл и Посока, всичко да ви е безразлично, безинтересно, да ви изглежда безумно, трагично, жалко, или смешно. Докато това се случва, знайте, че вие всъщност сте потопени във врящия казан на безкомпромисното очистване и преустройство – най-същностното събитие в живота ви от хилядолетия насам, което, в крайна сметка, ще ви донесе пълното, тотално освобождение. Свободата да бъдете Истинското си Себе, Божествения си Аз, Съществото от Светлина, такова, каквото Творецът ви е създал. А не онова, което земните ви въплъщения и съпътстващите ги обстоятелства, са формирали, разбира се, с вашето участие – това на човешкия ви аз, на неосъзнатата му природа, твърде отдалечена от Бога, за да е реална и същностна. Тя по-скоро е отдадена на егото, което царува и властва в материалния свят и служейки му, вие все повече се обезличавате и принизявате. Но тази Епоха за човечеството приключи, уроците би трябвало вече да са научени и Пътят е единствено към Възход, а не обратно.

     Не бъркайте егото с егоцентризма и само с ясните, видими, категорични негови изражения, познати вече от всички. Тези, които свикнахте да различавате, защото говорим за тях постоянно и ги обсъждаме. Всъщност его е всичко, което отделя, отдалечава човека от Бога, прави го друго някакво Същество, а не онова, родено от Него. Не проявено в Първородната си Същност, а в различна от Нея. И докато не постигнете напълно своето цялостно Божествено изражение, в делата ви винаги ще има его. Докато не се откажете съвсем от всякакви свои желания, стремления, интереси, очаквания, амбиции и подчинени на тях съответни действия, пък били и те според вас Духовни. Докато не спрете да се самосъжалявате, оплаквате, мърморите, недоволствате, изисквате, претендирате, изживявате като недостойни, виновни, малки, безлични, или пък жертви. Докато не откриете Силата в Себе си и тя не ви донесе Мъдростта и Смирението, все още сте в егото. Докато не осъзнаете, че Смисълът е просто в това, че Ви Има и Да Бъдете и то само̀ по себе си носи пълното щастие, радост, покой, хармония, благодат, защото всичко ви е дадено от Бога по Рождение. От вас не се очаква, нито иска да се втурвате и доказвате. Кому и защо?! Или пък с хъс упорито да драпате, но не, за да сте Себе си, а нещо, което не сте по Произход от Създателя, съвсем различно от Светлината, кодирана в гените ви. Тя е там, за да твори, да създава, а вие, вместо да ѝ се доверите и следвате, я стопирате и ѝ пречите с егото, което гради човешки илюзии, вместо нейната Божествена Истина. То строи за вас празни пътища, а Тя носи щедри Дарове и Блага от Изобилие, пълни с Любов, Съвършенство и Великолепие. Струва ли си изобщо сравнението?! А най-малко пък служенето на егото, което ви омотава и пристяга с тъмните повои на измислените си фантазии. Докато не се потопите изцяло в Свещения Първороден и Първосъщностен Огън на Духа, сътворил и изпълнил със Себе си Всичкото, Което Е и така направил го Цялостно, Единно и Родствено во веки, винаги ще има его!

     Егото е онова, което ви пречи, за да бъдете Бога, Който Сте по Рождение. То е всичко лъжовно, с което се омайвате, докато сте човек. То е всяка ваша заблуда, погрешка, изопачена представа, неистина и илюзия. Но когато се отърсите от него, когато съвсем осъзнато и целенасочено го изоставите, познавайки го вече добре и поемете Пътя на своето Възраждане, тогава може да твърдите, че действате от Сърцето. Че ви водят поривът и импулсите на Истинския ви Аз, Неговият Светъл Сияен Първообраз, Чистота, Мъдрост и Любов! Дотогава всичко е само празни твърдения, облечени в красиви думи, но без реални потвърждения и проявления. Каквото и да казвате и правите, Истината винаги е Една и Тя се вижда и знае в Божествения Свят. Може да заблуждавате само Себе си, но не и другите Същества там, а най-малко Бог. Затова по делата ви познават и по тях ви отъждествяват, идентифицират и отмерват нивото ви. А според него и всичко останало. И Съзнанието, и вибрациите, и Светлината ви, а също и Любовта, и Чистотата, и Мъдростта, и Силата ви, са синхронни с тях и не могат да ви надскачат – никой не е по-голям от „ръста” си и от Себе си.

ef46c8ea45c76d0cb173ad305314ce9e С навлизането в този етап на вашето Завръщане към Себе си и Бог, вие се гмуркате в най-дълбокото, в най-трудното, това е безспорно. Но и няма как да е иначе и да стане лесно, сами разбирате. Толкова заблуди трябва да бъдат преодолени и осмислени. Толкова тъмнина и нейните ниски проявления да бъдат премахнати и въздигнати до своите Светли противоположности. Като лепкав туткал много от тях са полепнали по Съществата ви, навлезли са дори в Сърцата и Душите ви. Плъзнали са навсякъде и са успели да се промушат до дълбоки нива на Аза и съществуването ви. Пътят обратно е дълъг и труден, така е. Никой не е твърдял и обещавал, че ще е лесен, а и вие самите сте съвсем наясно с това. Но то не бива и не може да е причина да останете в старото, да се страхувате да тръгнете по Пътя на обновлението си. Не се заблуждавайте, без категорична и ясна промяна във вас и вашите навици, разбирания и поведение, вие не вървите, а просто тъпчете на едно място. А най-малко пък навлизате в Пътя на Духовното и Неговите измерения. Много хора искат да са си все същите, да не мърдат от позициите, на които са се застопорили в човешки план и да афишират Духовност. Това са взаимно изключващи се неща.

Докато стигнете Истински Духовното и Светлината, ще изминете дълъг Път. Път към Себе си, чрез самовглъбяване и себепознание, често лъкатушещ, не лесен, но пък вдъхновяващ и прекрасен. Ако не изпускате фокуса на това Великолепно Пътуване, ще имате вълшебни, неподозирани преживявания. А фокусът са Истината и Бог. Трябва да развиете умението да ги различавате от множеството им имитации. Колкото по-навътре отивате, толкова повече имате нужда от нови средства и способи за това. Не се осланяйте само на интуицията. Тя върши чудесна работа, но само в началото. След това преминава в по-Високите свои изражения, превръща се в дълбоки прозрения и озарения Свише. А после идва директната връзка с Бога! И тогава вие просто знаете, не е нужно да чувате, виждате, или някой да ви го казва. Вие знаете Истината винаги, знаете всичко във всеки момент. То е във вас, в Сърцето ви, и след като сте осъществили категоричната връзка с Отеца, друго не е и нужно. Оттам, от Първоизточника, черпите всичко и то идва неподправено и чисто. Имате достъп до цялото Знание и във всяка ситуация сте наясно с Истината, която всъщност е позицията и гледната точка на Бога, на Цялото. Вашата е станала вече неразделна част от Нея, защото Съзнанието ви е Едно с Абсолютното такова. Въпросът е да не се заблуждавате, че сте постигнали това общение, че сте осъществили тази Изконна връзка. Тя всъщност е Завръщане към Бога чрез интегрирането в човешкия ви Аз на вашия най-Висш Аспект, този, който е непосредствено преди пълното ви сливане с Първоизточника. Когато то се осъществи, вие сте Негова неразривна част и нямате никакво усещане за каквато и да е отделност и индивидуалност. Но докато все още сте човек, или Същество в Светлината с някаква идентификация, вие сте свързани с Цялото и Бог, но не сте се влели реално в енергията на Първоизточника. И най-Висшето възможно, достъпно за вас Проявление на Бог, е чрез собствения ви най-Висш Аспект – този на вашето Могъщо Аз Съм Присъствие, в контекста на Цялото и Божественото Могъщо Аз Съм.

     И много странно звучат подобни реплики: „Така го чувствам, такова ми идва отвътре, значи е вярно.” Особено, казани със самочувствието на разбиращ човек, духовно напреднал, който е наясно, че всичко е в него и затова трябва там да го търси. Да, то е така, но дали винаги разбирате кой говори в момента, кой заема това ваше вътрешно пространство?! Дали вече е Истинският ви Аз, онова Прекрасно и Мъдро Същество от Светлина, или все още е личността ви?! Човекът, който за пореден път нагажда несъзнателно нещата така, както му диктуват желанията, интересите и удобството. И понесъл се просто по заучените фрази, отново мисли, че е на прав Път и бърка интуитивния усет, шепота на Душата, с този на егото.

     Знаци и ориентири Бог е поставил за вас на всяка крачка. На всяка следваща, старите отпадат и вече не сработват. По-скоро биха ви подвели на новия етап, през който преминавате, ако разчитате на тях. Това, да се научите да четете правилно пътепоказателите, е също Замисъл на Бог за вас и е част от вашето обучение, подготовка за Завръщането ви в Светлината. По много начини Той ви изпраща точните такива и вие ще ги познаете само, ако сте непредубедени, напълно отворени, без никакви свои, лични идеи и виждания за нещата, а най-малко желания, амбиции и очаквания. Имате ли такива и осланяте ли се на тях, следвате ли ги, неизбежно ще сбъркате.

     Изчистете умовете си от всякакви предварителни представи и нагласи за това кое как трябва да бъде, защото то е така според вас, а не според Бог и Неговата Истина, която е Единствената валидна. Всички други са измислени. За да следвате вярната Посока, трябва да ставате все по-малко човек и все повече Бог, във всичко, което правите, мислите, чувствате. Все по-чисти, все по-задълбочени и искрени. Да оставите светското лустро, фалш, суета и неговите съпътстващи атрибути – в поведението си, в ежедневието, в най-малките неща като проявявате постоянно това, което сте свикнали и то по начина, усвоен така, че буквално сякаш сте сраснали с него. Така нищо не променяте и се самозалъгвате, че сте поели по Пътя на Духовността. Той не е само в натрупаната информация, техники и практики. Знанията са ви нужни, за да заживеете според тях, да се превърнат в начин и стил на съществуване, мислене и поведение. Не, за да ги имате само като информираност и да продължавате постарому. Всичко в живота ви трябва да се преобърне и настрои според тях. Преходът към Новото Време е скок към Ново Съзнание. Това е революция, която се случва най-напред вътре, дълбоко във вас и чак след това обхваща и обкръжението ви. Вие разширявате и пренастройвате на по-високи честоти своя вътрешен Свят, който постепенно расте и става все по-голям. Навлиза в други Реалности на Божественото Битие и се присъединява към Светлинните измерения, на които съответства. Неговият растеж и достъп са неограничени и зависят само от вас, прегради няма. Съществото ви е свободно, лети и се приобщава към Световете, които само̀ избира.

6     Ако фокусът и Целта ви са Истината и Бог, и това извира реално от най-съкровените кътчета на Сърцето ви, значи рано, или късно, ще стигнете там. Условието е  да не изпускате този фокус и да не излизате от него. Само искреността, непредубедеността, Чистотата, Любовта, Смирението, Мъдростта и Силата ви, ще ви отведат там, ако ги следвате неотклонно и не позволявате по Пътя техни имитации да ви отклонят. Когато вътрешният Свят започне да расте, външният неизбежно се стеснява и това е период, през който задължително преминавате. Все по-малко неща от него ви вълнуват и привличат. Това е етапът на мащабното ви преобразуване и пренастройване. На големите, драстични промени във вас и в живота ви, често съпроводени с драми и сътресения, което също е естествено. Няма глобална промяна без разтърсване и пренареждане, иначе е само фантазия и поредна илюзия. Особено валидно е това за човешката психика и вътрешни нагласи, за вашия личен свят. Там сега е пренесена битката между Истината и лъжата, между тъмнината и Светлината. И дали ще надделее  измамата, удобното самозалъгване, съпротивлението, нежеланието да пуснете старото, с което сте свикнали, защото ви е донесло толкова дивиденти, изградило ви е статут и комфортна позната зона, която ви е трудно да напуснете, зависи от вас. Дали ще ви победят страховете, егото и закостенялостта, склонността към отлагане, заобикаляне на проблемите, невъзможността да видите Истината, защото така ви е по-добре и сте я затлачили, стъпкали и скрили под покривало от заблуди, свои тълкувания, превърнати в догма, също е само ваша отговорност. Дали ще превръщате в повод за драма всяко съприкосновение с Истината, чрез поднесен от нея житейски урок, или сблъсък с възгледите и постиженията на другите като това предизвиква във вас недоволство, отделяне, изолиране, злоба, завист и подтик към интриги?! Дали ще продължи да доминира желанието да ласкаете егото си, да изпъквате, да се изтъквате и налагате?! И да го правите с всякакви средства, с цената на всичко, защото този е вашият източник на енергия и захранване. Без да разбирате, че със своите изяви, особено тези, обявени в името на Светлината, но всъщност толкова отдалечени от Нея, че вие се изгубвате, обърквате, защото те са подплатени с мотивите на егото. Така не служите нито на Бог, нито на Себе си, а на илюзията и единственото реално нещо, което правите, е да успокоявате и поддържате егото си. Да му робувате, превръщайки се в неговия най-верен слуга, под външната маска и заблуда на Духовно търсещ, пътуващ в измеренията на Светлината и Божествената Реалност, завръщащ се към Лоното на Отеца, човек.

     Само когато напълно изчистите и подредите своя вътрешен Свят, когато изгреете в неподправения самороден Блясък на Божествената си Същност, тогава ще сте в състояние да влияете и променяте външния Свят, този на Земята и хората. Да им помагате да направят  същото и да заискрят в Светлината на Първородния си Аз и заедно, всички, в Едно и с Майка Гая, да се въздигнете и преминете в Нови октави. Дотогава само ще си говорите, а това показахте, че добре умеете. Ще преливате от пусто в празно и с възторг и мисли за случващ се Възход, всъщност ще марширувате на място.

    Събуди се, човечество! Оставете думите и започнете с реалните действия! Оставете очакванията, тълкуването, споровете, анализите и философстването! Те са за суетата в светския ви живот! Тяхното време обаче отмина и дойде това на безкомпромисната Божествена Истина, на Силата, Мъдростта, Любовта и техните дела и проявления! Амин!

      С Обич, Селфидона и Отеца Абсолют

Loading

Share:

3 Comments

  1. Антоанета

    ❤Оле.

  2. Антоанета

    Да

  3. Бойка Неделчева

    Благодаря! Разбрах!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *