• Архив

ТЪМНАТА СТРАНА
ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НУЛЕВАТА ТОЧКА
И СЪЗНАНИЕТО, ДОСТИГНАЛО БОГА

7-

     Пълната Хармония и Баланс всъщност са Нулевата точка, Завръщането към Първоначалното ви Божествено Себе, откъдето няма къде повече да отидете, защото сте в Центъра на Аза си и по този начин в Центъра на Сърцето на Бога. Постигнали сте своята пълна цялост и компактност, влезли сте и живеете в Единството и неговото Абсолютно Съзнание, а Проявленията ви са съответни следствия, изражения и целенасочени стремления от това. Многомерни, всеобхватни, разширени, те са изява на Божественото ви Първородство и Цялост, на Безусловната ви Принадлежност към Всичкото, Което Е и негов любящ, мъдър и осъзнат израз.

     4-Нулевата точка по същество е равновесието, което сте постигнали. Осъзнали сте дуалността, наясно сте с нея, знаете и сте приели съществуването на тъмната страна, но тя не ви занимава вече, не ви вълнува, по какъвто и да е начин, нито ви плаши. Само я отбелязвате като факт и възможност, които приемате и давате правото на избор на всяко Същество да бъде там, където желае. Но вие, за Себе си, сте направили собствения си окончателен избор. И той е недвусмислено Светлината. И тук не става въпрос да приемате своите тъмни страни и да уравновесявате тъмното и светлото във вас, както някои призовават и съветват. Не, не е това, а е да приемете съществуването на тъмнината по принцип и да ѝ признаете правото да я има. Да не се борите с нея на всяка цена, а просто да осъзнавате Същността ѝ и това, че в Първоначалната си форма, тя също е Светлина, родена от Първоизточника. И приемайки това, повече да не се вълнувате от нея и най-вече да не се страхувате. Съсредоточавате се върху собствения си Път, който сте избрали като преработвате, трансформирате всякакви тъмни остатъци в Себе си до пълното им заличаване от Светлината, която изграждате и натрупвате. Следва тоталното ви, цялостно и безвъзвратно отдаване на Светлината. Вие все повече я развивате и разгръщате, закотвяте Потенциала ѝ във вас. Съвсем съзнателно избирате Пътя, съдбата и целите си. Събирате се, ставате абсолютно цялостни, такива, каквито сте произлезли от Първоизточника и в тази своя Цялост и Единност на Аза си, сте устремени все повече към и в Светлината. А крайната точка, която сте си набелязали, е достигането до Бога и пълното му Проявление в и чрез вас. В момента, в който установите уравновесяването и влезете в Нулевата точка, т.е. приемете и тъмнината за Светлина, макар и видоизменена и изберете като Път и реалност за Себе си Чистата, Автентична, Първична Божествена Светлина, вие навлизате през Портала на Абсолютното Съзнание – там, където няма дуалност, а всичко е Едно и е Любов. Затова има и пълно приемане, толерантност, хармония и липса на всякакви чувства и емоции, гняв, страх и прочие. И когато навлезете в този етап от собственото си Съществуване, вече нямате нужда от защити и закрила. Вие пребивавате в такава вибрация, че те стават излишни, защото всъщност няма от какво да се пазите.

     В дуалността противопоставянето и разделението е силно, а в точката на равновесието е пълен Покой и Единство. Няма противоположности като черно и бяло, тъмно и светло, Любов и омраза, радост и тъга, щастие и страдание, отчаяние и надежда, а Всичко е Едно и е в апогея на най-Висшето си Светло Проявление, онова, което е най-близо до Изначалното Божествено. Стремежът ви трябва да е към това да не разделяте Съзнанието си, да бъдете винаги цялостни. Само така ще сте постоянно в равновесно състояние. А то е Сливане с Бог, с Всичкото, Което Е. И само от тази позиция ще сте във възможност да видите и разберете Същността, многообразието и красотата на Творението. Ще се издигнете над тъмнината и устремени към Светлината, ще навлезете в Нея. И когато я постигнете, ще осъзнаете, че и към Нея, както и към всичко останало, не бива да сте привързани и че нищо не е на всяка цена, че не трябва да се фиксирате и обсебвате от каквото и да е, дори и от идеята за сливането с Бога. Че в огромното Мироздание всичко има своето точно място, смисъл, роля и функция и е взаимосвързано и там, където сте Сега, е правилното ви място и то е най-доброто в този момент за вас, а и за Цялото.

     Когато отричате, или заклеймявате нещо, вие всъщност му придавате сила и значимост, а когато го приемате спокойно, с разбиране и му дадете неговото лично право на съществуване и избор, вие се абстрахирате от него и го отдалечавате от себе си. То не е в състояние да ви пречи и вреди, защото не му се противопоставяте. Престанали сте да го възприемате като противоположност, заплаха за вас, или нещо, което ви противостои, което е отделно, изолирано и не е част от вашето усещане за Цялост. Според променените ви вече възгледи, то е влязло в Единството, принадлежи му, неразделна негова част е и като такава е и в обсега на вашето Съзнание, Приемане и Любов. Защото Всичко е Едно и ние сме в Него!

     Такова Съзнание тъмните няма как да атакуват, не могат, а и не го правят. То е все едно да атакуват Бог, каузата е предварително изгубена и те са наясно. Освен това са и респектирани, а и дълбоко в Себе си помнят и знаят, че са произлезли от това Единно Съзнание и Цялост. Само при някои от тях тази памет напълно се е заличила вследствие на собствените им дела и проявления. Споменът за произхода и родството се пази от Първородната Искра, а тя се дава на всяко Създание, когато се ражда от Бога. Какво ще направи с нея, дали ще я разгори и превърне в Нова красива част от Свещения Божествен Огън, или тя ще изчезне завинаги, зависи от него самото и собствения му Път, плод на поредицата от индивидуални избори и решения. Когато обаче тази Първородна Искра се изтрие, изгори изцяло, Съществото на практика престава да съществува. Остава в една ограничена тъмна Зона на изгубените завинаги Души. Те реално са премахнати от енерго-информационната памет на Цялото и вече не са част от Него, от Бог. Тези случаи не са толкова чести, но все пак ги има в Творението и заличаването не го прави Бог, а самите те чрез собственото си съществуване и изяви. Бог обича еднакво всички и никого не наказва, нито отделя, или откъсва от Себе си. На всеки Той дава възможността за развитие и еволюция, за осъзнаване, спомняне и Завръщане там, където е роден. Дори някога да се налага Негова намеса, тя не е чрез изтриване, а чрез изтегляне обратно и Завръщане в Първоизточника, където Всичко е Едно и е Първоизворна Светлина, Съзнание и Дух.

 2-    Темата за тъмнината и тъмните е дълга и обширна и няма как да я коментираме цялата тук. Много подробно, с нови факти, информация и съответните на това посоки на осъзнаване са написани в предстоящата книга. Това, което тук ви предоставяме, е само малка част от него, но то е последният, крайният етап от осмислянето на Истината за тъмната страна, която в противовес на много досегашни твърдения, не е родена такава от Първоизточника, а е станала тъмнина после. Тя не е нарочно създаден антипод на Светлината, за да се уравновесяват взаимно, а се е получила вследствие на изкривяване, деформация и неправилно отражение на Първообраза на Светлината. Така се е образувал мракът в Космически мащаб, но тъмнина може да се получи и в хората по абсолютно същия начин. Чрез изопачаване, неправилно тълкуване и отразяване в човешките същества и техните умове на Автентичната Божествена Светлина, нейната Истина, качества и изражения. И точно това се случва в голяма част от представителите на човешкия род. Закостенялост, примитивизъм, суеверие, фанатизъм, невежество, страхове и его, амбиции, разделение, желание за власт и доминиране са основните причини. Но дойде Времето да се приключи и с това и хората да разберат, че собствените им ниски проявления и притежания са само в тяхна власт и те са единствените, които могат и трябва да ги променят. Да ги въздигнат до по-Висшето им състояние на съществуване, защото всеки един се е родил някога в Светлината на Бога, в Единството и Любовта на Цялото, в Неговото Великолепие и Съвършенство.

     Пътят на Завръщане към такава Осъзнатост е дълъг, за някои все още труден, но е единствен, защото е Истинският, Божественият, този на обратните стъпки към Първоизвора. На всяко стъпало от Него, вие се намирате на различно ниво и в съответствие е и разбирането, осъзнаването, възприемането и проявлението ви. На всяко едно по нов начин виждате, усещате, а и отразявате Автентичната Светлина. Започвате да се променяте и да изправяте кривините и деформациите, които в един момент са станали част от вас и Съзнанието ви. Сега те се наместват, заемат първоначалната си форма, вие се очиствате, отърсвате от всякакви самоизмами, заблуди и изопачавания, които някога сте допуснали и считали за верни, правилни и истинни. Вашата Светлина възвръща Първородното си Сияние и Красота и се влива в Общия Поток, който ви отвежда директно до Бога.

  1-   Това, което тук ви даваме за тъмнината и нейните служители, е форма на Възприятие и Осъзнатост за тях, която е в Мъдростта и Любовта на Единението и идва директно от Сърцето на Създателя и от Вечния Огън на Първородния Дух. Тя е последната фаза от Пътя на Съзнанието, която накрая трябва да бъде постигната – навлизане в Нулевата точка на Хармонията, Покоя, Цялостта и Единството, Сливането с Бога. Знаем, че за някои хора това все още е трудно осъществимо, противоречи на досегашните им схващания, или пък с ума си го разбират, но на практика не могат да се откъснат от старите си представи и вярвания. Продължават да се страхуват и най-вече да се борят с някакви илюзорни тъмни, да ги обвиняват постоянно за своите неудачи и спънки, да си обясняват чрез това много събития и случки в своя живот, без да си дават сметка, че демоните са всъщност в самите тях. Мракът не идва непременно отвън като Същества, които нападат. Да, има такива и те не спят, искат да ви попречат да стигнете Светлината, но ако във вас няма резонантни вибрации, те не могат да ви доближат, нито пък да се закачат за енергийни куки във вашата Аура и енергийна система и да ви вредят. Подобни се образуват, само когато не всичко свети в истинска Чистота и искрен Божествен Порив за Възвръщане на Изначалната Същност и Цялост. Ако Светлината и Любовта във вас са изгрели със самородния си Блясък и Сила, тъмните ще ви заобикалят и избягват. Превръщайки се в своеобразен мощен, Светъл Фар, вие ги плашите и те на свой ред се страхуват да не ги претопите с вашите искрящи Лъчи, които разпръсквате, защото знаят, че Светлината има такива свойства.

     На всеки етап от своето развитие, сте в състояние да им противодействате по различен начин, съобразно своите достижения, осъзнатост и вибрации. Изборът за това как да го правите е ваш и съответства на знанията и възможностите ви. В следващи послания ще ви дадем някои от тях и ще ви разкажем още за тъмните.

     Дотогава знайте и отчитайте, че всеки гняв, злоба, негативизъм, отричане, ненавист, сравнение, разделение, недоволство, създаване на интриги, желание за мъст, надмощие, са ваши тъмни страни. Също и усещането ви за жертва в този Свят и живот, недоверието, мнителността, липсата на вяра в Себе си и в другите, в Духовното и Бог, всяко съмнение, отчаяние, отдаване на страданието и болката, тъгата, апатията, нежеланието за промяна, липсата на стремеж към знания, тесногръдието, примитивизмът, невежеството и страхът, също са тъмнина. И трябва да се преборите с тези свои страни и да ги надмогнете.

     Защото всички сме Светлина, а Тя е Вяра, Сила, Любов, Единство, Знание и Истина! Вечен стремеж към тези Изконни Божествени качества и Съвършенство!

     Към най-Висшето, винаги и навсякъде!

     Към Лоното на Първоизвора!

     Към Първородството и Себе си, към Духа!

     Селфидона и Татко Бог

Loading

Share:

9 Comments

 1. Благодаря, Селфидона!

 2. Съществото ми ликува! Благодаря! <3

 3. Валентин

  Уникално послание!Божествената Енергия се усеща като дълбок океан, който те поглъща!

 4. Най-накрая някой да каже Истината, такава, каквато е. Без хвърляне на обвинения и без бягане от отговорност. А именно, че всеки е отговорен за собствените си действия! Че всички сме Едно в Творението и произлизаме от Един Първоизточник като най-чисти искри от Светлина, а по-нататъшното ни развитие зависи изцяло от индивидуалните ни избори.

 5. Антоанета

  *Истината винаги е тук. В нас е. Ние сме Истината. Обичам ви*

 6. Точно от това имах нужда… Благодаря!!!

 7. Благодаря за ценната информация, Селфидона!!!
  Много ми харесва!

  С обич, Бойка

 8. Ирина Войнова

  Много точна и ясна информация. Благодаря, Селфидона!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *