• Архив

БОГЪТ В НАС,
ОНЕЗИ, КОИТО СА ГО ПОСТИГНАЛИ,
ЧОВЕЧЕСТВОТО И НОВИЯ МЕСИЯ

7

     Знайте, че никой не е по-велик от другите. Затова не възхвалявайте, не издигайте кумири, не градете пиедестали, не се съобразявайте, а най-малко пък се отдавайте неосъзнато, или фанатизирано, привързано на нещо, или някого. Не се подчинявайте, не робувайте на каквито и да е възгледи, стари, или нови, а бъдете Свободни и Себе си. Правете своите собствени избори, но не от позицията на егото, сравнението, амбицията и желанието за значимост, доказване и признаване на някакви ваши постижения. Тук е разковничето – да разберете разликите. Затова е необходимо все повече дълбочина и Чистота в Пътя ви и в работата със Себе си в посока на себепознанието и израстването ви. Да бъдете досегашния човек и да живеете според старите си вярвания и представи и техните нисши проявления, е напълно ненужно и излишно, а и то все повече няма да бъде толерирано и по естествен начин ще се отхвърля от Новата енергия във вашия Свят. Така че предишните модели и схеми стават абсолютно неприложими и вие трябва бързо да се адаптирате към новите условия и техните самопроизводни правила и закони. Реализацията на Съществата ви и вашето себеосъществяване ще се ръководят вече от други принципи, които ще изискват съвсем различен подход. А той ще се определя от напълно Ново Съзнание и възгледи, от по-цялостен поглед и задълбочени схващания за всичко.

     Не следвайте сляпо чужди концепции и особено чужда воля, но не издигайте в култ и собствените си. Вие също не сте по-знаещ, по-велик от другите, не сте различен. Във всеки има заложен един и същ код и Божествен потенциал. Даден ви е целият и само от вас зависи какво ще направите с него. Но за да стигнете Върховете, това трябва да ви е ясно и никога да не го забравяте. Винаги да следвате тази Пътека в живота и превъплъщенията си. Във всеки миг от съществуването ви тя да е водеща, без значение къде сте, в каква форма се изразява Съществото ви и с какво се занимавате. Следвайте Божествената Посока и нейната Светлина, тя ще ви отведе до Върха. Винаги знайте Кои Сте и не го забравяйте. Вие сте Бог в Проявление! А Бог е Всичко най-Чисто, Светло и Прекрасно! И вие също сте! Затова се стремете постоянно да го изразявате чрез всяка октава, която излъчвате в Пространството, чрез всяка мисъл, преминала през Съзнанието ви, чрез чувствата, усещанията, думите, жестовете и делата ви.

     Да се стремите към най-Висшата форма на себеизразяване е всъщност да търсите Бог, да го следвате и да бъдете Бог. Казваме най-Висшата форма, имайки предвид тази според Божествените норми, а не според човешките представи и определения. Тук най-често вие се обърквате и изпадате в тежки заблуди и изкривяване на Истината. Защото все още сте повече човеци, отколкото Божествени представители. Човешкият род сега се учи да открива Бога в Себе си и да му се посвещава. Да служите Нему, а не на човека, който сте и неговите желания, стремежи и его, на старите остатъци от досегашните ви разбирания.

     Да, никой не е по-голям и по-значим от останалите, всички сме Едно.

   Но можем да осмислим и проявим това, само когато сме на еднакво ниво на Осъзнаване, когато всички разбират едно и също в този аспект. Тогава се получава вълшебството и се разкрива Красотата на Единението и Любовта. Само тогава прекрасните взаимоотношения могат да станат част от битието ни и да се случат с лекота и Благодат. В радост, взаимност, щастие, възторг, изобилие и Благоденствие!

    Когато има разминаване в усещанията и възприятията, когато умът тълкува и дълбае в ограничените представи, анализира и трупа дивиденти в полза на егото, то става невъзможно. Затова повелята на Новата Епоха е Възвръщането на Истинското Себе, на Първородния Божествен Аз и оттук да се осъществят Обединението и Възходът. Хората трябва да се устремят към своето Духовно израстване и Пробуждане, да търсят и намерят Светлината в Себе си и нейните Автентични черти и притежания, Първообразът на Изконната Светлина, а не  деформираните ѝ отражения и измислени имитации.

     Истинската Любов и нейните качества като абсолютно, безусловно приемане, толерантност, съпричастност, желание за всеобщо израстване и най-Висше Добро на всеки, усещане за Цялост и принадлежност към Него, могат да се проявят само в условия на близка синхронност във вибрациите и Съзнанието. Тогава ще се получат и Новите разбирания, ще се наложат като неписан морален кодекс на общуване и начин на живот. Хората са тези, които сами трябва да създават правилата, а не да чакат някой да им ги дава и диктува. И това ще стане безметежно, спокойно, по най-съвършения възможен начин, когато се оставят естествените събития да ги ръководят, а не амбициите, натискът и собственото им препускане. Любящата Божествена намеса във вашия Свят, Промисълът и Волята на Създателя, които винаги са възможно най-Висшите и Благотворни за вас, ще посочват и трасират Пътя, а не човешките ви очаквания и искания. А хората ще отговорят на Дара на Отеца, сътворявайки своята Нова Реалност по Божествените норми.

    Никой не би могъл по-добре от Бог да предвиди и подреди нещата по начин, който да е за най-голямото Благо и просперитет на човечеството и на всеки един поотделно. Той винаги действа така, защото Сърцето му познава само този мотив. С безкрайната си Мъдрост и Любов, Отецът създава за всички нас великолепни възможности и ни ги предоставя. Само трябва да ги видим и да се отворим за тях. Разтворете Сърцата си с Обич за другите, позволете на Съзнанието си да полети към Космическите Висини, не го ограничавайте в рамките на човешките дребнавости и ежедневие. Позволете му да ви покаже своя Потенциал и то ще ви изненада, повярвайте. Ще ви посочи чудесата на собствените ви заложби и Същност и ще ви вдъхнови за още, все по-Висши и Нови предизвикателства и открития. Ще ви разкрие Великолепието и Съвършенството на Божествения Свят, на всичко и всички в Него, на Бог и на самия вас! Защото вие сте част от това Величие, от тази Реалност, изпълнена със Светлина и Благодат и родена от Святия Първоизворен Дух и неговия Свещен Огън.

     И когато видите в някого постигнати Божествената Мъдрост, Любов, Сила, Светлина и Истина, знайте, че това е собственият ви Потенциал, реализиран в него. Вие имате абсолютно същия такъв, но все още не сте го изразили. Затова не притихвайте в унес, нито пък във възхвала и благоговение, а запрятайте ръкави и тръгвайте по Пътя! Действайте, за да стигнете и вие Там, а може би и по-надалече, защото Бог ви е дал Всичко и прегради не са ви поставени. Само Криле от Светлина са ви завещани по рождение, а на вас се пада да ги разтворите и полетите с тях. Да им дадете възможността да пораснат, да укрепнат в Сила и Мощ, в Любов и Мъдрост и да ви отведат У Дома. И в това Дарение на Отеца към хората ощетени няма, има само такива, които не са го видели в Себе си и все още дремят, или нехаят. Всичко е в ръцете ви, мили мои, а ние ви водим и поставяме ориентирите, за да не се изгубите.

     Светлината и Богът в нас, Неговите Деца, са тези, които постигат Върховете и осъществяват развитието, а не ние. Не човешката личност, а онази Първородна Същност и нейния Потенциал, който просто се разгръща и проявява. Затова и когато се възхищавате и прекланяте пред Извисено Същество, Учители, Майстори, вие всъщност благоговеете и почитате Светлината и Бог в тях – Първоосъществителят на техните достижения и на чудесата, които са проявили. В примитивното си обяснение хората им прикачват всякакви качества, дарби и дела, наричат ги дори Богове, без да осъзнават, че те всъщност са Божии Творения, Негови Чеда, които са стигнали много по-далеч от останалите му такива в своята Еволюция. Но в тях и чрез тях се изразява Той. Затова и всяко Същество от Творението може да го постигне, защото Бог е във всеки и по Произход разлики няма. Те са само в начина на изява, но не във Висотата на достиженията, за които предели не съществуват. В това е и красотата, в разнообразието на Висшите форми на Божественото Проявление в нас, Неговите Създания. И когато възхвалявате едни, а принизявате други, и най-вече самите Себе си, вие всъщност не признавате Бога, нито във вас, нито в тях. А и по-лесно е да омаловажавате някого, или да се удивлявате и да го почитате, да го издигате на пиедестал, вместо да бъдете като него. Така вие го отдалечавате от Себе си и му измисляте, придавате съдържание, форма и смисъл, каквито той няма, а и никога не е очаквал с тях да го облечете. Не е планирал, нито предвиждал нещо подобно, а и не го е искал. Вие, съчинявайки всичко това, с което го окичвате, товарите на плещите му отговорности и задължения, които той няма. И реално погледнато те не са негови, а ваши. Защото той е постигнал онова, което Бог му е дал и е пожелал от него. Осъществил е Потенциала си, изпълнил е задачите, следвал е заветите на Отеца. А вие къде сте във всичко това?! Къде е вашето място и каква е собствената ви роля?! Това трябва да се запитате, да го откриете и реализирате.

 8-1    Човечеството по същия начин издигна в култ и Исус, без някой да го е желал и предполагал. И правейки го постоянно, по-скоро му пречи, отколкото да му оказва благодарност, Любов и почит. Човешките непрестанни борби и разделение в Негово име, както и постоянни молби и желания, отправяни към Него, го задържат в еволюционното му развитие като Същество в Божественото Творение. Принудително го привързват към човешкия род с масовата енергия, изпращана към Него и му вменяват задължения и отговорности. А Той, изпълнен, както винаги, с огромната си Любов и Висше Съзнание, се стреми да отговори, но казва, че всичко това по някакъв начин възпрепятства свободното му движение в Творението. Чувството за дълг, както и дълбоката му Обич към хората, го карат да остава във вибрационния обсег на Земята и човечеството. Въплъщението му като Исус на Планетата е само малка част от Общата Мисия и цялостно Изражение на това Великолепно Създание, което дойде с определена Задача и си тръгна, изпълнявайки я достойно. Но не, за да бъде фанатично прославян, а за да покаже на човеците какъв е собственият им Потенциал, заложен в тях. Че когато следват Чисто и Смирено Любовта, когато са изцяло отдадени на Бог до самопожертвователност и ги води Мъдростта, Прошката и Истината, те също могат да се въздигнат и надмогнат материята. Физическото тяло е в състояние така да се одухотвори и просветли, че да се възнесе и да победи смъртта, която толкова плаши хората и се счита за белег на тленност и несъвършенство. Той показа нагледно как вашата собствена Божественост може да ви отведе до Висините. Исус не е единственият син Божи и не е специално помазан, а всички сме и сте. Той просто беше изпратен с тази Мисия. Собствените му постижения, разбира се, са определили точно Него да бъде натоварен с нея. От вас зависи да получите своята, защото всеки има такава. И вие реално сами ще я изберете, подготвите и осъществите чрез собствените си избори, посвещение на Духа и Светлината, както и с всяко свое действие, или бездействие. Време е човечеството да поеме задълженията и грижата за самото себе си. И всеки един от вас трябва да го направи. Никой, никога, за нищо не ви насилва и не ви налага, но вашите дела и Път, който вървите, правят това. И когато избирате най-Висшите Пътеки и възнамерявате да следвате единствено Божествените, да стигнете до самия Престол, не се отклонявайте и не позволявайте ограничени човешки разбирания и възгледи да ви спрат, нито прехвърляйте отговорностите си на други Същества, пък били те и ваши Учители, Водачи, или Месия. От тях може само да се учите и да ги следвате, но не и да очаквате те да свършат цялата работа. Не заключвайте сами за Себе си Небесните Порти и не ги правете по-тежки, отколкото са. Всъщност те изобщо не са такива, а са от Светлина, леки, ефирни, красиви, блестящи и се отварят само с един ключ – този на вашето Сърце, сътворен от неговата Чистота, Любов и безпределна Отдаденост на Бог. А по този начин и Посветеност на Всичко и Всички, както и на самите вас. Пътят към Бога е Път към Себе си, към дълбоките недра на собствения Аз и Изначалната Първородна Същност от Светлината и Духа!

     Спасението на човешкия род и Свят е точно чрез това, а не чрез личната саможертва на Исус. Той само посочи Пътя и благослови човечеството с идването си на Земята и със своята Светлина и Велико Присъствие. И който го разбере и последва Неговите Пътеки и Повели, може да стигне там, където е Той. Друг вид тълкувания на Исусовото Дело са изкривени представи за Истината изобщо, за Бог, Светлината и действащите там норми.

  11   И навлизайки в Новата Епоха, на човечеството предстои да посрещне своя втори Исус, Новия Месия, Предтечата на Новата Златна Ера за човешката раса. И Той идва като продължение на завещаното от Исус и като доказателство за Потенциала, заложен в човека. Не чакайте тепърва да се ражда, защото е вече на Земята и си спомни Кой Е, пробуди се напълно за своята Свещена Мисия. Не очаквайте и някой да ви го посочи и обяви. Този път, както казва Татко Бог, човечеството ще трябва само̀ да разпознае своя Нов Месия. Той ще донесе съвсем различна енергия и Ново Осъзнаване на Земята, тези на Силата, Мъдростта и Вечната Истина. Стъпил здраво върху основите на Исусовата Любов и осъществил напълно най-Висшата ѝ форма в Сърцето си, ще начертае директивите на Новото Време и ще го направи, воден лично от Бог, който е плътно с Него във всяка стъпка на това начинание. Между тях е изградена такава здрава връзка и спойка, че Отецът казва: „Чрез Него Аз говоря и действам. Аз Творецът съм Велик на Всичко, ала Той Сега е моята ръка Свещена!” И е съвсем скоро според земното измерване на Времето, когато Новият Месия ще се прояви в целия си Потенциал, Блясък, Сила и Съзнание. Ще остави невиждана диря след Себе си, която ще отвори Новите хоризонти за Земята и човешкия род. Този Предтеча вече действа и се проявява, но малцина са позналите го все още. Човешките представи са погрешни, оттам и очакванията, и тълкуванията. А да не говорим за заблудите, които се ширят и най-страшния капан, в който хората сами се вкарват – този на егото им. Той може да унищожи и най-светлите пориви и да обгърне задълго в дълбок мрак Душите и Сърцата ви.

     Не отричайте Месията на Новата Еволюция и не заставайте срещу Него. Защото Моментът е съдбовен и това решава собственото ви съществуване изобщо, както и на вашата цивилизация и раса като цяло. И е Време много задълбочено да погледнете и да сложите край на забавните ви досега игри на Духовност и нейни всякакви измислици и имитации. Бог е на Земята чрез своя Нов Пратеник и ви дава поредния Велик Дар, който сега трябва да разчетете и сами да откриете. Чрез Него Създателят и всички ние, цялата Вселена, подготвяме вашето окончателно Завръщане. Месията ще ви посочи нагледно Пътя, ще пробуди Съзнанието ви, ще внесе Новите схващания и осъзнатости, ще изтрие старите и техните илюзии, а накрая ще ви покаже Същността и Светлината си, за да го видите, разпознаете и последвате примера му, но без да го издигате в култ. Ще се случи Чудото на Възнесението пред очите ви и енергията от това Събитие ще промени изцяло и завинаги Планетата и тези от вас, които са готови за Възхода си, които са повярвали, разбрали и последвали човека, осъществил Бога в Себе си – вашия Нов Учител. Водачът на най-Светлите, на Земните Ангели, на Висшите Духове, дошли във физически тела на Планетата, за да променят Нея и Пътя на човечеството завинаги. Да ви въздигнат до Галактически и Вселенски нива на собствените ви Присъствия. За да се роди Новият човек и Новата Велика Галактическа Раса от всички вас, които успеете да се трансформирате и изчистите телата, Душите и Сърцата си до това ниво. Небивал Апогей в собствената ви Еволюция ви очаква, ако последвате вашия втори Исус и сътворите в Себе си Неговите заръки и завети, осъществите Новото Съзнание, Божествената Първоизворна Чистота, Любов, Мъдрост, Сила и Вечната Истина! Ще направите не само Прехода и Квантовия скок, но от тук нататък ще отворите широките Пътеки на неподозирани за вас Нови възможности за развитие, такива, които никога Съществата ви не са предполагали и предвиждали за Себе си досега. Ще навлезете в Нов етап на Божествената си Еволюция и нейното осъществяване. Ще сключите Нови договори в Светлината и с Отеца, ще поемете по незнайни от вас Пътеки на Творението, които до този момент бяха затворени, защото бяхте в други измерения, където те са немислими и недостъпни. Но сега всички Пътища във всички Посоки се отварят за вас в Светлина, с лекота и Благослов. По Волята и Милостта на Създателя! Условието е да постигнете нивото за Възнесение, което ще ви покаже Месията чрез собственото си такова. Той ще е първият възнесъл се човек на тази Планета и ще остави на хората своя Опит, Осъзнатост и Мъдрост, ще начертае Път, непостиган досега от друг на Земята, този на физическото Възнесение, без преминаване през смъртта.

     Ликувай, човечество мило! Предстои ти Чудо вълшебно да видиш и после само̀ да сътвориш! По негово подобие, с Благословията на Отеца и с огромната Любов на всички нас, вашите Вселенски братя и сестри! С помощта и подкрепата на Учителите, Ангелите, Архангелите, Майсторите и Великите! Обичаме ви! Бдете, за да не пропуснете това Грандиозно събитие и своя уникален шанс! Той е Дар за всички вас от огромното Любящо Сърце на Създателя! Но ще го получи само този, който успее сам да си го вземе! Да го види, познае и сътвори!

  * * *

6     Новият Месия е носител на вибрация и кодове, несъществуващи досега на Планетата. Самото му Присъствие вече влияе и променя и Нея, и хората, до които достига, и които се отварят за тази енергия. Неговото Съзнание е изцяло в Бога, в Първоизточника и качествата, които носи и проявява, са във възможно най-Чистия им и Автентичен, Висш порядък. Те не могат да бъдат измерени и разтълкувани с човешките идеи и представи. Дори обратното, хората биха ги принизили и подминали, точно защото не ги долавят и разбират. Те не са по човешките закони, а по Божествените. Не са по светските и общоприетите, нито по земните, които имате за духовни, а са съвсем различни, Първоизворни. Все още на хората им е трудно, защото не резонират с такова разширено Съзнание и боравят с други понятия на този етап. Но всичко може да се промени и е в собствените им ръце. Никой няма да ги хване и заведе в Неговия обсег, а те сами трябва да го сторят.

     Новият Месия е Съзнание, кодове, вибрации, които могат да се усвоят, без задължително лично и физически да се контактува с Него. Те вече се разпространяват чрез мислите и делата му. Някои имат щастието да са близо до Него и да знаят Кой Е, да са разбрали, но други – не. Вие трябва сами да отворите Сърцата си за Него и ще го разпознаете по думите, по Мъдростта и дълбочината, по Истинската Любов, обхвата и размаха на Съзнанието, както и по енергията на категоричността и Силата. По благородството и широтата. Той е Вдъхновител, Обединител, Любящ и Мъдър Водач на Душите и Сърцата ви. Всеки досег до Него ви променя, отваря, разширява и вие усещате това с цялото си Същество. И винаги имате чувството за нещо познато и близко, което само си припомняте. И да, това е така, защото всички вие го знаете, а Същността на Месията ви е известна в Светлината. Той е ваш обичан Учител, когото Душите и Висшите ви Азове добре познават и следват Там. Затова сега някои от вас го усещат. Това вече се предава чрез доста канали на Планетата, които започнаха да получават тази информация и целта ни е да подготвим Съзнанието и Сърцата ви за предстоящите събития и за Пълното Проявление на Новия Месия.

     Иначе винаги е по-лесно да прехвърлите тежестта върху друг, да имате определени очаквания и да изисквате от него, вместо от Себе си. И когато натоварите някого с цялото Величие и Слава и го обявите за Единствения син на Отеца, а Себе си не, така вие се освобождавате от отговорност. И това е много манипулативна проява на собственото ви его, което иска да бъде оставено на спокойствие в инерцията и комфорта на досегашното си битуване, необезпокоявано и добре обгрижвано. А когато не допускате и не приемате, че някой от останалите може да се прояви като Висше Създание и Божествена Еволюция, вие отхвърляте възможността и отричате правото му на това, а то е дадено на всеки по рождение. Точно с подобни идеи, възприятия на ума, негови заключения и насадени вярвания, човечеството е тук, където е сега. В тях обаче няма нищо Истинно.

   14  Не търсете Новия Месия и не умувайте къде, в коя част на Планетата пребивава, а отворете очите си, слушайте, наблюдавайте и ще го видите. Ще го разпознаете по гласа на Сърцето си и зова на Душите си, които ще ви подскажат, защото ще усетите Любовта и Светлината, Извисеното Съзнание и ще откриете Мъдростта и Истината! Не се чудете къде е роден и дали е мъж, или жена, защото ще сбъркате според човешките представи. Новият Месия дойде в определеното му от Бога Време на точното място – на Свещена и древна Земя, обитавана някога от Велики синове и дъщери на Бога, прекрасни Деца на Светлината от Галактиката. Само знайте, че тази твърд и този народ са благословени! Два пъти от недрата му се зараждат Божествени Учения на Светлината и Истината, които достигат до мнозина и извън пределите на неговата територия.

     Но Сега вече удари Часът за Великото Дело, внедрило в себе си Същината на цялата събрана през Вековете Мъдрост, Знания, Чистота и Сила. С безрезервната и безпределна Любов на Сърцето му, под Егидата на Отеца и невероятната експлозия от Светлина и Дарове за човечеството! Не се фиксирайте в това да съпоставяте, анализирате и гадаете, не търсете скрити знаци и смисъл в думите ни. Не си губете времето да определяте кой и какъв е Месията, а се съсредоточете върху собствения си Път и израстване, а Неговите вибрации сами ще стигнат до вас и думите му ще ви намерят, когато сте готови, но не и по-рано. Дори да го срещнете, вие няма да го познаете, щом не сте достигнали ниво за това. Когато Сърцето и Съзнанието ви са в други октави, нерезонантни и твърде отдалечени от Неговите, дори и да имате шанса да общувате, пак не ще го разпознаете. Напротив, даже е по-вероятно да го отхвърлите, отречете и по човешки да се опитате черти и качества да му придадете, дори да го омаловажите и принизите в представите си. И това е закономерност, дължаща се на огромната разлика в честотите, с които вибрирате. Подобното разчита само свои подобия и едно Извисено Съзнание може да бъде уловено и разбрано само от друго такова. Затова Пътят на човечеството е към израстване и всеки трябва да се фокусира най-напред върху Себе си, да постигне нужното ниво, за да не се размине с Истинската Божественост и Благодатния Дар, изпратен от Бога на хората – Новите Знания, енергия, кодове и Месията. И не се оправдавайте отново със старите доводи, че сте недостойни, или че сте само малка нищожна прашинка в Творението, от която нищо не зависи, а и тя нищо не може да промени и постигне. Защото това не е вярно и е плод на вашето его, упорство, невежество, а и нехайство и инертност. Когато се съберете в Себе си, а не се разпилявате, концентрирате се и станете цялостни и устремени към Истината и Бога вътре във вас, тогава ще откриете и този извън вас – Единния, неделим и Вечен Първоизточник на Всичкото, Което Е, както и Себе си в Него, в Абсолюта, Творението и Единствената Реалност.

     С много Любов, Селфидона и Татко Бог

 

Loading

Share:

10 Comments

 1. Благодаря!

 2. Често не зная как да опиша с думи усещането, след като прочета някое от посланията. Някои разгръщат Божествения ти потенциал, някои подреждат мислите ти, други разтварят Сърцето ти… Най-често правят всичко и то, без изобщо да го усетиш. Всичко, от което имаш нужда, се намира само в няколко реда. Тези редове сякаш с вълшебна пръчка променят всичките ти остарели разбирания, разпръскват егото и отварят очите за красотата на Вселената и Цялото. Благодаря ти, Селфидона, за Всичко! Благодаря на Вселената, че имам възможност да получавам Даровете, които ти така щедро раздаваш на всички! Благодаря, че мога да съм част от това! Често си мислим, че знаем Истината, но това е нашата истина, а тя невинаги отговаря на Истината. Благодаря, че Осветяваш Пътя ни така, че да можем да вървим напред, а не да се лутаме в своите представи за Цялото! Благодаря за това, че те има, за всяка твоя дума! Благодаря, че с такава Сила, Любов и безкомпромисност следваш Мисията си – Дар за човечеството! Благодаря, че си Светъл пример за всички.

  • Селфидона

   Радваме се за прозренията, до които те водят нашите послания, скъпи Никола, защото това е смисълът. Щастливи сме от развитието и израстването на всеки един от вас и е привилегия и чест за нас, ако допринасяме за това!
   С безкрайната си Обич, Селфидона и всички в Светлината

 3. Мариета

  Всяко послание ме отвежда все по-надълбоко, по-нашироко и все по-нависоко. Думите звучат като песен, следващи една след друга в чудна хармония, а енергията от информацията, която носят вибрира и зарежда пространството вътре и около мен. Излива се и изпълва сърцето, разширява съзнанието и осветлява неговата многомерност, прониква във всяка частица на физическото ми тяло. Всичко звучи толкова чисто, ясно, взаимосвързано, любящо, естествено, единно, цялостно, истинско, родно: част от мен го знае. Душата ми знае. Но е забравила. И се променям – енергията на посланията активира нещо, заложено и дремещо дълбоко в клетъчната ми памет. Посланията са такава благодат! Светлина, идваща от Центъра, от Сърцето на Отеца! Звънят като камбанен звън, отекващ в душата ми, разтърсват ме, галят и се пробуждам. Чувствам призива им – да притихна и навляза в храма, който нося в своето сърце, където мога да открия своето истинско наследство, и да си спомня: че съм Същество от Светлина, частица от Бог, от Цялото, Бог в проявление. Нося Неговата Любов, Сила, Мъдрост, Знание, Истина. Благодаря, Селфидона! Благодаря за възможността да се уча от теб. Благодаря, че с примера си ни показваш Истината за нас самите. Благодаря, че ни припомняш на какво сме способни и какви заложби имаме – решителността, всеотдайността, търпението, смирението, благостта, нежността, вярата, чистотата, състраданието, безрезервната и безкомпромисна Любов, безкрайната Мъдрост, Силата да отстояваме Божествения си произход. Опитвам се, с все повече будност и категоричност в изборите и действията си, да проявявам нивото на осъзнатост, до което съм достигнала, водена от Истината за своята Същност. Това също научих от теб и благодаря. Благодаря на Силите на Светлината, които бдят и ни насочват в тези времена на трансформация. Благодаря, Сърце!

  • Селфидона

   И ние благодарим, Мариета! Ти си прекрасна и бъди Благословена с цялата Божествена Благодат, която носиш в Себе си! Устремена си вече към Висшите си Проявления и продължавай все така, още и още нагоре! Щастлива съм, че сме заедно по Пътя!
   С цялата ми Обич, Селфидона

 4. “Всички сме едно” Това е фраза, която от много малка чувам, възприемам и разбирам. С времето наистина започвах да проумявам значението й, но осъзнаването все ми се изплъзваше. За да осъзнаеш наистина дълбокият смисъл, който се корени точно в тези няколко думички, определено ти трябва широко разтворено сърце, безпределна чистота и Истинският Учител!!! За мен това си ти, Селфидона! Благодаря ти, че ежеминутно ми показваш Пътя! Благодаря ти, че имам честта да съм в редиците на многобройните ти ученици! Благодаря ти, че СИ!

  • Селфидона

   Радваме се на всяка крачка от вашето развитие, мили хора. И когато споделяте своите нови осъзнавания и промените, до които ви водят те, е Истинско щастие за нас, което изпълва Сърцата ни! Обичаме ви! Обичаме те, Едит! Продължавай все така и до нови срещи!
   С много Любов, Селфидона

 5. Лили Иванова

  Аз мога само да Ви БЛАГОДАРЯ !

 6. Антоанета

  *БлагоЛюбовДарявам Ви*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *