• Архив

 НОВИТЕ АТАКИ НА ТЪМНИТЕ –
ИЗОБРЕТЕНИ ВИРУСИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ КОДИРАНИ НЕГАТИВНИ ПРОГРАМИ

ЧАСТ I

self-replenishing effect

     Мили, наши обични, прекрасни деца, живеете в бурно Време на Преход, колкото благодатно, интересно, изключително важно и значимо, толкова понякога все още трудно за вас. Днес искаме да внесем информация, която по наше мнение, е абсолютно необходимо да знаете. Тя е за всички, както винаги, разбира се, но само от вас зависи как ще я възприемете. Желанието ни е да осветлим съществени факти от ежедневието ви, които на практика, касаят всеки един, но остават скрити. Атаките на тъмните съществуват още, макар и не толкова мощни, повсеместни и разрушителни. Те стават все по-нестандартни и видоизменени, затова и незабележими, дори непредполагаеми в повечето случаи. Изобретенията им за негативно влияние и спиране Възхода на човешкия род продължават, въпреки че вие все по-успешно ги преодолявате. Сега ще ви разкрием един такъв механизъм, чрез който ви въздействат. Той стана неразделна част от всекидневието ви и по-скоро се приема за нещо неизбежно случващо се. Вие всъщност не подозирате силата на атаката му и съответните последици от нея, които обаче никак не са за пренебрегване. Освен това искаме да сте добре информирани, за да се предпазвате и изчиствате навреме от поредните тъмни внедрявания във вашите физически и енергийни структури.

     Може би някои от вас знаят вече, или се досещат, че т.нар. най-нови вируси, бактерии, гъбички, паразити и заболяванията, предизвикани от тях, са изкуствено създадени от тъмните, а не са продукт от естественото развитие на живота на Планетата и организмите, пребиваващи на Нея. Популярните напоследък грипни щамове, които ви тормозят и връхлитат, например т.нар. свински грип (вирус AH1N1), както и известните като Калифорния, Щвейцария, Пукет, Масачузетс и други, са всъщност измислени творения на тъмнината за въздействие върху хората и борба с техните Светли, по рождение, заложби. Нов опит да бъдат неусетно вкарани в негативни програми, да се спре еволюцията им и евентуално да се постигне някаква нова форма на подчиняване и заробване.

     Надяваме се да не ви звучи невероятно и преувеличено, а да осмислите това, което ще кажем. То се отнася, както за изброените грипни щамове, така и за някои други заболявания, които в момента се активираха, но имат различна от досегашната етиология, например ракът. Една от причините за възникването му са именно такива нови микроорганизми, които масово навлязоха в бита и ежедневието на хората. Новите грипни щамове, както и други подобни, имат многопосочни цели. Не само, ако успеят да унищожават физически и да разболяват телата ви, но и да атакуват психиката ви. Именно там предизвикват по-големите щети и промени в деградивен план. Те не са просто микроорганизми, носещи заболявания, увреждания и неразположения, нито усложненията, които предизвикват в организма ви като последици, са най-голямата беда. С всичко това медицината, в повечето случаи, успява да се справи и да ви излекува. По-тежките поражения обаче са върху душевното здраве, без да знаете, че идват от тях. Причиняват депресии в различна степен, апатия, мисли за безперспективност, склонност към самоубийства, липса на вяра в собствените си сили и възможности, на Любов към себе си и малоценностни изживявания. Твърде често предизвикват трудно овладяема, неконтролируема и безпричинна агресия, изкривяване на мисленето, откъснатост, изолация и егоцентризъм, затваряне в себе си и отдаване на негативни мисли, емоции и чувства. Неспособност за точно отчитане и тълкуване на реални факти и събития. Нарушават творческия процес в живота ви, засилват мнителността, недоверието, съмнението, съревнованието, злобата, омразата, отмъстителността, човешките желания за доминиране и власт. Активират и задействат най-примитивните и първични изяви на всичко това, което изброихме. Всъщност, те носят енергията на мрака и са със специално създадена структура и ДНК, в която е кодирана информация и вибрация с определени вълни, които задвижват ниското и тъмното в човека. Това се отнася най-вече за новите грипни щамове, които от няколко години масово ви атакуват. Те са енергия, която, ако не бъде неутрализирана и изчистена, остава във вас и подмолно действа след това с години. След като външните, видими и общоизвестни симптоми бъдат овладяни и отзвучат напълно, ако човекът остава в ниския честотен регистър и не успява да усвоява, по една, или друга причина, новите Светлинни вибрации, тази програма се задейства. Така се спира промяната на Съзнанието и развитието ви. На всичко това вие можете и трябва да противостоите със своята Светлина, Осъзнатост, Любов и Сила. Да навлизате все по-навътре в Сърцето си, да откривате там Първозародишната Искра на Духа, да я осмисляте и разгаряте, превръщате в пламтящ буен Огън от Божествена Чистота, Любов, отдаденост на Завръщането си към Бог и Светлината, в свое верую, единствена Посока и Цел.

     Най-често под влияние на изкуствено създадените в лабораториите на тъмните болестотворни микроорганизми, хората се променят, но не в позитивна посока, а по-скоро постепенно деградират като личности и психика, или пък се завъртат в един омагьосан кръг на самоизмами, заблуди, неверни анализи, тълкувания и поемат по илюзорни пътеки, защото се упражнява въздействие и контрол върху Съзнанието им. Отклоняват се все повече от Божествения си Аз, от Истината, навлизат в измислиците, имитациите на Духовност, Любов и Светлина, засилват егото и чувството си за непогрешимост. Изграждат нетърпимост, нетолерантност към другите, към техните мнения, постижения и т.н. Взаимоотношенията, основани на доверие, разбирателство, доброта и приемане, рухват.

     Измененията в организма са бавни, често почти незабележимо имитират обичайни състояния, които постепенно отшумяват, но тук вече картината е друга – само привидно са отминали и това е проблемът. Атаките всъщност тепърва започват. Тези вируси влияят на вибрационно и електромагнитно ниво. Те имат някаква степен на разумност, ако можем така да го наречем, но в строго ограничен диапазон и са стриктно програмирани. Работят само в посоката на това, което им е зададено като програма и е внедрено в тяхното минисъзнание. Те са като микроскопични живи роботи, създадени да вредят и атакуват безмилостно човека на няколко нива – физическо, психическо, енергийно и духовно. Лошото е, че когато успеят да се закотвят някъде, на което и да е от тези нива, в последствие пред тях се разгръща поле за мащабно въздействие и те добре вършат своята негативна и злостна работа – това, за което всъщност са изобретени и внедрени сред човечеството. Нападат успешно физическото тяло, неговите клетки, органи и системи, най-вече нервната, имунната, мускулната тъкан и костния мозък като предизвикват различна симптоматика, дори тежки и прогресиращи заболявания с фатален изход – мултиплена склероза, левкемии и други злокачествени кръвни болести, сериозни имунодефицитни състояния, тумори, рак и други. Внедряват се в човешкия геном и ДНК-структурите като се опитват да ги деформират и направят съответно хората по-неиздръжливи физически, болнави, емоционално и мисловно нестабилни, колебливи, както и да ограничат, или напълно пресекат Духовния им растеж и Пробуждане, за да отрежат Пътя им към Светлината.

  1115   Вирусната атака, на пръв поглед, изглежда преодолима. Без значение колко леко, или по-тежко боледувате, в крайна сметка оздравявате, защото състоянието е преходно. Единици са леталните случаи, а и такива може да има по хиляди други причини и хората са свикнали да не ги отдават специално на вирусите. И да, това е така, защото тяхната идея на изобретяването им не е толкова да всяват повсеместна смъртност, а по-скоро паника, страх и тихо, подмолно да рушат човешката същност. Най-сериозното им въздействие, което за жалост остава скрито, е това върху психиката и енергийната система, както и върху Съзнанието. Там е тяхната сила, съзнателно насочена и програмирана от тъмните и всъщност тези вируси са като микрочипове със специални задачи, внедрени в хората. Оттам започва пагубното им въздействие и то трае на практика цял живот, ако не бъдат преборени, неутрализирани и унищожени. И това не става с лекарства и каквито и да е физически средства, лечебни природосъобразни такива, колкото и добри да са те принципно за човешкия организъм. Не, тук войната е друга и тя се води отново между мрака и Светлината и е пренесена вече и на микрониво, освен на Глобално, Планетарно и Вселенско.

     Може би ви се струва, че това е твърде преувеличено и че едва ли един вирус би довел до нещо подобно, но не се заблуждавайте. Изобщо не става въпрос за вирус, а за кодирана програма, добре скрита и шифрована, която навлиза във вашата енергийна система и тяло. Оттам, след като въздействието на микроорганизма бъде преодоляно на чисто физическо ниво и никой повече не предполага, че трябва да търси друго, започва нейното дешифриране, закотвяне и пагубното ѝ въздействие. То е енергийна зараза, която, щом сте имали досег с преносителя ѝ, макар и за кратко, остава вътре във вас. Дори бързо и леко да е отшумял самият грип и вирусът да е унищожен, кодът му не изчезва, напротив, чака удобен момент да се разгърне и развихри. Единственият начин той да бъде изчистен и трансформиран, е чрез Светлина, достатъчно високовибрираща, с определена структура и честоти, способни да направят това. Иначе агресията ще нараства, взаимната непоносимост и разделение, също. Не се учудвайте, че толкова ескалираха напоследък тези прояви в живота ви. Всеки ден вие се сблъсквате с тях и все повече се учудвате защо е така. Това е една от сериозните причини, разбира се, без да е единствената. Но тя никак не е за подценяване, напротив, бързо взема широк размах, защото почти всеки боледува от грип, ако не едната година, то другата. И вирусите се видоизменят, приспособяват все повече, те така са създадени, нищо не е случайно. А вашето незнание, или нехайство, само им съдейства и така сами си пречите и задържате своя Възход като Общество и Раса.

     Енергията се преобразува и преустройства само чрез друга енергия. Ниските вибрации на тъмнината се просветляват и въздигат чрез високоимпулсна Светлина, чрез Истински Божествени октави. Не се подвеждайте, че това вас не ви засяга и касае. Много хора мислят, че са потопени в Любов, Осъзнатост, Светлина и Духовност, а всъщност не е точно така. Да не говорим, че масовото Съзнание пък изобщо не е на такова ниво, в повечето случаи не се и вълнува, нито замисля.

     Само Истинската Чистота, която извира от дълбините на Съществото ви и ви води във всичко, е точният критерий за Пробуденост и Просветленост. Твърде често под Чистота разбирате онзи свой вътрешен импулс, който ви мотивира в човешките ви, искрени според вас, чувства, емоции и желания. И щом той резонира изцяло с тях и не им противоречи, а и на общоприетите възгледи, вие смятате, че това е Чистота. Не, то е его. От най-добре маскираното и подвеждащо, което сега, на този етап от развитието на човечеството, успява да се задържи и превъплъщава във всякакви удобни форми. Добре е да започнете да се наблюдавате и размишлявате в тази посока, само тогава ще го уловите. Иначе, без да се задълбочавате, продължавайки по инерция да се въртите в кръга на своята заблуда за Духовност, скачайки от радост и обзети от псевдолюбов, това няма как да се случи. Любовта е спокойна и мъдра, Духовността и Истината, също. В тях няма емоции, оценки и предпочитания.

     Тъмните са упорити и последователни в своята изобретателност в негативен план. За жалост, те овладяха много техники, докато пребиваваха необезпокоявани дълго време на Земята. Имаха възможността да направят множество експерименти и опознаха човека като обект в дълбочина, а и разбраха слабите му места като Същество. Точно там те направиха своя пробив. Навремето, стимулирайки егото, успяха да откъснат и отдалечат човечеството от Светлината и Бог, криеха и манипулираха по всякакъв начин информацията за Истинската Същност, Душата, Висшите Аспекти и Божествения Произход на Човешкия Род и най-вече за неговия капацитет и възможности по Наследство от Създателя. Изкривяваха Истината и такава я внушаваха на хората на масово ниво, използвайки за това всички създадени структури на Планетата, в обществото, семейството, както и индивидуално. И го правят от хилядолетия, напредваха и се развиваха успоредно с човешката цивилизация, държейки обаче всичко под свой контрол. Използваха уникалните дарби и капацитет на човешкия ум, интелект, стремеж към нови творения, но в своя полза, а не за неин разцвет. Хората не подозираха и смятаха, че вършат всичко за своето и общото развитие и добруване, а всъщност страдаха, боледуваха, тънеха в мрак и невежество и най-вече в илюзия. Те бяха забравили Истината за Себе си, Кои Са, откъде идват и какво наистина могат. Целият им Божествен Потенциал бе насочен в сферата на материалните придобивки, творения и нововъведения. Изцяло бе изместен, а след това и заличен, фокусът към Духовното. Човекът се обезличи като Дух и Светлина, за сметка на физическия си живот и неговите атрибути. Издигна се в култ всичко онова, което всъщност служеше на тъмните и те съвсем съзнателно векове наред насочваха натам търсенията, постиженията и вродения стремеж към съзидание у хората. Да, създадоха се значими и велики неща, но в рамките на земното и чисто материалното съществуване. Ако някой започнеше да си спомня, да се отърсва от съня и заблудите, да се опитва да влияе на другите, биваше унищожаван. Още в зародиша на своето Възраждане, Духът биваше пресичан и ограничаван. Затова и не успя да се разгърне изцяло, мащабно и да полети към Висините на своя Истински рождествен Потенциал.

     И днес, в Зората на Новата Ера, след толкова битки, жертви, подвизи и успехи на човечеството и Светлината в съвместната им работа за спасението на човешката раса и Земята, все още отзвукът на всичко, което някога се случи с хората, не е отминал. Тежкото наследство от влиянието на тъмните върху тях продължава да казва своята дума, за жалост. А и тъмните не се отказват от позициите си докрая и правят всевъзможни опити да възвърнат властта си, макар и като цяло неуспешни. Въпреки че са изтикани в своята енергийна зона и авангардният им ешалон отдавна не е тук, има остатъчни елементи, които са се обединили и работят срещу човечеството. С течение на времето така са се вклинили навсякъде, във всички структури, че по-често вие не подозирате за съществуването им, затова и не се стремите да им противодействате. Прикриват се добре, маскирани под всевъзможни форми, дори на светли, духовни носители. Самите те така са свикнали със своята двойственост и лъжовност, че дори не отчитат пагубната си принадлежност към мрака, а смятат онова, което вършат, за най-естествено и нормално. Огромно его ги води и им дава първична сила, прави ги устойчиви и приспособими, но всичко е насочено към тяхното собствено оцеляване на всяка цена, съчетано с дълбоко, умело стаено, незачитане на други Същества. Но за съжаление, някои от тях успяват, дори постигат успех и намират съмишленици сред хората и ги подвеждат. Естествено, те не огласяват истинските си намерения и природа, всичко е забулено в такава суета, фалш, лъжовност и лицемерие, че дори звучи правдоподобно за тези, които не са пригодни да улавят това. Тъмните и техните слуги на Планетата са много комбинативни, хитри и умели в тези свои начинания. Все пак зад гърба им остана голяма школа, която преминаха и овладяха изкуството на манипулациите до съвършенство и изтънченост.

   Otvarqne-na-sedemte-kolela-chakri  Все повече човешки същества обаче възвръщат не само спомените си, но и Светлината, и Силата си, започват да виждат ясно и да отхвърлят подобно въздействие върху себе си. Все по-осезаемо хората усещат истинските неща, непреходните стойности, Светлинните качества и категории и улавят Посоката на своето и общото Възраждане. Изучават и осмислят Божествената си Природа, разбират Смисъла, Пътя и Целта на съществуването си и се стремят към изконните си Духовни корени.

     Точно сега сме във Времето, когато всичко ври и кипи като в един огромен адронен колайдер, този на голямата Промяна. Когато ще се преобърне, ще избухне, но не, за да се самоунищожи, а за да се Въздигне. И това е единственият адекватен и правилен начин нещата да се преподредят, както Бог желае да е и го е определил. И то ще стане, и нищо и никой няма да попадне там, където не му е мястото, а всичко ще бъде най-точно отмерено от този, който винаги го прави възможно най-справедливо и любящо – Татко Бог. И осъзнати, и невежи, и търсещи, и колебаещи се, и тъмни, и светли, всеки ще отиде точно там, където трябва, нито на йота по-долу, или по-горе. Така рече Бог и така ще бъде!

     Дойде Времето на Голямата Равносметка и Великия Преход. А той ще отмерва само това, което е в Душите и Сърцата, нищо друго. Онова, дълбоко загнездилото се в недрата на Същността ви, в мислите и делата ви, а не в думите и изявленията ви. Не във външния Свят на човешките ви проявления, а в дълбините на мотивите ви. Онези, които често дори вие самите сякаш пропускате, махвайки с ръка и по навик, понасяйки се във вихъра на човешкия си живот, преследвате неговите цели и интереси, личните си амбиции, желания и приоритети. А приоритетите на Новата Епоха не са тези на малкия ви личен човешки свят и неговия обсег, а са Божествените Повели и Заветите, които Бог ни даде, когато се откъснахме от Него и тръгнахме да изследваме и пътешестваме в красивия Свят на Неговото безкрайно Творение. Да помним Себе си, да знаем Кои Сме, своя Род и Произход, Наследството, което носим в Сърцата от Божествения си Първородител и винаги да служим на Духа и Светлината – на нашите Истински гени и Същност.

     P.S. Целта на това послание и неговото съдържание, не е да ви плашим и всяваме страх, а да ви предупредим, да сте наясно, защото когато човек знае, той има възможността и силата да се справи с това, което му пречи и винаги е по-добре да е информиран, отколкото да тъне в невежество. Смятаме, че ще разберете, че то е подкрепа и помощ за вас и не искаме да ви стряскаме и предизвикваме паника. Нещата са обратими, когато съзнателно работите за своето израстване като Светлинна Същност, и ако сте напълно пробудени и осъзнато и целенасочено работите всеки ден за поддържането на висок Светлинен коефициент и вибрации, кодовете на тъмнината не могат да навлязат във вас. А дори и да се случи, то е кратковременно, защото вашата Светлина успешно се справя с тях, неутрализира ги и преустройва. Но за тези, които не работят в такава посока, последствия неизбежно има.

    Сега е Времето на окончателните избори и самоопределянето на всеки човек, дали е решил да се посвети на Завръщането си в Светлината, или продължава да бъде в мрака на застоя и постепенната деградация, защото точно това се случва, ако не поеме по Пътя на собствената си еволюция като Същество и остане в триизмерната си фаза на развитие.

     А Новото Време дойде със своите специфики, съответни изисквания, доктрини и повели.

     Селфидона, Владетелите на Сириус и Арктур и Вселенски Обединени Сили на Светлината

   * СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ – ЧАСТ II – КАК ДА СЕ СПРАВИМ И КАКВИ ДУХОВНИ ПРАКТИКИ ДА ПРИЛАГАМЕ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ТОЗИ ВИД ТЪМНИ КОДОВЕ И ШИФРОВАНИ ПРОГРАМИ, ВНЕДРЕНИ В НАС

Loading

Share:

4 Comments

 1. Благо-Даря за това Послание! С нетърпение очаквам и втората част! Всички имаме огромната нужда от тази информация, както се казва час по-скоро! Благодаря!

 2. Благодаря ви! Тази информация ще е доста полезна за читателите.

  • Благодаря за тази толкова важна за нас информация. Много хора се борят целогодишно с грипове, вируси, бактерии, гъбички и какво ли още не.Факт е, че те увреждат и психиката и нервите и правят нещастни хората и ги подтикват да правят много и разнообразни ужасни неща и вредят страшно много на заобикалящите ги. Хубаво е, че разбрахме и как да променим това.
   Хиляди благодарности, Селфидона и на всички с които работиш!!! Чакам 2-ра част

   С обич, Бойка!

 3. Диляна Давидова

  Благодаря❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *